معرفي بيمه هاي درمان تکميلي
 
ايراني ها انسانهاي بسيار احساسي و وابسته به عزيزانمان هستيم هميشه آرزوي قلبي مان سلامتي عزيزان است به مناسبتهاي مختلف دور هم جمع ميشويم و به نوعي سلامتي خانواده را جشن مي گيريم و درصورت بروز بيماري و كسالت از هيچ تلاشي فروگذار نميكنيم بدون توجه به هزينه ها و سختي ها بهترين پزشكان و مراكز تشخيصي و درماني و داروها را براي درمان هرچه سريعتر و كاهش درد و رنج عزيزمان فراهم ميكنيم خصوصا زماني كه اين عزيز پدرو مادر يا همسر و فرزندان ما باشند براي ادامه درمان تا جايي پيش ميرويم كه ممكن است منجر به فروش اتومبيل ، وسايل منزل و خود منزل شود.  
    امنيت خاطر يكي از اركان زندگي ماست براي گذران زندگي آبرومند همواره بدنبال يك شغل آبرومند با درآمد بالا و پايدار هستيم اين درآمد را به تناسب تامين نيازهاي ضروري زندگي و خانواده ارتقاء ميدهيم براي تامين سرپناه ، وسيله نقليه ، تحصيلات و سلامتي خانواده هاي ايراني حساسيت خاصي دارند به طوري كه اين موارد پيش شرط ازدواج جوانان شده ، انسان همواره نگران از دست دادن آرامش و داشته هايي است كه به او آرامش ميدهد در سنگ نوشته هاي باستاني خصوصا در بين النهرين و بابل نيز روشهاي متعددي براي مهار مشكلات ناشي از خسارات مالي و جاني مطرح شده است.
با اين پيش فرض كه اگر يك زندگي با بهترين شرايط شروع گردد ولي به هر دليلي  دچار خسارت مالي يا جاني گردد ذهن انسان را مشغول و نگران مي كند لذا سازوكاري كه ميتوانست اين ناآرامي را به آرامش تبديل كند را بنام بيمه ابداع كرد اين سازوكار همانند روشهاي سنتي خانواده ها ولي در مقياس بزرگتر شكل گرفت.
 به ياد دارم در كودكي اگر فردي از خانواده اي فوت ميكرد يا متولد ميشد و يا ازدواج ميكرد اقوام و همسايگان هريك به وسع خود براي كمك به خانواده مذكور آستين بالا ميزد چه بصورت وجه نقد چه بصورت تهيه لوازم كمك ميكردند و خوب به خاطر دارم درفوت همسايه پدربزرگم موقع ظهرو شب تا روز سوم فوت ، عزاداران منزل همسايه براي صرف ناهار و شام به منزل پدربزرگم مي آمدند و با غذايي كه توسط چند همسايه تدارك ديده شده بود پذيرايي ميشدند، اين عمل به نوعي توزيع ريسك و پوشش بيمه اي بصورت غير رسمي محسوب ميشد و آبروي صاحب عزا و عروسي حفظ ميشد ولي در عصر حاضر سازكارها رسمي شده و هر شخص خود بايد فكر آرامش ذهن و سلامتي و نهايتا آبروي خود باشد.
   
    يكي از دهها سازوكاري كه براي آرامش ذهني ما طراحي شده تامين مالي در بازگرداندن سلامت عزيزانمان است هيچ شخصي نميتواند نسبت به بيماري سخت عزيزانش خصوصا پدرومادرو يا همسرو فرزندش بي تفاوت باشد و بدليل نداشتن نقدينگي و نبود پشتوانه مالي از درمان صرفنظر نمايد.
پدر و مادر بعنوان نان آوران خانه همواره بهترينها را براي آرامش خانواده مهيا مي كنند ودر زمانهاي سخت از جان و مالشان ميگذرند و به فكر بعد از بازگشت سلامت نيستند كه اگر بخش اعظمي از دارايي خود را در اين راه هزينه كردند چگونه سطح رفاه خانواده را حفظ كنند.
بيمه به نوعي همان كمك همنوعان به همديگر است فقط در سيستم سنتي ميدانستيم به چه كسي كمك مي كنيم ولي در سيستم بيمه نمي دانيم همه نسبت به وسع و نيازمان پرداخت مي كنيم و نسبت به تعهدات خريداري شده مان بهره مي بريم.
انواع بيمه نامه هاي درمان:
  1. بيمه سلامت
  2. بيمه درماني پايه
  3. بيمه هاي درمان تكميلي
 
    1- خدمات بيمه پايه سلامت به طور يکسان به تمامي مردم بدون هرگونه بيمه درماني در قالب سازمان بيمه سلامت بطور رايگان ارايه ميشود . به اين ترتيب همه جمعيت کشور از يک بيمه پايه اي درمان برخوردار مي شوند و ديگر فردي فاقد پوشش بيمه درمان در کشور نخواهد بود  لينک ثبت نام رايگان بيمه سلامت
2- بيمه درماني پايه : کليه بيمه شدگان تامين اجتماعي و خدمات درماني کارکنان دولت و نيروهاي مسلح از بيمه پايه درماني که صرفا در مراکز طرف قرارداد براي هزينه هاي سرپايي و براي بستري ها براساس تعرفه دولتي قابل استفاده مي باشد.
در سازمان شما اغلب کارکنان داراي دفترچه خدمات درماني يا تامين اجتماعي هستند؟  

ممکن است برخي از اين افراد داراي بيمه درمان تکميلي نيز باشند.

ما مطمئنيم با وجود پرداخت حق بيمه به دو بيمه گر فوق باز هم بخش اعظمي از هزينه هاي درماني را نيز خودشان پرداخت مي کنند علتش فقط و فقط عدم اطلاع کارکنان از شرايط، تعهدات و نحوه استفاده از بيمه هاي درمان است و هيچ ربطي به رِندي و زِرنگي شرکتهاي بيمه ندارد، چون بيمه شدگان قاعده بازي را بلد نيستند ، هميشه بازنده بازي پرداخت حق بيمه و دريافت خسارت درماني هستند ، قرار نيست شما قاعده بازي را ياد بگيريد چرا که ما بعنوان نماينده شما و در کنار شما ، آرامش بهنگام بيماري را به سازمان شما به ارمغان مياوريم .

 
   
آيا واقعا شرکت بيمه در رضايتمندي بيمه شدگان درمان تکميلي سهم 100% دارد؟

مهم نيست بيمه درمان شما نزد کدام شرکت بيمه باشد!!

مهم اين است که درصورت بروز خسارت بدون دردسر غرامت بگيريد!

فقط اشاره به چند خدمت اين کارگزاري از دهها خدمتي که در بيمه هاي درمان تکميلي گروهي ارائه ميشوند

اگر با تغيير شرکت بيمه ميتوان به رضايتمندي در دريافت خدمات بيمه درمان تکميلي رسيد ،  

چرا اغلب سازمانها هر سال شرکت بيمه خود را عوض مي کنند وباز به رضايتمندي نمي رسند!
تعويض شرکت بيمه در بيمه درمان تکميلي به مثابه خورده شدن مهره شما در بازي مارو پله و برگشت به نقطه شروع خواهد بود

آيا مشکلاتي همچون موارد ذيل را در بيمه نامه درمان تکميلي سازمان خود بررسي مي کنيد؟

تعداد مراکز درماني طرف قرارداد شرکت بيمه را بررسي مي کنيد؟نحوه صدور معرفي نامه براي پذيرشهاي بيمارستاني در شرکت بيمه شما چگونه است؟ آيا براي هزينه هاي سرپايي شرکت بيمه از بيمه شدگان حمايت مي کند؟ آيا بيمه شدگان ميتوانند با معرفي نامه هزينه هاي سرپايي خود را طبق تعرفه انجام دهند؟ شرکت بيمه کدام تعرفه را براي پرداخت هزينه درماني اعمال مي کند؟ آيا شرکت بيمه پرونده بيمارستاني را جهت استفاده از سهم بيمه گر پايه به راحتي در اختيار شما قرار مي دهد؟ آيا مکانيزمي براي اطلاع بيمه شدگان از نحوه آناليز هزينه ها و مقادير پرداختي وجود دارد؟آيا سيستمي براي پي گيري اعتراضات هزينه هاي جبران شده و نشده براي شما تدارک شده؟ آيا مديران رفاهي به گزارشات آنلاين هزينه هاي درماني بيمه شدگان خود دسترسي دارند؟ بيمه شدگان خسارات خود را نقدي دريافت مي کنند يا واريز به حسابشان ميشود؟ بيمه شدگان از تفکيک هزينه هاي دريافتي خود به چه صورتي مطلع ميشوند؟ اين کارگزاري با داشتن حدود دهها هزار بيمه شده در بخش اشخاص براي کليه موارد فوق راه حل دارد   هر شرکت بيمه اي مد نظر شما باشد راه حل ما براي اخذ خدمات قابل قبول در بخش درمان تکميلي اجرايي مي باشد.اگر هزار تومان حق بيمه ميدهيد و خدمات درمان تکميلي قابل قبولي نميگيريد گران است!

   
  5 نکته اي که مديران رفاهي سازمانها قبل از دريافت بيمه نامه درمان تکميلي بايد بدانند!
 
براي دريافت فهرست کتاب کليک کنيد
کتاب رازهاي بيمه درمان تکميلي را از اينجا تهيه کنيد
 


بيمه درمان تکميلي را از کليه شرکتها ارائه مي کنيم

اين مشاوره هيچ الزامي براي تهيه بيمه نامه خود از اين کارگزاري ايجاد نخواهد کرد.

   
شما ميتوانيد بر اساس تعداد کل متقاضيان بيمه (کارکنان و خانواده) طرح مورد نظر (ستون) و تعهدات مورد نياز (رديف) را انتخاب نماييد و از کارگزاري استعلام فرماييد

نظرات بینندگان
خانم رواسي زاده   |   ١٣٩٣/٠٩/٠٤ - ١٠:٤٧   پسندیدم ٢٥   ١٤ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام. من قصد دارم براي بيمه تکميلي اقدام کنم و به راهنمايي شما نيازمندم. لطفا با شماره ................. با من تماس بگيريد. متشکرم.
پاسخ ها
پرتال بيمه١٣٩٣/٠٩/٠٤ - ١٥:٠٢
با تشكر از خانم رواسي زاده بيمه تكميلي يك بيمه نامه گروهي بوده و از طريق محل كار انجام ميشود
محمد   |   ١٣٩٣/١٠/١٣ - ٢٢:٣١   پسندیدم ٣١   ٢٥ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من بيمه بيکاري ميگيرم ايا بيمه تکميلي شامل حال من ميشه
سلام   |   ١٣٩٣/١١/٠٥ - ١١:١٤   پسندیدم ٩   ١٦ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام
من بيمه خدمات درماني کشوري هستم وبه شهرداري منتقل شده ام اما بيمه وبازنشستگي ام همچنان کشوري است مي خواستم براي زايمان همسرم بيمه تکميلي بگيرم چه کار بايد بکنم راهنمايي بفرماييد
پاسخ ها
پرتال بيمه١٣٩٣/١١/٠٥ - ١٢:٠٠
دوست عزيز اين سايت مربوط به كارگزاري بيمه مركزي بوده و با خدمات درماني و تامين اجتماعي هيچ ارتباط كاري ندارد لطفا با سازمان مربوطه تماس بگيريد
حسینی   |   ١٣٩٣/١٢/٠٣ - ١٥:٤٨   پسندیدم ١٠   ٥ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام
بنده قصد دارم از طريق دانشگاه اقدام به بيمه تکميلي نمايم ، ولي مي خواهم بدانم چه خدماتي ميتوانم از اين طريق دريافت کنم؟ مثلا چند درصد هزينه درمان يا عمل جراحي را بيمه متقبل ميشود؟
پاسخ ها
پرتال بيمه١٣٩٣/١٢/٠٦ - ٠٩:٤٣
جناب آقاي حسيني بيمه هاي تكميلي يك فرمت خاص نداشته و شرايط آن بين شركت بيمه و بيمه گذار توافقي مي باشد لذا براي اطلاع از مفاد آن به اداره رفاه دانشگاه مراجعه فرماييد
سعیدساکت   |   ١٣٩٣/١٢/١٤ - ١٣:٣٣   پسندیدم ٥   ٤ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام
ما تعدادي از پرسنل يک ارگان (البته شرکتي) درشهرستان شاهرود بعلت عدم مساعدت اداره قصد داريم راسا اقدام به دريافت بيمه تکميلي کنيم اگر تعداد افراد افراد تحت تکفل را حداقل به 100 نفر برسانيم امکان دريافت بيمه تکميلي داريم ؟؟؟ درصورت امکان پيشنهاد وهزينه وتعرفه را سريعا اطلاع دهيد ضمنا همگي بيمه تامين اجتماعي داريم
ممنونم
پاسخ ها
پرتال بیمه١٣٩٣/١٢/١٧ - ٢٢:٠٧
دوست عزيز ممنون از ارسال نظر
شما از نظر تعداد مشکلي ندازيد ولي بيمه گذار بايستي کارفرماي گروه بيمه اي باشد و امکان کسر از حقوق حق بيمه اعضا را داشته باشد
عالیخانی از ایلام   |   ١٣٩٤/٠١/٠٩ - ١٠:٤٢   پسندیدم ٦   ٢ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 من بيمه تکميلي درمان دانا هستم ميخواهم سينوسهايم رامورد جراحي قراربدم درايلام هستم بايد جهت استفاده ابيمه تکميلي درمانم چکار کنم
پاسخ ها
پرتال بیمه١٣٩٤/٠١/٢٣ - ٢٢:٤٤
دوست عزيز شما از پزشک معالج خود دستور بستري براي يکي از بيمارستانهاي بيمه دانا را گرفته و به بيمه دانا جهت اخذ معرفينامه بستري مراحعه نماييد.
سپس با دستور پزشک و معرفينامه بستري بيمه دانا به بيمارستان جهت پذيرش مراجعه فرماييد

با آرزوي بهبودي و سلامتي
ناشناس   |   ١٣٩٤/٠١/٢٧ - ١٦:٠١   پسندیدم ٣٣   ٢٤ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام ميخواستم بپرسم من بيمه ي تامين اجتماعي ر هستم خودم پرداخت ميکنم به عنوان بيمه خانه داري آيا ميشود خدم رابينه ي تکميلي هم بکنم
رنجبر   |   ١٣٩٤/٠٣/٢٠ - ٠١:٠٥   پسندیدم ١٤   ١٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من سال92 بابامو بيمه کردم سال93 بابام فوت کردن ولي هنوز داره از حقوقم کسر ميشه چه کار بايد بکنم ؟
پاسخ ها
پرتال بيمه١٣٩٤/٠٣/٢٨ - ٢٣:١٦
گواهي فوت پدر مرحوم را به شركت بيمه ارسال فرماييد از تاريخ فوت حق بيمه كسر نخواهد شد
حسن والی   |   ١٣٩٤/٠٣/٣٠ - ٠٤:١٠   پسندیدم ٦   ٢ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام . کارکنان وخانواده شرکت ما کمتر از 50 نفر ميباشد آيا ميتوانيم بيمه تکميلي بشويم؟
پاسخ ها
پرتال بیمه١٣٩٤/٠٣/٣١ - ٢٠:٤٩
نه متاسفانه اغلب شرکتها بدليل عدم توزيع ريسک و ماهيت زيان ده بيمه درمان تکميلي براي گروههاي زير 100 نفر و بدون تمرکز ساير رشته هاي بيمه اي در کنار بيمه درمان ،‌خدمات ارائه نمي کنند.
فهیمه   |   ١٣٩٤/٠٤/٠٣ - ٠٩:٣٢   پسندیدم ٦   ٦ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام.من درتاريخ 2/4/94 فرم بيمه تکميلي رو تو محل کارم پرکردم.پدرو مادرم رو هم تو ليست بيمه قرار دادم.چقدر طول ميکشه تا اين ليست اوکي بشه؟ اخه ميخوايم تا يه ماه ديگه مادرمو عمل کنيم.ميتونيم از بيمش استفاده کنيم؟ يا اينکه بيشتر طول ميکشه؟ اگه امکانش هست جوابو برام ميل کنين..
پاسخ ها
پرتال بیمه١٣٩٤/٠٤/١٨ - ٠٩:٤٧
شما از اداره رفاه خود مدت دوره انتظار براي اعمال جراحي را سوال بفرماييد اگر بيمه نامه سازمان شما دوره انتظار نداشته باشد ميتوانيد استفاده نماييد
دوره انتظار زماني است که بيمه شده حق بيمه مي پردازد ولي امکان استفاده از برخي تعهدات بيمه نامه را ندارد
طیبی   |   ١٣٩٤/٠٤/٠٧ - ١١:٥١   پسندیدم ٥٥   ٤٤ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 باسلامخانمي هستم که شوهرم بيمه تامين اجتماعي هستن و بنده هم بيمه تامين اجتماعي ام.حال ميخواهم خود را بيمه تکميلي انفرادي کنم و از خدمات زايمان آن استفاده کنم ممکنه شرايطشو بفرماييد؟
ناشناس   |   ١٣٩٤/٠٥/٢١ - ١٩:٣٠   پسندیدم ٣٩   ٣٢ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 بيمه درماني دارم چگونه بيمه تکميلي شوم
حمید نظری   |   ١٣٩٤/٠٥/٢٨ - ١٤:٥٢   پسندیدم ٨   ٩ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام
پدر من کارگر راه اهن است و از بيمه ي تامين اجتماعي استفاده ميکنيم
چن وقتي است که از حقوقشان مبلغي را کسر ميکنند بخاطر بيمه ي تکميلي
اما نميدونيم چگونه ازش استفاده بکنيم راستش ما عادت کرديم به داشتن دفترچه اما از اين بيمه هيچ دفتر چه اي در دست نداريم
لطفا راهنماييمان کنيد که چطوري از بيمه استفاده کنيم
لطفا به من ايميل بزنيد
پژوهشگر   |   ١٣٩٤/٠٥/٢٩ - ١١:٢٤   پسندیدم ٨   ٧ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام
بنده پژوهشگر بيمه هستم و مسخواستم در زمينه بيمه درمان تکميلي يکسري مقالات رو در مجلات خارجي پيدا کنم اما دقيقا نمي دونم اين بيمه تحت عنوان چه نامي در خارج از کشور ارائه مي شه ممنون ميشم راهنماييم کنيد؟
amir   |   ١٣٩٤/٠٦/٢٢ - ١٦:٣٤   پسندیدم ١٢   ١٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام ببخشيد من تاحالا تحت پوشش بيمه نبودهم ايا مي تونم تحت پوش بيمه تکميلي درمان قرار بگيرم يا نه
اکبر   |   ١٣٩٤/٠٦/٢٨ - ١٣:٣١   پسندیدم ٧   ٨ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 باعرض سلام و خسته نباشيد
اينجانب شاغل در شهرداري شاهين شهر ميباشم وداراي بيمه هاي تامين اجتماعي و تکميلي ميباشم لذا لازم بذکر است که درمورد بيمه تکميلي فرمي امضا نکردم اما هرماه دارن مبلغي دراين باره ازحقوقم کم ميکنند از مسئول مربوطه ميپرسيم ميگه اجباري نه اختياري اگر ممکنه راهنمايي بفرمايد باتشکر
سمیرا   |   ١٣٩٤/٠٧/٠٣ - ١٤:١١   پسندیدم ١١   ١٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با عرض سلام و وقت بخير.بنده داراي بيمه سلامت روستايي هستم.ميخواستم بدونم با اين بيمه هيج مرکزي هست که براي دندان خدمات ارائه بده؟وضع مالي مناسبي ندارم.يعني به دليل نداشتن وضع مالي مناسب الان يک ساله که دندان درد دارم.لطفا راهينماييم کنين..من دوستم بيمه هستش دندانپزشکي ميره رايگان انجام ميده.هزينه درمان خيلي بالاست.من چيکار بايد بکنم؟
رهام .   |   ١٣٩٤/٠٧/٠٦ - ٠٢:٠١   پسندیدم ١٣   ١٣ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 لطفا درباره بيمه درمان تکميلي خانواده توضيحاتي بدهيد و اينکه چه شرکتهايي با چه شرايطي اين بيمه نامه را ارائه ميدهند
سونا   |   ١٣٩٤/٠٧/٢٧ - ١١:٠٣   پسندیدم ١٥   ١٣ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام خسته نباشيد من ميخوام خودموبيمه تکميلي کنم الان هرکاري ميکنم نميشه بايدچکارکنم؟ ميگن که بيمه تکيلي انفرادي نميشه آيا راه ديگه اي نداره که بيمه تکميلي بشم؟
حسن نژاد   |   ١٣٩٤/٠٨/٠١ - ١٥:٥٨   پسندیدم ١٠   ١٤ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من دردرمانگاهي خصوصي کار مي کنم که حدود 80 نفر پرسنل دارد.ايا اقدام براي بيمه تکميلي اين تعداد کفايت ميکند ؟باتشکر
دکتر لیلا رستم آبادی/دکتر سوده رستم آبادی /دکتر علیرضا قربانی   |   ١٣٩٤/٠٨/١٨ - ١٦:٣٥   پسندیدم ٣   ٣ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام
بنده يک مطب کامل در شهر ري خيابان 24 متري دارم سابقه کار نيز حدود 25 سال مي باشد علاقمند داشتن قرارداد با شرکتهاي بيمه براي مردم آن منطقه هستم در صورتيکه هماهنگي با بيمه جزو شرح کار شما مي باشد اعلام فرماييد
تینا   |   ١٣٩٤/٠٨/٢٣ - ١٥:٥٦   پسندیدم ٦   ٩ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من يک سوال دارم
من توسط ودرشوهرم
عضو بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح هستم
حالا دکتر پوست ميرم و ماهيانه براي جوانسازي پوستم بايد صدو پنجاه تومن بدم
دکتر گفت که اگر بيمه تکنيلي دلشتم هزينشو بيمه ميده
حالا من چجوري بايد بيمه تکميلي بگيرم
لطفا راهنمااييم کنيد
محمودمیرزایی   |   ١٣٩٤/٠٨/٢٦ - ١٨:٢٩   پسندیدم ١٠   ١٦ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من عضوخانه کارگرهستم ولي سهميه جهت بيمه تکميلي ندارن چون تقاضا زياد بوده و الان ميخوام خانوممو بيمه تکميلي کنم ولي بيمه ها ميگن بايدعضو ي انجمن باشي حالا من که عضو نيستم چطوري ميتونم بيمه بشم
مهرناز جمارانی   |   ١٣٩٤/٠٩/١٣ - ١٧:٢٧   پسندیدم ٧   ٥ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من مدرس زبان هستم و در آموزشگاه کار مي کنم ولي تحت بوشش هيچ بيمه ايي نيستم مي خواستم بدونم چگونه مي توانم تحت بوشش بيمه سينا قرار بگيرم ممنون مي شم من را راهنمايي کنيد
محمد علی یعقوبی   |   ١٣٩٤/١٠/٠١ - ١٠:٢٣   پسندیدم ٠   ٦ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سوال دوم من اينه که اگر افرادي که شاغل در شرکتي نيستند يک شرکت ثبت کنند تا بتونند از بيمه تکميلي گروهي استفاده کنند اما اون شرکت فقط به اين منظور تاسيس شده باشه و هيچ گونه فعاليتي انجام نده آيا اين امکان پذير است و آيا قانونيست
پاسخ ها
پرتال بیمه١٣٩٤/١٠/٠٥ - ٠٠:٤٦
خير اين کار خلاف آيين نامه 74 بيمه مرکزي بوده و بابت احراز اشتغال اعضاء در آن شرکت ليست تامين اجتماعي نياز است.
افشین   |   ١٣٩٤/١٠/١١ - ٠٤:٥١   پسندیدم ٢   ٥ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام و خسته نباشيد
من بابام سال 86 فوت کرده و حدود 3 الي 4 سالي بيمه براش رد شده الان من ميتونم بقيه بيمه اي رو که مونده خودم حساب کنم و اين بيمه پدرم رو براي مادرم درست کنم و مادرم خوش ماهيانه حقوق بگيره
mahdi abassi   |   ١٣٩٤/١٠/٢٦ - ١٦:٥٠   پسندیدم ٤   ٤ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام
از يه جايي با پدر بنده تماس گرفتن و پيشنهاد بينه تكميلي رو به ما دادن
و اين ادعا رو داشتن كه سال اول مبلغ180هزار تومان بايد پرداخت كنيم
كه فرمودند تخفيف ويژه هستش،ميخواستم بدونم ايا اين ادعا صحت كامل دارد يا خير
ممنون ميشم جواب بديد
پاسخ ها
پرتال بیمه١٣٩٤/١٠/٢٧ - ٠١:٠٧
متاسفانه در سالهاي اخير بدليل استقبال مردم از پوشش بيمه تکميلي و داشتن شرايط خاص براي اين پوشش ،‌بعضا کلاهبرداري در اين زمينه صورت مي پذيرد و حتما قبل از اقدام و پرداخت حق بيمه از دفتر مرکزي شرکت مربوطه استعلام لازم را بعمل آوريد
وحيد عسگري   |   ١٣٩٤/١٠/٢٩ - ٢٢:٠٨   پسندیدم ٤   ١٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام
پدر من بيمه خويش فرما دارن و حالا نياز به عمل جراحي پروتز گذاري زانو كه پر هزينه اس
هيچ راهي براي اينكه از بيمه تكميلي استفاده كنند وجود نداره
ممنونم
مجید   |   ١٣٩٤/١١/٠١ - ٠٠:١٩   پسندیدم ٤   ٥ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام بنده تو شرکتي کار ميکنم بيمه هستم ولي بيمه تکميلي نيستم ايا مي توانم خودم وهمسرخودرا از طرف شرکت بيمه تکميلي کنم ولي جدا گانه با تشکر
نوید   |   ١٣٩٤/١١/٠٣ - ١٥:١٥   پسندیدم ٤   ٧ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من بيمه تکميلي آسيا هستم پدرم زير مجومه بيمه من بود .چند وقت پيش فوت کرد .آيا از طريق بيمه مبلغي تعلق ميگيره به دليل فوت پدرم
مهری   |   ١٣٩٤/١١/٢٧ - ١٧:٢٦   پسندیدم ٥   ٥ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام نحوه انصراف از بيمه تکميلي درمان چيست
Faeze   |   ١٣٩٤/١٢/٠٣ - ١٦:٤٩   پسندیدم ٣   ٧ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام وخسته نباشيد
چند وقت بعد از شروع بيمه تكميلى ميشه از خدمات اين بيمه جهت انجام عمل جراحى استفاده كرد
(تامين اجتماعى)
lavin   |   ١٣٩٥/٠١/٠٢ - ١١:٥٦   پسندیدم ١٠   ١٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 آيا دندان شامل بيمه تکميلي ميشه
حامد نوروزی   |   ١٣٩٥/٠٢/٢٧ - ١٢:٤٣   پسندیدم ٦   ١١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
  سلام من ميخوام خودمو خانممو بيمه تکميلي بايد کدام ببمه برم بيمه تامين اجتماعي هستم
مریم فتحی زاده   |   ١٣٩٥/٠٢/٢٩ - ٢٠:٤١   پسندیدم ٨   ٤ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام پدرمن کارفرمااست وبيمه اش راخودش ازادپرداخت ميکندو58سال داردلطفاراهنمايي اش کنيداوچگونه ميتواندخودش ومادرم رابيمه تکميلي کند
نرجس علیپور   |   ١٣٩٥/٠٣/٠٨ - ٠٩:١٨   پسندیدم ٣   ٤ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام :
من بيمه تامين اجتماعي دارم و پدرومادرم تحت تکفل من هستند.شرکت ما براي گرفتن بيمه تکميلي اقدام نميکند و من مجبورم از بيمه انفرادي بخاطر پدرو مادرم استفاده کنم . خواهش ميکنم منو راهنمايي کنيد.
هاملت   |   ١٣٩٥/٠٤/٢٠ - ٢٢:٠٢   پسندیدم ٦   ٩ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام
آيا نمي شود با پرداخت ساليانه هزينه بيمه تکميلي ، خودم و خانواده ام را بيمه تکميلي نمايم . منظور اينکه شخصا و فردي اين کار را انجام دهم؟
با تشکر
shahi   |   ١٣٩٥/٠٥/١٣ - ١١:٣١   پسندیدم ٤   ٤ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام
من کارمند قراردادي هستم بيمه تامين اجتماعي و تکميلي دارم .سوال من اين است که آيا پس از بازنشستگي هم مي توانم از بيمه تکميلي استفاده نمايم.
با سپاس
جواد   |   ١٣٩٥/٠٥/٢٦ - ٢٣:١٢   پسندیدم ٢   ٤ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 بيمه تکميلي گروهي هستم هزينه فوت راميدهداگرميدهدچقدراست
وجیهه   |   ١٣٩٥/١٠/٠٤ - ٢٣:٤٩   پسندیدم ٣   ٢ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام يه سوال داشتم پدرم عضو خانه کارگر و همه افراد خانواده بيمه تامين اجتماعي داريم،من واسه عمل معده که بي ام آي??به بالا جزو درمان هست ميخاستم بدونم کدوم بيمه تکميلي بهتر هست و شرايطش چيه از کي ميشه ازش استفاده کرد ممنون
ناشناس   |   ١٣٩٥/١٠/١٥ - ٢٣:٠٤   پسندیدم ٤   ٣ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 بإسلام من باردارم ويراي هزينه زايمانم ميتوانم از بيمه تکميلي استفاده کنم ممنونم
ناشناس   |   ١٣٩٥/١٠/٣٠ - ١٩:٠٢   پسندیدم ٠   ١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من 8 ماهه بيمه تکميلي ايران هستم ولي به دليل نارضايتي ميخواستم انصراف بدم ولي رفتم شرکت بيمه به من گفتن تا دوسال نميتوني انصراف بديد حالا ميخواستم بدونم بايد چکار کنم
بیمه گر   |   ١٣٩٥/١٠/٣٠ - ٢١:٤٧   پسندیدم ١   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 قابل توجه اون عزيزايي که وقتي يه اتفاقي براشون ميوفته ياد بيمه ميفتن

بيمه رو روزي ميخريد که بهش احتياج ندارين و روزي ازش استفاده مي کنيد که تني تونين بخرينش

با تشکر از شما همکار گرامي
بهروز عزیزی   |   ١٣٩٥/١١/١٩ - ١١:٢٠   پسندیدم ١   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 باسلام کارمن کارمند گمرک بازرگان هستم بنده و خانوم بنده و بچه ام معاينات دندان پژشکي رفته بوديم مدارک تحويل بيمه اسيا در گمرک داديم هزينه انرا بيش از يکماه هست نگرفته ايم پيگيري نماييد ممنون
مریم رسولی   |   ١٣٩٥/١٢/٢٦ - ٢٢:٢٠   پسندیدم ١   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 باسلام ، من بيمه تکميلي ايران دارم به تازگي ، ولي هيچ اطلاعاتي براي من ارسال نشده ( پيامک هم نشده )
مسلم   |   ١٣٩٦/٠١/٢٢ - ١٩:٥٣   پسندیدم ٣   ١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام من شش ماهه تحت پوشش بيمه تکميلي پارسيان هستم اگر امکان داره مي خواستم هزينه هاي پرداخت شده را بدونم بايد چکار کنم.لطف مي کنيد ممنونم
ناشناس   |   ١٣٩٦/٠٢/١٧ - ١٠:٢٠   پسندیدم ٤   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من بيمه تامين اجتماعى هستم ميخوام تكميلى بشم ايا ميشه البته چهارماهمه باردارم ميتونم بيمه تكميلى بشم
بیت اله احمدی   |   ١٣٩٦/٠٣/٠٤ - ٢٣:١٩   پسندیدم ٢   ٥ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 من ميخوام دونفرازاعضاي خانواده ام حذف کنم ازبيمه تکميلي
ایمان   |   ١٣٩٦/٠٣/١٩ - ٢٣:٥٢   پسندیدم ١   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 ما نميتوانيم هزينه هاي درمان خودرا در سايت بيمه البرز ببينيم.حدود ده روز است که سايت استعلام خسارت درمان مربوط به بيمه البرز کارنميکندو ما نميتوانيم مبلغ تخصيص داده شده جهت هزينه درماني را که به بيمه البرز داده ايم ببينيم.لطفا پيگيري کنيد که سايت درست شود.
ابراهیم اکبری   |   ١٣٩٦/٠٤/١٩ - ١٠:١٠   پسندیدم ٠   ١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام
شرکت ما هشت پرسنل بيمه شده بيشتر نداره که بيمه حوادث کارفرما نيز کرديم / چون زير 50 نفريم بيمه تکميلي نميتونيم بکنيم؟
صبا   |   ١٣٩٦/٠٤/٢٠ - ٠٩:٣٤   پسندیدم ٠   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 باسلام ايا‌کسي که‌هييت‌‌علمي‌دانشگاه‌‌هست‌در‌چه‌صورت‌مي‌تواند‌پددر‌ومادر‌خود‌را‌بيمه‌کند؟چه‌شرايطي‌بايد‌پدر‌ومادرش‌داشته‌باشند؟
راهنما   |   ١٣٩٦/٠٤/٢٦ - ١١:٢٠   پسندیدم ١   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 متاسفانه نمايندگي بيمه دانادراصفهان که طرف قراردادشرکت مخابرات ميباشداصلا خوب عمل نکرده واين باعث نارضايتي ازبيمه داناخواهدشد
محمدرضا کسرایی   |   ١٣٩٦/٠٥/٠٣ - ٠٠:١٩   پسندیدم ١   ٦ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام همسر بنده داراي بيمه تامين اجتماعي ميباشد چگونه ميتوانم ايشان را بيمه تکميلي نمايم تا از خدمات بيمه جهت زايمان ايشان بهرمند شويم.با تشکر
کاویانی   |   ١٣٩٦/٠٥/٠٧ - ٠٣:٢٠   پسندیدم ٢   ٨ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام خسته نباشيد من بيمه تامين اجتماعي دارم اگه بخوام خانواده ام را بيمه تکميلي بايد کجا برم
حضرتی   |   ١٣٩٦/٠٥/١١ - ١٠:٤١   پسندیدم ١   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 باسلام و خسته نباشي خدمت شما
بنده به صورت شرکتي مشغول به کار هستم و ميخواستم بدونم ميتونم از بيمه تکميلي شما به صورت تکي و با افراد تحت تکفلم استفاده کنم يا نه ضمن اينکه بنده هم گواهي اشتغال به کار دارم هم کسر از حقوق و هم فيش حقوقي
ممنون ميشم راهنمايي کنيد.
احمد حسنی   |   ١٣٩٦/٠٥/٢٢ - ٢٣:٤٣   پسندیدم ١   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام بنده8سال بيمه اجباري پرداخت کردم سال 88درشرکتي مشغول کاربودم تصادف کردم 6ماه استراحت پزشکي داشتم مجدداتصادف کردم ايدفعه ازکارافتاده شدمولي مدارک ازکارافتادگي راتاهالابه اداره بيمه ارائه ندادم 7سال گذشته هالابيمه اختيا ي هستم ايابامدارک ازکارافتادگي ميتونم بازنشسته بشم لطفا راهنماي کنيدچکارکنم
محمدرضا حضرتی   |   ١٣٩٦/٠٥/٢٣ - ١٣:٠٨   پسندیدم ٠   ١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
  با سلام بنده به صورت شرکتي مشغول به کار هستم و ميخواستم بدونم ميتونم از بيمه تکميلي شما به صورت تکي و با افراد تحت تکفلم استفاده کنم يا نه ضمن اينکه بنده هم گواهي اشتغال به کار دارم هم کسر از حقوق و هم فيش حقوقي
سمیه احمد   |   ١٣٩٦/٠٥/٢٣ - ١٦:٥١   پسندیدم ٢   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام آيا گذاشتن لنز داخل چشمي براي کساني که قرنيه نازک دارن هم شامل بيمه ميشود؟چه مدارکي ميخاد؟باسپاس
سیدمحمد قبادپور   |   ١٣٩٦/٠٦/٠٣ - ٢٠:١٧   پسندیدم ١   ٣ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من بيمه تامين اجتماعي هستم ميخواستم خودم را بيمه تکميلي نمايم به کجا بايدمراجعه کنم تا بتوانم از بيمه تکميلي استفاده نمايم
reza   |   ١٣٩٦/٠٦/٠٥ - ٠٠:١٨   پسندیدم ٠   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام ميشه بفرماييد آيا زماني که يک بيمارستان يا کلينيک که طرف قرارداد با بيمه تکميلي ايران نيست بازهم نياز به دريافت معرفي نامه از نمايندگي هاي مجاز جهت ارايه به آن بيمارستان هست؟
Majid   |   ١٣٩٦/٠٦/٠٦ - ١٥:٠٥   پسندیدم ٠   ٤ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام ببخشيد من بيمه تامين اجتماعي هستم ولي بيمه تکميلي ندارم تا ?? شهريور همسرم زايمان داره ميخواستم بپرسم آيا بيمه تکميلي وجود داره که من بتونم ثبت نام کنم و هزينه هاي زايمان ?? روز ديگه ارو پرداخت کنه؟؟؟


قبلا از پاسخگويي شما کمال تشکر رو دارم
الهام   |   ١٣٩٦/٠٧/١٩ - ١٤:٥٠   پسندیدم ٢   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام خسته نباشيد بنده پدرومادرم بيمه تکميلي آتيه سازان حافظ تامين اجتماعي دارن پدر بازنسشته شهرداري هستن اما من براي خودم فردي ميخواهم بيمه دانا اقدام کنم ميشه شرايطشو بدونم وماهي چقد بايد واريز کنم
hami   |   ١٣٩٦/٠٨/٠٦ - ١٥:٤٣   پسندیدم ٠   ١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام و خسته نباشيد. اگه بنده در 2 شرکت جدا بيمه باشم و در هر 2 جا از دو شرکت ببيمه اي جدا بيمه تکميلي پرداخت کرده باشم، براي جبران خسارت درماني زايمان مي توانم مدارک را به دو شرکت بيمه ارائه و هزينه درمان را جداگانه دريافت کنم، ؟ چون به هر دو حق بيمه پرداخت شده. ممنون ميشم راهنماييم کنين
مریم   |   ١٣٩٦/٠٨/٠٨ - ١١:٢٢   پسندیدم ١   ٣ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام.من ميخواستم با همسرم و فرزندم بيمه تکميلي بشيم و نميتونيم گروهي اقدام کنيم.ايا راهي هست که ما انفرادي اقدام به بيمه تکميلي کنيم.لطفا راهنمايي کنيد.متشکرم
احمد   |   ١٣٩٦/٠٨/١٤ - ١٨:١٦   پسندیدم ٠   ١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 ما در کارخانه قند شاهرود (شرکت شکر) به طور فصلي با وجود تمام مشکلات ادامه حيات ميدهيم. جديدا بيمه تکميليمان را نيز! قطع کرده اند. لطفا راهنمايي کنيد با وجود وضعيت نامساعد مالي چه راه حلي براي بيمه تکميلي داريد.
نسیم   |   ١٣٩٦/٠٨/٢٨ - ١٢:١٠   پسندیدم ٠   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام ميخواستم بپرسم ببينم که چطور ميتونم واسه ثبت نام بيمه تکميلي اقدام کنم
هادی   |   ١٣٩٦/٠٩/١٠ - ١٣:٣٢   پسندیدم ١   ٢ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام،ميخواستم بدونم معرفينامه براي بيمارستان براي زايمان چند وقت اعتبار داره؟
رضا رضائي شريف آبادي   |   ١٣٩٦/١٠/١١ - ١٥:٢٣   پسندیدم ٢   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 ببخشيد شخصي تماس گرفته وميگويد به شما بيمه تكميلي تعلق گرفته ما زير نظر بيمه مركزي با پوشش بيمه سلامت هستيم..صحت داره؟؟؟؟
محمود   |   ١٣٩٦/١٠/٢٤ - ١٤:٢٤   پسندیدم ٠   ١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام بنده بازنشسته پزشکي ناجاهستم وباوجودبيماري هاي به وجودآمده درحين خدمت وعدم توانايي براي پرداخت دريافت داروهاي خارجي خودوبستري دربيمارستان هاي خصوصي به دليل امکانات بيشتروبهترراندارم براي بيمه تکميلي که همه هزينه هاي بنده براي درمان رايگان بشودبايدچکارکنم باوجوداينکه ميگن همه بازنشستگان بيمه تکميلي هستن باتشکر
فاطمه   |   ١٣٩٦/١٢/٠١ - ١٠:٤٩   پسندیدم ٠   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام و خسته نباشيد خدمت شما ببخشيد يک سوال داشتم از حضورتون من قبلا عملي انجام دادم جراحي که بيمه تکميلي بهش تعلق گرفت اما متاسفانه بيماريم دوباره عود کرده ميخواستم بپرسم ايا بيمه به اين عمل که يکبار انجامش دادم براي بار دوم هم تعلق ميگيره يا خير؟خيلي ممنون از شما
افسانه   |   ١٣٩٦/١٢/٠٥ - ٠٠:٤٧   پسندیدم ٠   ١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام بيم اجباري متونه زير پوشش بيم تکميلي قراربگيرهhosain   |   ١٣٩٧/٠٢/١٠ - ١٧:٠١   پسندیدم ٠   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام وقت عالي بخير من وکيل دادگستري کانون وکلاي قوه قضاييه ام و با اعضاي خانواده ام -همسرم-دو فرزندم و خودم- بيمه سلامت هستيم خواستم بپرسم ايا رابطه قراردادي بيمه تکميلي بيمه رازي با کانون وکلاي قوه قضاييه برقرار است اطبق سال 1395 تا اقدام به ثبت نام براي بيمه تکميلي نمايم؟ و چگونه و از کجا اقدام بکنم ؟و چه مدارکي لازم است ؟ ساکن مازندران ساري ام. با تشکر فراوان
الناز   |   ١٣٩٧/٠٤/١٢ - ٢٢:٠٩   پسندیدم ٠   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من مجردم و تحت پوشش پدرم
ميخوام خودمو بيمه تكميلي كنم براي عملي كه دارم
ميخوام شرايط بيمه تكميلي انفراديو بدونم؟و هزينه
مینا   |   ١٣٩٧/٠٥/١٨ - ١١:٤٣   پسندیدم ٠   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام تا بحال چند نفر اين سوال را پرسيدند و پاسخي نداديد. آيا کسي که در هيچ جايي بيمه نيست ميتواند براي بيمه تکميلي اقدام کند يا خير؟
پاسخ ها
پرتال بيمه١٣٩٧/٠٥/٢٧ - ١٥:٤٦
درسته که بيمه تکميلي پوششهاي بيمه پايه را تکميل ميکند ولي در برخي شرکتها ، بله ميتواند ، فقط فرانشيز به عهده خودش خواهد بود
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نام:
ایمیل:
نظر:
 

طراحی و تولید توسط Radisan.com