سامانه ثبت نام و ويرايش اطلاعات بيمه شدگان درمان تکميلي 
بيمه نامه درمان تکميلي شما از هر شرکتي انجام شده باشد ، کليه شرکتها و سازمانها ميتوانند با دريافت کنترل پنل اين بخش ثبت نام از متقضيان بيمه درمان تکميلي را در کمترين زمان و با بيشترين دقت توسط بيمه شدگان انجام دهند.   کافيست لينک اين صفحه را در اتوماسيون اداري سازمان يا شرکت به کارکنان ارسال فرماييد تا هر کارمند متقاضي بيمه درمان تکميلي اطلاعات خود و اعضاي خانواده اش را در کمتر از دو دقيقه ثبت و تاييد خواهد نمود  
  اين سامانه کد ملي و اطلاعات هويتي و فرمت تاريخ و شماره شبا و موبايل بيمه شدگان را بررسي و در صورت هرگونه مغايرتي اجازه ثبت نخواهد داد.   سامانه در انتها صورتحسابي بابت تعهدات بيمه نامه و حق بيمه متعلقه ارائه خواهد نمود که بيمه شده با امضاء و تحويل آن به امور مالي و اداري شرکت وکالت کتبي کسر از حقوق خود را به شرکت تسليم مي نمايد
اطلاعات ايثارگري ، معلوليت و بيماران خاص بهنگام ثبت نام جمع آوري ميشود تا بهنگام ارائه خدمات به هرگروه خدمات ويژه آن گروه ارائه گردد.   سامانه از ثبت تکراري اطلاعات جلوگيري نموده و به تفکيک سازماني و جغرافيايي بيمه شدگان را دسته بندي مي نمايد.
 
  ايجاد خروجي خودکار مطابق با فرمت درخواستي هر شرکت بيمه .
ديگر نيازي به ايجاد فايل اکسل يا اکسس بصورت دستي طبق نمونه ارسالي شرکت بيمه نمي باشد ، سامانه سيناد فايل مربوط به هر شرکت بيمه را توليد مي نمايد
  جهت دريافت اطلاعات بيشتر و دسترسي پنل مديريت ثبت نام براي سازمان خود با ما تماس بگيريد.
 

  برای شروع فرایند ثبت نام، شناسه اینترنتی ثبت نام را وارد نمایید

 
  شناسه:  
   
طراحی و تولید توسط Radisan.com