فرمها و پيشنهادات بيمه اي
پيشنهاد و فرم بيمه نامه        
شخص  ثالث  اتومبيل                                
 بدنه اتومبيل                                
 آتش سوزي مسكوني و غيرصنعتي                                
آتش سوزي صنعتي                                
 عمر و سرمايه گذاري انفرادي                                  
 عمر و سرمايه گذاري مشترك    -                              
 حوادث انفرادي                                  
حوادث خانواده                                  
 درمان تكميلي گروهي                                    
 مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان                                    
 مسئوليت ثالث ساختماني (همسايگان)                                    
 تغييرات عمرو سرمايه گذاري                                  
 درخواست وام از بيمه عمر - بازخريد بيمه عمر                                  
تشكيل پرونده خسارت ارشاد                                  
دستورالعمل چاپ گزارش پرونده هاي خسارتي                                  
 تمام خطر پيمانـكاران C.A.R                                    

 ريسکهاي تکميل شده ساختماني

CECR

                                   

 فساد کالا در سردخانه

D.O.S

                                   

 تمام خطر نصـب

E.A.R

                                   

 شكست ماشين‌آلات

M.B

                                   

 عدم‌النفع ناشي از شكست ماشين‌آلات

MLOP

                                   
 عيوب اساسي و پنهان ساختمان (تضمين کيفيت ساختمان)                                    
 ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانكاران                                    
 تجهيزات الکترونيک                                    
نرم افزار اسکنر درمان                                  
نرم افزار مشاهده فايلهاي PDF                                  

 


نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نام:
ایمیل:
نظر:
 

طراحی و تولید توسط Radisan.com