وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با ارسال لوح سپاسي از زحمات مديرعامل شرکت بيمه آرمان تقدير به عمل آورد. به گزارش روابط عمومي بيمه آرمان علي جنتي در اين لوح سپاس از مشارکت ارزنده علي فتحعلي در تاسيس گروه سرمايه گذاري فرهنگ و هنر قدرداني نمود.
تاریخ انتشار: 28/09/1394
براساس تصميم اتخاذ شده، به رغم افزايش 10 درصدي نرخ ديه، حق بيمه شخص ثالث در سال 1394 افزايش نيافته است.
تاریخ انتشار: 16/01/1394
کتاب "بيمه حوادث گروهي دانشجويان" نوشته فرشاد حاجيان و افشين ايرجي بزودي منتشر ميشود
تاریخ انتشار: 13/07/1393
همايش " بالاتر از عقابها پرواز کنيد " بابت آموزش بازاريابي پيشارفته بيمه در بيمه کارآفرين خرم آباد (لرستان) برگزار شد
تاریخ انتشار: 28/11/1392
نسخه جديد سايت پرتال بيمه بزودي راه اندازي خواهد شد
تاریخ انتشار: 28/11/1392
همايش آموزش بازاريابي بيمه با عنوان بالاتر از عقابها پروازکنيد در بيمه کارآفرين سمنان در روز بيستم ديماه 1392 برگزار شد
تاریخ انتشار: 23/10/1392
فصلنامه خبري کارگزاري 585 پاييز92 ويژه بيمه هاي درمان تکميلي منتشر شد
تاریخ انتشار: 15/10/1392
مديران سازمانهايي که رفاه کارکنانشان يک اصل است براي سلامت کارکنانشان چه کرده اند ؟ آيا توانسته اند رضايتمندي خوبي را براي کارکنانشان از شرکتهاي بيمه دريافت نمايند؟
تاریخ انتشار: 13/10/1392
فايل صوتي با فرمت MP3 و اسلايد هاي مربوطه با فرمت PDF بصورت يک پکيج با عنوان آموزش بازاريابي بيمه عمر با رويکرد بيمه عمر و سرمايه گذاري و با تاکيد بر بيمه کارآفرين منتشر شد.
تاریخ انتشار: 12/10/1392
همايش آموزش بازاريابي بيمه با رويکرد بيمه عمر و سرمايه گذاري در بيمه کارآفرين زنجان در روزهاي پنجم و ششم ديماه 1392 برگزار شد
تاریخ انتشار: 07/10/1392
طراحی و تولید توسط Radisan.com