مشاوره بيمه

مشاوره بيمه اي

آيا شما هم جزء آن دسته از افراد يا شرکتها و سازمانهايي هستيد که بهنگام نياز به خدمات بيمه اي ، شرکت بيمه اعلام مي کند پوشش متناسب با خسارت را نداريد؟!

پس از سقوط يک درخت بر روي خودروي خود و خوشحال از اينکه بيمه بدنه داشته ايد ولي بدليل نداشتن پوشش حوادث طبيعي ، امکان جبران خسارت از سوي شرکت بيمه وجود نداشته است!
پس از ترکيدگي لوله آب يا نشت آب باران به منزل در مسافرت و خوشحال از اينکه منزلتان تحت پوشش بيمه آتش سوزي بوده ولي بدليل نداشتن پوشش متناسب ، هزينه بازسازي منزل به عهده خودتان قرارگرفته است!

در ساختمان مسکوني يا اداري تحت مديريت شما آسانسور دچار نقص فني شده و شما به زعم اينکه پيمانکار نگهداري کننده آسانسور پوشش بيمه اي داشته و خسارت وارده به سرنشينان از اين محل جبران ميشود ولي عملا اين اتفاق نمي افتد ، چرا؟

شما قانونا مسئول جبران اين خسارت از سوي خود خواهيد بود.

در محيط کار يا قرارداد شرکت شما در محل پروژه با وجود بيمه مسئوليت اتفاقي مي افتد که بدليل نقص بيمه مسئوليت شما ،‌ جبران خسارت از سوي بيمه عملي نيست!
همه موارد فوق با يک بررسي کارشناسي دقيق ، قبل از صدور بيمه نامه قابل پوشش مي باشند ، تهيه بيمه نامه صحيخ و کامل بايستي قبل از وقوع حادثه انجام پذيرد هيچ شرکت بيمه اي خسارت به وقوع پيوسته را تحت پوشش خود قرار نخواهد داد.شما ميتوانيد با دريافت مشورت از اين کارگزاري خسارتهاي سنگين احتمالي را تحت پوشش بيمه نامه هاي موجود خود درآوريد.

درحال حاضر اين کارگزاري بعنوان مشاور سازمانهاي معظم دولتي و خصوصي به دو صورت ارزش افزوده ايجاد مي نمايد:

 • حذف پوششهاي زايد و اضافي و صرفه جويي در کاهش حق بيمه
 • اضافه نمودن پوششهاي ضروري و جلوگيري از تحميل جبران خسارت هاي سنگين بر عهده سازمان

خدمات مشاوره اي کارگزاري عبارتست از :

 • ارائه مشاوره حضوري و تلفني در کليه موارد بيمه اي شامل :
  • درمان تکميلي کارکنان
  • عمرو حوادث کارکنان
  • عمروسرمايه گذاري گروهي
  • آتش سوزي ابنيه
  • مسئوليت مدني مديران و پروژه ها و آسانسورها و ...
  • مهندسي و تمام خطر نصب و راه اندازي
  • خودروهاي سازماني و کارکنان
 • شرکت نمودن مشاور در جلسات بررسي شرايط بيمه نامه شامل:
  • تعيين پوششهاي لازم براي استعلام از شرکتها
  • پي گيري استعلام بيمه نامه هاي مورد نياز از کليه شرکتهاي بيمه اي
  • بررسي خسارتهاي احتمالي پيش آمده و تنظيم درخواست استاندارد براي اخذ خسارت از شرکتهاي بيمه اي
  • پي گيري پرونده هاي خسارتي تا دريافت کامل خسارت بر اساس پوششها و شرايط بيمه نامه

 

نحوه هماهنگي جهت مشاوره بيمه اي سازمان شما توسط کارگزاري

لطفا فرم ارسال اطلاعات ذيل را تکميل و به ما ارسال نماييد

مشاوره بيمه اي از سوي اين کارگزاري ميتواند رايگان بوده و هيچ بارمالي براي سازمان شما نداشته باشد ، حتما فرم ذيل را ارسال نماييد.

 

 لينك دانلود فرم ارسال اطلاعات

 

راههاي تماس با ما

 

 


نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نام:
ایمیل:
نظر:
 

طراحی و تولید توسط Radisan.com