جستجو
جستجوی عبارت و یا موضوع پرسش و پاسخ:

برای مشاهده پرسش و پاسخ های تخصصی تر، گروه مورد نظر خود را انتخاب نمایید
پرسش و پاسخ های بیمه ای
1- در صورت مفقودي بيمه نامه شخص ثالث المثني صادر مي شود؟

 با تشكر از آقاي قاسم پور ، بلي با كارت ماشين به نماينده واحد صدور بيمه ناه ثالث خود مراجعه فرماييد ، گواهي بيمه ثالث معادل المثني برايتان صادر ميگردد.


2- باعرض سلام وخسته نباشيد.زماني که بايه ماشين تصادف کردم نرخ ديه 114ميليون تومان بودولي بيمه نامه راننده 94ميليون تومان بودوالحاقيه روپرداخت نکرده بودالان که نرخ ديه150ميليون تومان شده اگه نصف ديه کامل انسان شاملم بشه چقدرش بايد بيمه بده وچقدرشم راننده؟

 با تشكر از جناب كريمي زاده از طرح سوال بيمه نامه ثالث ، به استحضار ميرساند مبلغ ديه بر اساس نرخ روز ديه در روز صدور حكم محاسبه ميشود و شركت بيمه بر اساس حداكثر تعهد مندرج در بيمه نامه براي روز حادثه خسارت را جبران مي نمايد ، به  دليل طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده و صدور حكم دادگاه پيشنهاد ميگردد بيمه گذاران همواره بر اساس ديه روز و حتي 25% بيشتر تعهدات بيمه نامه خود را تهيه نمايند كه در صورت بروز حوادثي همچون اين موضوع بيمه نامه در يوم الادا پوشش كافي براي جبران داشته باشد.


3- حداقل و حداکثر بيمه خويش فرما چقدر است؟و بيمه سنوات را بر اساس چند سال پرداخت ميکند ؟

 دوستان عزيزي سئوالاتي در مورد بيمه تامين اجتماعي ارسال ميكنند كه متاسفانه در تخصص اينجانب نبوده و اين سايت مربوط به كارگزاري بيمه هاي بازرگاني تحت نظارت بيمه مركزي ميباشد و هيچ ارتباطي با تامين اجتماعي يا خدمات درماني ندارد.


4- من متاهلم اياميتوانم توسط پدرم ياپدرهمسرم بيمه تکميلي شوم؟
 

با تشکر از خانم اميري ، خانمها از لحظه شروع زندگي مشترك از كفالت پدر خارج شده و تحت تكفل همسر محسوب ميشوند لذا شما مي توانيد در صورت پوشش درمان تكميلي همسرتان بعنوان عضو تبعي ايشان تحت پوشش قرار گيريد . البته به ندرت در برخي از سازمانها فرزندان پس از ازدواج نيز ميتوانند تحت پوشش بيمه درمان تكميلي پدرومادر يا پدرشوهر و مادر شوهر خود قرار گيرند كه بايد از نوع قرارداد پدرشوهر خود مطلع شويد.


5- اگر در بيمه کار افرين حادثه اي رخ دهد مثلاً دست يا پاي تان بشکند به شما تا سقف چند ميليون تومان کمک هزينه درماني مي پردازد ؟ چگونه ؟ با تشکر

با تشكر از آقاي بهشتي ، بيمه عمروسرمايه گذاري شركت بيمه كارآفرين پوشش هزينه پزشكي ندارد ولي اگر اين حادثه منجر به از كار افتادگي بيمه شده گردد و بيمه شده خود پرداخت كننده حق بيمه باشد ، در صورت وجود پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه در اثر از كار افتادگي ، بيمه نامه تا پايان مدت بيمه نامه رايگان خواهد شد.

البته بيمه نامه شركتهاي ديگري هست كه پوشش هزينه پزشكي را داشته باشند.

   

 


6- نحوه استفاده از مراکز تشخيصي طرف قرارداد بيمه تکميلي چگونه است؟

  مراكز تشخيصي اغلب با شرکتهاي بيمه براي جذب بيمه شدگان آنها طرف قرارداد هستند و بيمه شدگان ميتوانند با مراجعه به اين مراكز از تعرف هاي مصوب بيمه اي براي انجام امور تشخيصي درماني خود استفاده نمايند ولي مستلزم اين است كه مركز درماني معرفي نامه اي از شركت بيمه بابت پوشش بيمه اي مراجعه كننده دريافت نموده و بر اساس سقف تعهدات و فرانشيز مندرج در اين معرفينامه بيمه شده را پذيرش نمايد.

با توجه به اينكه برخي از شركتهاي بيمه اي خصوصا شركتهاي بيمه اي بزرگ بدليل تعداد زياد بيمه شدگان و عدم امكان صدور معرفينامه براي موارد پاراكلينيكي از اين امر امتناع مي ورزند و موجب تضييع حقوق بيمه شدگان خود ميشوند.

اين شركتها به بيمه شدگان خود اعلام مي نمايند با مراجعه به مراكز تشخيصي و انجام امور درماني خود مدارك خود را بابت جبران خسارت به شركت بيمه تحويل دهند ، بيمه شدگان نيز بر اساس ليست مراكز درماني طرف قرارداد شركت بيمه به يكي از مراكز مراجعه نموده و بدليل عدم همراه داشتن معرفي شركت بيمه و هر گونه مستنداتي كه نشان دهنده ميزان پوشش و فرانشيز بيمه شده باشد در مركز طرف قرارداد شركت بيمه پذيرش آزاد ميشود و هزينه خود را بر اساس تعرفه آزاد محاسبه و پرداخت مي نمايد ، متاسفانه بيمه شده با ارائه مدارك كامل و مثبت خود براي دريافت هزينه هاي درماني بعمل آمده فقط بر اساس تعرفه آن مركز با شركت بيمه پس از كسر فرانشيز ، هزينه اش جبران ميشود ، مگر اينكه مركز درماني طرف قرارداد بيمه گر پايه بوده باشد و بر اساس تعرفه صورتحساب ايشان را صادر نموده كه در اين صورت در اغلب موارد هزينه صورت پذيرفته تا سقف تعهدات از سوي شركت بيمه جبران خواهد شد.

اين امر اغلب بدليل اينكه با صدور معرفي نامه سقف تعهدات بيمار در آن رديف پوشش بيمه اي بسته شده و امكان استفاده مجدد از خدمات آن رديف را تا بازگشت معرفي نامه و مشخص شدن دقيق مبلغ استفاده شده ميسر نمي باشد از طرف بيمه گر تكميلي به بيمه شده توصيه ميشود تا بر اساس مراجعه آزاد به مراكز درماني سرپايي امور خود را انجام دهد تا بتواند با تواتر بيشتر نسبت به استفاده از اين خدمات بهره مند گردد.

يك مثال : بابت سونوگرافي طبق دستور پزشك به مركز تصوير برداري طرف قرارداد بيمه تكميلي خود مراجعه مي كنم ، حالات ذيل در اين مراجعه محتمل خواهد بود:

الف) از طرف بيمه گر تكميلي خود معرفي نامه كتبي داشته و مركز تصوير برداري طبق تعرفه بيمه بنده را پذيرش مي كند ولي در صورت نياز به هريك موارد پارا كلينيكي رديف 1 قرارداد درمان تكميلي سازمان بنده، تا ارسال صورتحساب بنده به شركت بيمه تكميلي من امكان دريافت معرفي نامه مجدد از باقيمانده سقف تعهدات خود را نخواهم داشت.

ب) بنده معرفي نامه نداشته و مركز تصوير برداري طبق تعرفه آزاد محاسبه مي كند و شركت بيمه بر اساس تعرفه خود با مركز تصوير برداري هزينه بنده را پس از كسر فرانشيز تسويه مي نمايد ولي بنده با مراجعات متعدد به مراكز تشخيصي تا تكميل سقف تعهدات پاراكلينيكي 1 خود ميتوانم از خدمات بيمه تكميلي استفاده نمايم.

مشكل مطرح شده فوق صرفا بدليل عدم بهره مندي شركتهاي بيمه از خدمات فن آوري اطلاعات در بحث پذيرش درماني بوده و بدليل بهنگام نبودن اطلاعات مراكز درماني و شركتهاي بيمه اي امكان صدور معرفي نامه دوم تا وصول اطلاعات معرفي نامه اول ميسر نبوده و تحميل هزينه هاي تعرفه آزاد بر بيمه شدگان به امري عادي از سوي مراكز درماني و شركتهاي بيمه تبديل شده و به نوعي كه بهترين روش در اجراي پوشش بيمه اي پاراكلينيكي همين است و بس ، ناگفته نماند كه برخي از شركتهاي انگشت شمار بصورت كتبي براي پذيرش موارد پاراكلينيكي معرفي نامه صادر نموده و در صورت نياز به معرفي نامه جديد هزينه قبلي بيمه شده را بصورت تلفني از مركز درماني قبلي استعلام نموده و براي سقف مانده بيمه شده معرفي نامه صادر مي نمايند ، اين امر شايد راه حل مقطعي براي حمايت از حقوق بيمه شده باشد ولي راه حل بلند مدت و منطقي و اساسي نخواهد بود چرا كه با تجهيز شركتهاي بيمه با فناوري اطلاعات اين امر به سادگي و بصورت آنلاين امكان پذير خواهد بود.

جالب است بدانيد بر اساس تجربه مستند نگارنده و استعلام از شركتهاي بيمه اي مختلف اگر هر هزينه درماني بستري و سرپايي و غيره را يك فاكتور لحاظ كنيم ، بيش از 90% فاكتورهاي قراردادهاي درمان تكميلي در بخش سرپايي خواهد بود ولي عملا هزينه هاي سرپايي اغلب با هزينه آزاد و جبران تعرفه بيمه اي به سرانجام ميرسند.


7- سلام با شرکت بيمه x قرارداي 30 ساله بيمه عمر بسته ميشود حال شخص بعداز15 سال ميخواهد انصراف بدهد و مثلا سود 18% است در جدول تضميني اول 15%و دوم 20%و سوم25%هم دارد يه سود سالانه هم که هر سال اعلام ميکننددارند حالا شرکت بيمه کدام سودرا پرداختميکند ؟ ايا زود انصراف دادن دليلي براي کاهش سود است با تشکر

تشکر از جناب آقاي نريماني و دقت نظرشان،

شرکتهاي بيمه اغلب در صورت انصراف زودتر از موعد پايان بيمه نامه ، معمولا بر اساس حداقل سود تضمين شده و يا بعضا يک تا چند درصد کمتر از سود تضمين شده نسبت به بازخريد بيمه نامه اقدام مي کنند.

از بين شرکتها چند شرکت معدود هستند که سود روز شمار سرمايه گذاري بيمه نامه را تا روز انصراف محاسبه نموده و پرداخت مي کنند.

در مورد بخش ديگر سوال شما که شرکتها بر اساس کدام سود پيش بيني شده اقدام به پرداخت خواهند کرد ،‌ اينکه بر اساس سود محقق شده در هر سال کليه اين سود به همه بيمه نامه ها تعلق ميگيرد با اين شرط که اگر سود بيمه نامه کمتر از سود تضمين شده باشد اين ميزان بر اساس درصد تضمين شده عمل خواهد شد.

جهت اطلاع از شرايط مختلف بيمه نامه هاي شرکتهاي مختلف و تناسب آن با شرايط خو از بخش مشاوره اينترنتي بهره مند گرديد.

مشاوره بيمه عمر و سرمايه گذاري

   

 


8- با سلام من زني 37 ساله و خانه دار هستم مي خواهم خودم را بيمه کنم به نظر شما کدام بيمه بهتر است ؟ لطفا مرا راهنمايي کنيد ؟ با تشکر
 

با تشکر از خانم خليلي از طرح سوال فوق ، با توجه اينکه طرف مشاوره چند سازمان بوده و اغلب کارکناني که همسرشان خانه دار هستند بدنبال بيمه مناسبي براي همسر خود هستند معمولا اين سوال را مي پرسند.

کلا براي خانمها چه شاغل چه خانه دار بهترين بيمه نامه براي متاهلين بيمه نامه مشترک (شرکتهاي بيمه کارآفرين ، آرمان ،‌ما و پارسيان)‌و براي افراد مجرد بيمه نامه انفرادي کليه شرکتها مناسب است حال براي اطلاع از مناسبترين بيمه نامه با شرايط اختصاصي شما با تکميل اطلاعات خود در بخش ذيل همکاران کارگزاري با شما جهت مشاوره کامل تماس مي گيرند.

مشاوره بيمه عمر و سرمايه گذاري

 

 


9- سلام با شرکت بيمه x قرارداي 30 ساله بيمه عمر بسته ميشود حال شخص بعداز15 سال ميخواهد انصراف بدهد و مثلا سود 18% است در جدول تضميني اول 15%و دوم 20%و سوم25%هم دارد يه سود سالانه هم که هر سال اعلام ميکننددارند حالا شرکت بيمه کدام سودرا پرداختميکند ؟ ايا زود انصراف دادن دليلي براي کاهش سود است با تشکر

باتشکر از آقاي مهدي نريماني بابت اين سوال ، اين سوال يکي از مهمترين سوال مخاطبين من در جلسات همايش بازاريابي پيشرفته بيمه و مشاوره بيمه هاي عمر کليه شرکتهاست ، سودي که در جدول بيمه نامه درج ميشود شامل تضمين براي 5 تا 10 سال آينده مي باشد و پس از 10 سال نيز بنا به تصويب شوراي عالي بيمه با توجه به شرايط روز ميزان تضميني براي کليه شرکتها مشخص ميگردد.

ولي 2 نکته مهمي که ميتواند پاسخ اين سوال باشد عبارتند از:

1- سودي که شرکتها در سالهاي اخير به آن دست يافته اند عملا بيش از مبلغ تضمين شده بوده و اگر سود حاصله از سرمايه گذاريهاي شرکتهاي بيمه کمتر از ميزان تضميني باشد آن مبلغ پرداخت خواهد شد. پس ستون تضميني حداقل سود قابل پرداخت خواهد بود نه سود حاصله!

2- برخي از شرکتها سود پرداختي بيمه نامه را در صورت بازخريد قبل از پايان بيمه نامه کاهش مي دهند و به نوعي جريمه بازخريد قبل از پايان بيمه نامه در بيمه نامه پيش بيني کرده اند و لازم است که بيمه گذار قبل از تهيه بيمه نامه از اين قضيه کاملا مطمئن شود که شرکت بيمه در صورت بازخريد قبل از پايان بيمه نامه به چه صورتي اندوخته را به ايشان پرداخت خواهد نمود. چون نحوه عملکرد شرکتهاي بيمه در اين زمينه بسيار متفاوت است از درج اطلاعات شرکتهاي مختلف در اين مورد صرفنظر کردم ولي بصورت موردي شرايط شرکت مورد نظر خود را ميتوانيد از مشاوران بيمه عمر سايت پرتال بيمه جويا شويد   براي دسترسي به مشاوران اينجا را کليک کنيد


10- من يک مکانيک 36 ساله هستم داراي 3 فرزند که هيچ بيمه اي ندارم به نظر شما چه نوع بيمه اي براي من بهتر ومقرون به صرفه است

ممنون از طرح سوالتان آقاي زين العابدين حسين زاده، بنده مشاور بيمه اي يك شركت صنعتي هستم ، با تعريف مشخصات بيمه عمرو سرمايه گذاري كه پوشش عمر، حادثه ، امراض ، از كارفتادگي و مستمري دارد ، كارمندان شركت چنان هيجان زده شدند كه گفتند ما از ماه بعد بيمه تامين اجتماعي خود را قطع مي كنيم و از طريق بيمه عمر و سرمايه گذاري اقدام مي كنيم، ولي بنده بدين صورت برايشان مطرح نمودم كه هر بيمه اي پوشش مخصوص به خود را دارد هيچ بيمه اي تمام پوششها را در يك قالب ندارد، بيمه تامين اجتماعي علاوه بر اينكه يك بيمه اجباري براي كارفرمايان در قبال كاركنانشان بوده ، از طرفي بحث درمان كليه بيماريها و مستمري مادام العمر در صورت از كارافتادگي و يا فوت بيمه شده را داراست ، بيمه عمرو سرمايه گذاري تمامي شركتهاي بيمه بازرگاني با وجود مزاياي زياد ولي اگر بيمه شده در ماه ششم قرار داد از كار افتاده شده يا فوت كند فقط سرمايه عمر با توجه به حق بيمه پرداختي به استفاده كنندگانش پرداخت ميكند و در اين مدت كوتاه عملا اندوخته اي برايش ايجاد نشده كه منجر به مستمري شود ، بيمه عمر و سرمايه گذاري يك بيمه نامه براي مدت طولاني بوده و برخي از پوششهاي آن در دراز مدت به سطح قابل قبولي ميرسد، ولي خدمات بيمه تامين اجتماعي علاوه بر شرايط اختصاصي بيمه شده به مصوبات قانوني دولت و مجلس نيز بستگي دارد و از اولين ماههاي پوشش ميتواند مستمري مادام العمر داشته باشد.

لذا پيشنهاد ميگردد شما در صورت امكان يك بيمه تامين اجتماعي خويش فرما و يك بيمه عمر و سرمايه گذاري را تهيه نماييد، شايد اين دو بيمه نامه در مواردي هم پوشاني داشته باشند ولي شرايط متفاوتي از هم دارند.هر يك به تنهايي ريسكهايي از زندگي شما را پوشش داده و آرامش گرانبهاي ذهني را براي شما به ارمغان مي آورد. جهت مشاوره و اطلاع از شرايط بيمه نامه هاي مختلف با مشاوران ما در تماس باشيد.در صورت تماس حتما شهر محل سكونت خود را اعلام نماييد تا نزدكترين مشاور به شما معرفي شود . موفق باشيد و همواره سايه پر بركتتان بر سر خانواده مستدام باد.


11- با سلام، دختري 2 ساله دارم ميخوام بيمه عمر وپس انداز کنم، لطفا راهنمايم کنيد که کدام بيمه از همه بهتر يا بهترين است،با تشکر از مسولين محترم

با تشكر از خانم ميرشاهي از ارسال سوال ، اين سئوال در جلسات خصوصي و عمومي مشاوره بيمه عمر يكي از مهمترين سئوالات پدرو مادرهاست در اين مورد يك نسخه به همه جواب نمي دهد بيمه عمر پيراهني است كه بايد با شرايط شما تهيه شود ، بدين منظور شرايط خود را با يك مشاور حرفه اي مطرح نماييد تا ايشان نزديكترين بيمه نامه به شرايط شما را معرفي كند ، شما ميتوانيد همين الان با كليك اين لينك به صفحه مشاوران ما رفته و با تكميل اطلاعات اوليه خود ، مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت. بهترين حالت در اين مورد بيمه شدن پدر و مادر به نفع کودک خواهد بود.

 


12- سلام بر شما عزيزان بيمه فروش سئوال خدمت شما داشتم بيمه ............... تضميني بيمه اش 15در صد است ولي امثال تا ........% سود داده است حال من ده سال قبل قرار داد من 20 ساله با بيمه .......... نوشتم امسال سال92ميخواه انصراف بدهم روي 15درصد يا X% پرداخت ميکند اگر امکان دارد شرايطش را ساده توضيح دهيد با تشکر التماس دعا

ممنون از آقاي امير حسين احمدي با اين سوال كه سوال اغلب دوستان در جلسات مشاوره عمومي و خصوصي بيمه اي مي باشد، توجه شما را به 3 نكته جلب مي كنم: (البته ببخشيد نام شركت را حذف كرده ام اين سايت قصد ايجاد شبهه عليه هيچ شركت بيمه را نداشته و مشاور كليه بيمه نامه هاي كليه شركتها بوده و تمام بيمه نامه بطور همزمان محاسن و معايبي دارند كه با توجه به شرايط بيمه شده قابل انتخاب خواهند بود)

1- همانطوركه مي‌دانيد اساس بيمه كار با اعداد بزرگ است در محاسبه نرخ حق بيمه، پوشش عمر و ساير پوشش‌هاي تكميلي، ميانگين سن و تعداد افراد گروه، مبناي محاسبه مي‌باشد لذا ميزان ذخاير فني و رياضي و نحوه سرمايه‌گذاري هر شركت بيمه نيز مي‌تواند متفاوت باشد، به همين دليل لزوماً با ورودي‌هاي يكسان نمي‌توان انتظار جداول يكسان از كليه شركت‌هاي بيمه داشت، با اين‌حال مهمترين نكته در مقايسه جداول شركت‌هاي بيمه پوشش‌هاي عمر و حادثه و امراض مي‌تواند مهمترين پارامتر باشند چرا كه بيمه شده، يك حساب پس انداز افتتاح نمي‌كند كه مبالغ سرمايه‌گذاري برايش مهم باشد بلكه بيمه نامه‌اي تهيه مي‌كند كه هر چه پوشش‌هاي بيمه‌اي آن كاملتر باشد بهتر خواهد بود و در اين‌صورت بايد انتظار اندوخته كمتري داشت.
انتظار بيمه نامه‌اي كه هم بخش عمر كاملي داشته و بخش سرمايه‌گذاري قوي هم در كنارش باشد، انتظاري غير معقولي است چرا كه هرچه بخش عمر بيمه نامه تقويت شود حق بيمه صرف شده بابت آن بخش، بيشتر شده و بخش كمتري از مانده حق بيمه به بخش سرمايه‌گذاري منتقل خواهد شد، لذا اگر الويت بيمه شده در حساب بانكي‌اش، املاك و مستغلاتش و بيمه عمرش فقط تقويت بخش سرمايه‌گذاري باشد، عملاً بيمه عمرش حالت تشريفات به خود خواهد گرفت.
پس مهمترين فلسفه بيمه نامه عمر فقط زماني است كه براي بيمه شده اتفاقي افتاده و با داشتن پوششهاي كامل رنج مشكلات اقتصادي را براي بازماندگان و عزيزانش بكاهد، توصيه ميشود تمركز بر سود سرمايه گذاري را در موارد ديگري غير از بيمه عمر دنبال كنيد چون در اينصورت بيمه عمر ضعيفي خواهيد داشت.

2- از لحاظ علمي گروه بيمه شدگان هر شركت بيمه اي بزرگتر و سالمتر باشد ريسك آن گروه نوزيع شده و كمتر ميشود ، بنابراين حق بيمه مصرفي براي پوششها كمتر شده و مبلغ بيشتري از پرداختي بيمه گذار به بخش سرمايه گذاري بيمه نامه منتقل ميشود ودر حالت مساوي براي پوششها ،  اصل و فرع سود بيشتري به بيمه شده تعلق خواهد گرفت، به مثال زير توجه نماييد:

الف ) بيمه گذاري 10.000.000 ريال بابت حق بيمه بيمه عمر و سرمايه گذاري به شركت بيمه پرداخت مي نمايد، شركت بيمه بدليل مديريت ريسك و بزرگي گروه بيمه شدگانش حق بيمه كمتري بابت پوشش عمر و پوششهاي تبعي محاسبه مي كند مثلا 5.500.000 ريال بابت پوششها كسر ميشود و مابقي بميزان 4.500.000 ريال به بخش سرمايه گذاري منتقل ميشود كه با سود 21% در پايان سال بيمه اي به مبلغ 5.445.000 ريال خواهيم رسيد.

ب ) همين بيمه گذار 10.000.000 ريال بابت حق بيمه بيمه عمر و سرمايه گذاري به شركت بيمه ديگري پرداخت مي نمايد، اين شركت بيمه بدليل عدم مديريت ريسك و عدم بزرگي گروه بيمه شدگانش حق بيمه بيشتري بابت پوشش عمر و پوششهاي تبعي محاسبه مي كند مثلا 6.500.000 ريال بابت پوششها كسر ميشود و مابقي بميزان 3.500.000 ريال به بخش سرمايه گذاري منتقل ميشود كه با سود 25% در پايان سال بيمه اي به مبلغ 4.375.000 ريال خواهيم رسيد.

پس نتيجه ميگيريم صرفا بالا بودن درصد سود اعلامي شركت رقم بالاتري باشد لزوما سود بيشتري پرداخت نخواهد كرد ، به مقدار مبلغ درج شده در جداول ضميمه بيمه نامه استناد نموده و آنها را با هم مقايسه نماييد.

3- در 10 سال گذشته بيمه نامه هاي بسياري صادر شده كه شرايط عمومي و اختصاصي متفاوتي داشته اند و صرفا با علم به اينكه بيمه نامه شما متعلق به كدام شركت است نميتوان گفت كه مقدار سود پرداختي به چه ميزان خواهد بود ، دقت نماييد شركتها علاوه بر اعلام سود ساليانه در بخشي از بيمه نامه درج نموده اند كه در صورت بازخريد بيمه نامه قبل از پايان مدت بيمه نامه سود متعلقه به بيمه نامه كاهش مي يابد و برخي ديگر از شركتها نيز در جدولشان ستون بازخريد قبل از موعد دارند.
 


13- به نظر جنابعالي در بين شرکتهاي بيمه کدام يا کدامين بهتر است؟ چرا؟ آيا شرکتي هست که بعد از کارافتادگي مستمري بدهد؟

با تشكر از آقا يا خانم مرداني كه اين سوال را ارسال نموده اند بصورت مطلق نميتوان گفت كدام شركت بهتر از همه شركتهاي بيمه است چرا كه در اين صورت همه بيمه گذاران از آن شركت بيمه نامه خود را تهيه مي كنند و ساير شركتها بدون مشتري مي مانند ، بهتر بودن بيمه عمر و سرمايه گذاري مانند ديگر بيمه نامه ها با توجه به نياز و شرايط بيمه شده تعيين ميشود و يك امر نسبي مي باشد لذا با تعيين الويت هاي خود و انتظارات از يك بيمه نامه و بررسي شرايط شركتهاي بيمه ميتوان بهترين بيمه نامه را تهيه نمود. در مورد پوشش پرداخت مستمري در صورت از كار افتادگي بله شركتهايي همچون بيمه ما - بيمه آرمان و چند شركت ديگر نيز اين پوشش را ارائه مي نمايند.

در صورتيكه براي انتخاب شركت بيمه خود نياز به مشاوره داريد ميتوانيد از لينك ذيل مشاور خود را انتخاب نموده و با تكميل اطلاعات اوليه و شماره همراه خود مشاور در اسرع وقت جهت ارائه مشاوره با شما تماس خواهد گرفت

انتخاب مشاور


14- سلام خدمت آقاي ايرجي عزيز سئوال چند خانواده است قبل هم سئوال کرديم لطفا جواب دهيد منظور ما بيمه کار افرين چگونه از ورشکستگي خودش جلوگيري ميکند مثلا 1000.000تومان ميگيرد 25ميليون تومان فوت 100ميليون تومان حادثه ويوشش هاي ديگر و سود هم مي دهد با اين روند بيمه کار افرين چگونه از ورشکستگي خودش جلوگيري ميکند

آقا يا خانم ربيعي با تشكر از سوال شما اين بحث در جلسات مشاوره خصوصي يا گروهي بسيار مطرح ميشود ، آيا شما تا بحال سراغ داريد شركت بيمه اي در تاريخ 78 ساله كشور ما يا در تاريخ چند ساله دنيا اعلام ورشكستگي كند ، بيمه يك علم است و محاسبات اين ريسكهايي كه شما ميفرماييد در اين علم اكچوئري ناميده ميشود كه با لحاظ تمام موارد ورشكستگي اتفاق نيافتد ، اگر شما از افرادي ميشنويد كه با وجود بيمه نامه نتوانسته اند از شركت بيمه خسارت خود را بگيرند اين يا به عدم اطلاع بيمه شده از مقررات يا به كامل نبودن بيمه نامه مورد نظر ربط داشته و حتما هيچ ربطي به ورشكستگي شركت بيمه نداشته ، سوابق بيمه در كشور ما بدليل عدم اطلاع عموم مردم از مقررات آن سوابق خوبي نيست و با وجود تاسيس بيمه ايران از 78 سال قبل ضريب نفوذ ناچيزي در كشور ما وجود دارد.

ولي براي روشن شدن موضوع و باور شما و افرادي كه مثل شما تصور دارند شركت بيمه تعهدات غير واقعي را به بيمه شدگان عرضه مي كند مثالي ارائه مي كنم:

 در يكي از جلسات آموزش نمايندگان بيمه در يكي از استانها نماينده اي سئوال فوق را مطرح كرد و گفت من در مقابل سئوال فوق نميتوانم بيمه گذار را مجاب كنم ولي بنده گفتم در حال حاضر حق بيمه، بيمه نامه ثالث حدود 5.000.000 ريال بطور متوسط است و پوشش جاني بيمه نامه معادل 1.520.000.000ريال به ازاي هر فوت مي‌باشد اين نسبت يعني حدود 300 برابر و براي هر نفر و اگر راننده‌اي در يك تصادف، مقصر فوت 3 نفر باشد اين مبلغ به 900 برابر حق بيمه پرداخت نموده شامل خواهد شد که با وجود اين نسبت شركت‌هاي بيمه به تعهدشان در قبال حكم دادگاه عمل مي‌كنند، در اين صورت نسبت 100 برابر در بيمه عمر و سرمايه‌گذاري نسبت غير معقولي نخواهد بود.
تنها دليلي كه باعث بروز اين ذهنيت ميشود مقايسه سود بانكي با سرمايه بيمه عمر است كه هيچ سنخيتي باهم نداشته و فلسفه وجودي بيمه اين موضوع است كه با دريافتهاي اندك خسارتهاي سنگين را جبران نمايد.
متاسفانه هر سال بيش از 20.000 نفر در سوانح رانندگي فوت مي نمايند و شركتهاي بيمه اين خسارت را جبران مي كنند ، و اگر نسبت متوفيان بيمه شده عمر و سرمايه گذاري نسبت به كل جمعيت بيمه شدگان دقيقا به نسبت سوانح رانندگي باشد نيز به قول شما بجاي سرمايه 300 برابري ، سرمايه حادثه 100 برابري دارند و مشكلي براي شركتهاي بيمه بوجود نخواهد آورد ، كليه اين ريسكها در اكچوئري بيمه نامه ها بررسي و ديده شده است.
بيمه شدگان براي اطمينان از ميزان ايفاي تعهدات شركت بيمه در قبال بيمه نامه هاي خود ميتوانند درصد توانگري مالي شركتهاي بيمه كه از سوي بيمه مركزي منتشر ميشود را بابت تهيه بيمه نامه هاي خود مد نظر قراردهند ،بدين صورت كه از بين شركتها شركتي را انتخاب نمايند كه در سطح يك رتبه بندي نسبت توانگري مالي قرار گرفته اند .
شما ميتوانيد برخي از خسارتهاي دريافت شده استفاده كنندگان و  درصد توانگري مالي شركتهاي بيمه را در سايت www.portalbime.com مشاهده نماييد.


15- با سلام خدمت آقاي ايرجي عزيز سوال من از جنابعالي به عنوان يه بازارياب اين هست که من در يک کارگزاري به صورت بازارياب فعاليت دارم مي خواهم بدانم که چه مقدار حق ماليات به بيمه نامه هايي که من صادر مي کنم تعلق مي گيرد ؟ البته ما 6% ماليات رو از بيمه گذار که مي گيريم حالا از شرکت بيمه گر خواستيم کارمزد بگيريم که 6% رو از ما کم کرده و 3% هم جدا مي تونيد يه توضيحي بدين که در آخر کارگزار هم چقدر حق ماليات پرداخت ميکنه ؟

آقا يا خانم اسماعيلي در صنعت بيمه خوشبختانه همه چيز بسيار شفاف و قانونمند است ، در مورد كارمزد كارگزاران و نمايندگان و بازاريان نيز ابتدا كليه كسورات از قبيل 6% ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداري و در ضمن 3% ماليات علي الحساب تكليفي از حق بيمه كسر گرديده و سپس كارمزد محاسبه ميشود.


16- درصورتي در بيمه کارآفرين کار افتاده شود چه مي شود؟ ايا مستمري ماهانه دارد؟

آقا يا خانم مرداني متاسفانه هنوز در بيمه كارآفرين پوششي براي مستمري از كارافتاده در نظر گرفته نشده و فقط معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت ازكارافتادگي لحاظ شده است.


17- باسلام . دوستي دارم که تحت پوشش بيمه عمر شرکت بيمه .... بوده در سفر خاج از کشور با اتومبيل تصادف کرده و فوت شده آيا شرکت بيمه ملزم به پرداخت تعهدات خويش ميباشد؟

اين سوال را آقاي رشيد جاورسينه پرسيدند ، بيمه هاي اشخاص محدوديت زماني يا مكاني ندارند يعني در مدت اعتبار بيمه نامه بيمه شده در هر نقطه از كره زمين باشد و حادثه و خطر وقوع يافته جزء استثنائات بيمه نامه نباشد تحت پوشش خواهد بود، در موردي كه بيمه شده خارج از مرزهاي جغرافيايي كشور باشد بايد مدارك و مستندات فوت شخص به تاييد سفارت يا حافظ منافع ايران در آن كشور برسد و سپس جهت دريافت غرامت به اداره خسارت شركت بيمه تحويل شود.


18- آقاي مهدي پرسيده اند من بيمه انفرادي دارم و بعد از 2سال ميخواهم مشترک شود مشود؟چگونه؟

 بيمه گذار بايد با درخواست كتبي و تكميل فرم پيشنهاد بيمه عمر و سرمايه گذاري و اصل بيمه نامه انفرادي به شركت بيمه مراجعه نمايد.


19- من ميخواهم به جاي بيمه تامين اجتماعي بيمه کارافرين را براي پيري خودم استفاده کنم به نظر شما خوب است يا نا ؟سالانه 1400.000تومان با تعديل 10درصد؟

 اين سوال آقا يا خانم مرداني هست ، سئوال فوق را اكثر بيمه شدگان در همايشها و مشاوره ها مي پرسند ، هر بيمه اي جايگاه خود را دارد و بندرت بيمه نامه اي كاملا بتواند جايگزين بيمه ديگر شود ، البته بيمه ها همپوشاني دارند ولي انطباق ندارند.

با يك مثال اين موضوع را روشن ميكنم :

شخصي تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار ميگيرد حدود يكسال بعد بدليل يك بيماري صعب العلاج فوت مي كند ، خانواده اش بصورت مادام العمر از بيمه تامين اجتماعي مستمري با ضريب افزايش سالانه دريافت مي كنند.

حال اگر اين شخص بجاي بيمه تامين اجتماعي ، بيمه عمروسرمايه گذاري داشت و بقول شما 14.000.000 ريال نيز حق بيمه داده بود حدود 350.000.000 ريال سرمايه عمر به ايشان تعلق ميگرفت و خانواده اين شخص با سپرده گذاري اين مبلغ در بانك سود روز شمار با نرخ سالانه 20% بگيرد چيزي در حدود 5.000.000 ريال در سال بدون ضريب افزايش سالانه دريافت خواهد نمود.

تامين اجتماعي مستمري را به افراد تحت تكفل پرداخت مي كند و اگر متوفي فرزند پسر بالاي 18 سال و يا دختر متاهل داشته باشد پرداخت مستمري نخواهد كرد ولي بيمه عمر و سرمايه گذاري بر اساس ليست استفاده كنندگان عمل مي كند و كاري با كفالت ذينفعان ندارد.

ضمنا بيمه تامين اجتماعي در مراكز درماني خود پوشش بيمه اي كاملي ارائه مي كند ولي بيمه عمر و سرمايه گذاري فقط براي بيماريهاي صعب العلاج پوشش مي دهد آن هم يك بار در طول مدت بيمه نامه.

همه موارد نشانگر اين است كه هر بيمه اي بخشي از ريسكهاي ما را پوشش مي دهد و همه آنها به نوعي براي ايجاد آرامش در زندگي ما مورد نياز است.


20- با سلام درود فراوان در کتاب من خانواده ام را دوست دارم نوشتييد سود وام بيمه زير5درصد است ولي الان با سود بانک ها مقايسه مي کنيد ؟سود چقدر است؟

 در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري بخشي از حق بيمه شما سرمايه گذاري ميشه و فقط سود آن به شما تعلق ميگيره ، حال وام معادل 90% سود تعلق يافته به شماست ، يعني شما براي بهم نخوردن روند سرمايه گذاري بيمه نامه خود مبلغ برداشته شده بعنوان وام را به شركت بيمه پس مي دهيد كه اين بهره معادل جبران كاهش ارزش و كارمزد عمليات بانكي مي باشد.  مثلا در بيمه كارآفرين به اندوخته شما 21% سود تعلق مگيرد و از طرفي به وام شما حدود24% بهره تعلق خواهد گرفت كه مابعدالتفاوت اين دو مبلغ حدود 3% ميشود كه كمتر از 5% مذكور خواهد بود


21- با سلام درود فراوان بيمه کارافرين يه سالي ميخواهد مستمري بدهد من از کجا بفهمم حدودا چقدر است؟ فرمول خواستي دارد؟ راهنمايي کنيد؟

سئوال فوق را آقا يا خانم رفيعي ارسال كرده اند، مقدار مستمري به شرايط متعددي بستگي دارد ، همانطور كه در بيمه تامين اجتماعي نيز از بيمه شدگان تحت پوشش سوال بفرماييد هيچ كدام نمي دانند اولين ماه بازنشستگي خود چه مبلغي دريافت خواهند نمود ، در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري اين قضيه پيچيده تر خواهد بود چرا كه هر شخص بيمه نامه خود را طراحي مي كند و سرمايه عمر و حادثه و امراض و از كار افتادگي و نيز ضرايب سود سالانه كه بصورت قطعي هر سال تعيين ميشود نهايتا تعيين كننده اندوخته پاياني بيمه نامه خواهد بود كه بر اساس آن مستمري محاسبه خواهد شد، حتي در سيستم بانكي كه فقط سپرده گذاري ميشود امكان تعيين سود سپرده براي 10 سال آينده وجود ندارد چه برسد به تعيين مستمري در 20 يا 30 سال آينده!

پيشنهاد ميشود مبناي انتخاب شما بهترين شرايط سرمايه عمر و حادثه باشد كه بصورت قطعي تا ريال آخرش بصورت دقيق در بيمه نامه درج گرديده و سود سرمايه گذاري و مستمري نيز با اندكي تفاوت در سال پاياني نسبت به شرايط روز اقتصادي تعيين خواهد شد.


22- آقاي حيدرزاده اسکوئي: عرض سلام و احترام مي خواستم از حضورتان سوال بکنم که براي يک شخص محدوديتي براي بيمه عمر و سرمايه گذاري از شرکت هاي مختلف بيمه اي وجود دارد يا نه؟ (يعني يک شخص مي تواند تعداد 2 يا بيشتر بيمه عمر از شرکت هاي مختلف بيمه اي داشته باشد؟) با تشکر

محدوديتي در تعداد بيمه نامه براي هر شخص وجود ندارد ولي محدوديت سرمايه عمر وجود دارد لذا بيمه شده بايستي بيمه نامه هاي قبلي و در جريان صدور را به شركت بيمه اي كه قصد دريافت بيمه نامه جديد از آن دارد را اعلام نمايد


23- مادرم به علت خونريزي مغزي وسيع از ناحيه سمت راست بدن فلج شده و نياز به فيزيوتراپي بالاي صد جلسه دارد اما فقط بيمه خدمات درماني دارد چگونه مي توانم او را بيمه تکميلي کنم تا در هزينه هاي درماني و مخصوصاً فيزيوتراپي به من کمک شود؟

شخص بيمار را بصورت انفرادي يا خانوادگي هيچ شركت بيمه اي تحت پوشش قرار نمي دهد و در بيمه نامه هاي گروهي سقف تعهدات آنچنان رقم بالايي نيست كه كفاف هزينه 100 جلسه فيزيوتراپي را بدهد لذا بهترين راه استفاده از مراكز طرف قرارداد دفترچه خدمات درماني خواهد بود.

بيمه تكميلي براي هزينه هاي سنگين بستري پوشش خوبي دارد چرا كه ريسك آن كم است ولي در هزينه هاي سرپايي بدليل ريسك بالا معمولا پوششهاي محدودي ارائه ميشود.


24- اگردر روزي که بيمه نداشتي و مقصر نبودي وهمان روز ماشين را بيمه نماييم آيا بيمه مقصر ملزم به پرداخت خسارت به زيان ديده نيست؟

دوست عزيز شروع اعتبار بيمه از ساعت 24 روز صدور خواهد بود لذا عملا تعهد شركت بيمه براي پرداخت خسارت از فرداي روز صدور بيمه نامه مي باشد


25- باسلام ميخواستم بدونم که آيا به قيمت حق بيمه اي که توجدول ذکر شده ماليات برارزش افزوده تعلق ميگيره ونمايندگي بيمه بايد از مابگيره مثال . توجدول بيمه من سال دوم مبلغ 5/500/000 قيد شده ولي از من سالانه 5/920/000 ريال درياف کردن که تفاوت زيادي است لطفا دراين باره راهنمايي کنيد

ماليات بر ارزش افزوده قانون مصوب مجلس بوده و شركت بيمه آنرا از كليه بيمه شدگان دريافت و در مقاطع فصلي به حساب اداره دارايي واريز مي نمايد ولي اخذ آن در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري در شركتهاي مختاف به روش مختلف صورت مي پذيرد1- به حق بيمه دريافتي افزوده شده و دريافت ميشود 2 - از محل سود بيمه نامه مبلغ ماليات كسر و برداشت ميشود كه در هر ص.رت براي بيمه شده تفاوتي نخواهد كرد چرا كه مبلغ پرداختي يكسان خواهد بود


26- سلام من براي يک مقاله دانشگاهي نياز به تعداد کارکنان شاغل در دفاتر بيمه ها دارم، يعني تعداد کل. چطور ميتوانم اين امار را داشته باشم

دوست عزيز شما ميتوانيد با مراجعه به روابط عمومي شركتهاي بيمه اين اطلاعات را بدست آوريد


27- بنده يکدستگاه تريلرکش با يدک کفي رادوماه پيش بيمه شخص ثالث نمودم.مدتي بعد خودرومذکور ازجاده منحرف شده وراننده آن قطع نخاع گرديده است.پس از تشکيل پرونده وارائه کروکي توسط زيان ديده درگزارش راهنمايي رانندگي يدک تريلر کش تانکر حمل گازوييل ذکر شده است که در زمان صدور بيمه نامه يدک کفي اعلام شده بوده ولي متاسفانه موقع تکميل فرم پيشنهاد بنده امضاي بيمه گذاررانگرفته ام.حالا باتوجه به اختلاف در حق بيمه دريافتي ونوع کاربري،پس از اعمال قاعده نسبي حدود بيست ميليون تومان مابه التفاوت ديه زيانديده ميشود که شرکت تصميم دارد به حساب بنده به عنوان نماينده منظور نمايد. اکنون با توجه به عدم اعلام بيمه گذار موقع صدور واينکه بنده از نظر وجداني واخلاق حرفه اي مقصر نميباشم لطفا راهنمايي نماييد تا از اين موضوع وپرداخت بخشي از خسارت معاف گردم. با سپاس

همكار عزيز از حادثه رخ داده براي بيمه شده شما بسيار متاسفم ، در صنعت بيمه پيشنهاد بيمه نامه مهمتر از خود بيمه نامه است چرا كه دستور بيمه گذار براي صدور بيمه نامه بوده است ، تنها كاري كه ميتوانيد بكنيد با تعامل با شركت بيمه خود بخشي از مبلغ را تخفيف بگيريد و بصورت اقساطي پرداخت نماييد و دقت كنيد در آينده كليه مراحل صدور را با دقت طي نماييد.


28- آيا مرجع کاملي براي تهيه اطلاعات بيمه عمرو سرمايه گذاري وجوددارد؟
بلي ، اين اطلاعات دز کتابي بنام "راهنماي جامع اطلاعات بيمه عمروسرمايه گذاري بيمه کارآفرين" از سري کتابهاي "من خانواده ام را دوست دارم " منتشر شده است ، جهت تهيه کتاب از طريق لينک ذيل اقدام نماييد: http://www.portalbime.com/News.Aspx?nid=49

29- براي مشاهده جدول عددي بيمه نامه عمرو سرمايه گذاذي شرکتهاي بيمه چگونه اقدام کنيم؟
با کليک "اطلاعات بيمه اي" در سمت راست همين صفحه جداول و نرم افزار برخي شرکتها نمايش داده ميشود.

30- وضعيت بيمه نامه در صورتي که ذينفع يا بيمه گذار مسبب مرگ بيمه شده شود چگونه خواهد بود؟
سود متعلقه طبق قرارداد به ساير ذينفعان به نسبت تعيين شده يا وراث قانوني تعلق ميگيرد.

31- وضعيت قرارداد بيمه در صورت خودکشي بيمه شده چگونه خواهد بود ؟
فقط درصورت وقوع خودکشي در دوسال اول قرارداد ، سود متعلقه به ذينفع پرداخت ميشود ولي اگر خودکشي پس از دوسال از تاريخ قرارداد رخ دهد کليه شرايط قرارداد پابرجا بوده و غرامات پرداخت ميگردد.

32- تحت چه شرايطي شرکت بيمه ، بيمه شده را آزمايش پزشکي ميکند؟
فقط براي سنين خاص ومبالغ بيمه متجاوز از ميزاني خاص معاينه پـــــزشکي لازم است . در کليه موارد هزينه معاينه پزشکي به عهده بيمه‌گر است . مثلا در شرکت بيمه کارآفرين براي سرمايه بيش از 350.000.000 ريال و نيز عدم تناسب قد و وزن و داشتن سوابق بيماري هاي مهم نياز به آزمايش مي‌باشد

33- آيا تهيه بيمه نامه تابع شرايط سني است؟
بيمه شده ميتواند بدو تولد تا 65 سالگي بيمه عمر گردد. حداقل مدت بيمه نامه 5 سال و حداکثر تا 70 سالگي بيمه شده است. مجموع سن بيمه شده بعلاوه مدت بيمه نامه حداکثر 70 ميباشد.

34- آيا تعيين استفاده کنندگان در بيمه نامه بر اساس قوانين ارث است؟
مبلغ قابل پرداخت در صـورت فوت به ذينفع ، تابع قـــــانون ارث نخواهد بود و طبق بيمه نامه چک در وجه ذينفع يا ذينفعان صادر ميگردد.

35- آيا به سرمايه بيمه عمر و سرمايه گذاري ماليات تعلق ميگيرد؟
سود و سرمايه بيمه عمر همواره به هر ميـــــزان از معافيت مالياتي بر خوردار است

36- منظور از انعطاف پذيري در بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري چيست؟
در بيمه عمر وسرمايه گذاري ، سرمايه و يا حق بيمه علاوه بر اعمال ضريب تعديل در هر زماني از قرارداد قابل کاهش و افزايش است بطور کلي غير از شخص بيمه شده کليه مشخصات بيمه نامه قابل تغيير است.

37- چگونه ميتوان از محل سود انباشته بيمه نامه ضمانت نامه گرفت؟
بيمه گذار ميتواند به پشتوانه سود انباشته خود در بيمه نامه ، براي تضمين شرکت در مناقصات يا اخذ وام از موسسات مالي و اعتباري ، بدون ضامن ضمانت نامه اخذ نمايد.

38- حقوق بازنشستگي از محل عمر چه تفاوتي با حقوق بازنشستگي تامين اجتماعي دارد؟
- در مدت 20 سال حقوق دريافتي بيش از حقوق دريافتي با سابقه 30 ساله تامين اجتماعي است. - جمع حق بيمه پرداختي 20 ساله بسيار کمتر از 30 سال تامين اجتماعي است. - نياز به اشتغال در محل يا تاييد بازرس تامين اجتماعي نميباشد و مناسب براي خانمهاي خانه دار يا کودکان و نوزادان. - حقوق تامين اجتماعي فقط براي شخص بازنشسته ، يا همسر و فرزندان مجرد متوفي شامل ميگردد ولي اين حقوق مادام العمر و به استفاده کننده مشخص شده در بيمه نامه تعلق گرفته و قابل انتقال به وراث است.

39- آيا ميتوان سود نهايي بيمه عمر را تبديل به حقوق بازنشستگي نمود؟
استفاده کننده يا استفاده کنندگان حيات يا فوت بيمه نامه ميتوانند سرمايه يا سود انباشته متعلقه را بصورت يکجا دريافت نکنند و سود ماهيانه آنرا بصورت حقوق بازنشستگي گرفته و اصل سرمايه کاهش پيدا نکند.

40- برداشت وام از محل سود انباشته بيمه عمر به چه صورت است؟
يمه گذار ميتواند 90% ذخيره انباشته خود را بصورت وام بانکي بدون نياز به ضامن دريافت کند. زمان بازپرداخت وام توافقي ميباشد. بهره باز پرداخت مطابق با مصوبات بانک مرکزي خواهد بود. در اينصورت روند سود تصاعدي انباشته بهم نخواهد خورد.

41- آيا ميتوان از محل سود بيمه عمر برداشت کرد؟
به دو صورت ميتوان از سود بيمه عمر برداشت کرد : الف : برداشت نقدي ب : برداشت وام (90% کل سود انباشته را ميتوان بصورت وام دريافت کرد)

42- نحوه تخصيص سود ساليانه به حق بيمه پرداختي به چه صورت است؟
 شرکت هاي بيمه از محل حق بيمه ، بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري در پروژه هاي مختلف سرمايه گذاري نموده و بصورت ساليانه پس از برگزاري مجمع شرکت و تصويب تراز ساليانه سود سرمايه گذاريها ، از محل حق بيمه عمر بيمه گذاران ، درصد سود بيمه نامه را بصورت مکتوب به آدرس بيمه گذار ارسال ميکند. اين سود اعلام شده به بيمه گذار تعلق دارد و هرلحظه که اراده کند ميتواند آنرا بصورت نقد يا وام برداشت کند.    

 


43- براي مشاوره درباره مسائل مالي بيمه نامه چه بايد کرد؟
   با توجه به اينکه جدول تعهدات مالي و سود ساليانه هر شخص بستگي به شرايط درخواستي و سن او دارد لذا خواهشمند است جهت دريافت مشاوره و جدول درخواستي خود با وارد کردن اطلاعات خود در بخش "مشاوره اينترنتي بيمه نامه" مشاوران ما بهترين شرايط مالي را با توجه به مشخصات شما در اسرع وقت به اطلاع شما خواهند رساند. باتوجه به اينکه بيمه عمروسرمايه گذاري يکي از اساسي ترين نيازهاي بشر بوده و مي باشد و بر اساس مدارک باستاني بدست آمده قدمت هزاران ساله دارد لذا براي احاطه بر کليه جوانب تهيه چنين بيمه نامه مهمي از مشاوره رايگان و آشنايي با آن استفاده نماييد. مهم نيست بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري شما از کدام شرکت بيمه باشد بلکه مهم اين است که آنرا با آگاهي تمام و بررسي همه جانبه تهيه نموده باشيد ودر بخش ممات وحيات از بهترين پوششها خوردار باشيد.

 


44- تفاوت حساب پس انداز بانکي با بيمه عمر و سرمايه گذاري چيست؟
 حساب بانکي امکان نقد شوندگي خوبي دارد حساب بانکي ضريب رشد و سود سپرده بالايي دارد حساب بانکي در صورت فوت صاحب حساب مسدود ميشود حساب بانکي پس از فوت صاحب حساب نياز به انحصار وراثت دارد موجودي حساب بانکي پس از کسر ماليات به وراث قانوني پرداخت ميشود نرخ بهره بانکي هر ساله بر اساس بخشنامه بانک مرکزي کاهش مي يابد. نرخ سود بيمه عمر و سرمايه گذاري تا 10 سال تضمين ميشود بيمه عمر در صورت فوت بيمه شده بين 25 تا 100 برابر حق بيمه رشد مي کند بيمه عمر معاف از ماليات است بيمه عمر براي دريافت سرمايه نياز به انحصار وراثت ندارد پس اگر مطمئن باشيم عمر جاودانه خواهيم داشت نيازي به بيمه عمر نيست و فقط يک حساب بانکي خوب کافي است ولي  احتمال وجود ريسک (حادثه و از کارافتادگي و ... ) را احساس مي کنيد حتما در کنار يک حساب بانکي خوب يک بيمه نامه خوب عمروسرمايه گذاري داشته باشيد. ما مطئن هستيم شما در هر حالت دوستدار خانواده خود هستيد    

 


45- تهيه بيمه نامه از اين کارگزاري چه مزايايي دارد؟
   - صدور سريع بيمه نامه و ارائه آن به بيمه شده با پيک رايگان - اطلاع رساني از وضعيت بيمه نامه زمان تمديد و تبريک مناسبتها از طريق مرکز ارسال پيامک خودکار اختصاصي - صدور کارت شناسايي بيمه عمر و سرمايه گذاري از طريق سايت پرتال بيمه (اختصاصي کارگزاري) براي همراه داشتن مشخصات بيمه عمر و سرمايه گذاري توسط بيمه شدگان - اشتراک رايگان پنل ارسال پيامک تکي و گروهي (ارسال آني و قابل برنامه ريزي) از طريق اينترنت براي مدت يک سال براي بيمه گذاران عمر با اعتبار رايگان براي ارسال 100 sms رايگان و با امکان شارژ اعتبار از طريق کليه کارتهاي شتاب - همکاران کارگزاري بر خلاف معمول پس از دريافت حق بيمه شمارا فراموش نمي کنند بلکه بعنوان مشاور متخصص براي حل کليه مشکلات بيمه اي در خدمتتان خواهند بود. - بين بيمه شدگان عمر و سرمايه گذاري اين کارگزاري سالانه يکبار جهت تقديم کارت تخفيف بيمه بدنه خودرو و آتش سوزي منزل قرعه کشي بعمل مي آيد - پرداخت اينترنتي حق بيمه از طريق کليه کارتهاي شتاب بعنوان اولين و تنها کارگزاري جهت ايجاد تسهيلات براي بيمه شدگان - وجود مشاوران کارآزموده و امکان ثبت درخواست بيمه عمر بصورت اينترنتي با مشاوره همزمان رايگان آيا مي دانيد آگاهي از يک نکته کوچک در مشاوره با همکاران ما سود شما را در بلند مدت 10تا 50ميليون تومان افزايش مي دهد!!!!

 


46- چرا اغلب مردم بر اين اعتقادند؟ "شرکتهاي بيمه فقط بلدند حق بيمه بگيرندو بهنگام پرداخت خسارت هزار بهانه مي آورند تا از پرداخت خسارت طفره بروند"
 واقعا مشکل چيست؟ آيا مشکل زرنگي شرکتهاي بيمه است؟ واقعا چنين چيزي نيست مثل اين است که بگوييم همه در کنکور رد ميشوند و کسي نميتواند قبول شود ُ چرا کساني که مسلط به دروس مربوطه باشند از امتحان کنکور قبول ميشوند . پس مشکل در عدم وجود اطلاعات مردم بهنگام دريافت و صدور بيمه نامه است و زماني از شرايط ناقص بيمه نامه خود مطلع ميشوند که بسيار دير شده و هنگام دريافت سود يا خسارت بيمه نامه است و در اين زمان هيچ تغييري در بيمه نامه نميتوان انجام داد. قبل از صدور بيمه نامه با مشاوره رايگان و کارشناسي با همکاران ما بيمه نامه صحيح و کارا داشته باشيد. هر کاغذي که آرم و مهر بيمه داشته باشد بيمه نامه نيست! همکاران ما با تخصص بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري کليه شرکتهاي بيمه منتظر تماس شما هستند تا با ارائه مشاوره رايگان شما را در طراحي بهترين بيمه نامه براي خود و عزيزانتان ياري نمايند. بيمه نامه صادر شده پس گرفته ميشود! بيمه نامه اي که از طريق اين کارگزاري دريافت مي کنيد تا يک ماه از تاريخ صدور بدون کسر ريالي قابل پس دادن بوده و حق بيمه در وجه شما عودت ميگردد و مهم اين است که از اين لحظه تحت پوشش قرار گيريد و بعد اگر مشکلي داشتيد حتي ميتوانيد آنرا پس دهيد! هيچ يک از ما از لحظه آينده خود خبر نداريم چه برسد به فردا!    

 


47- چرا داشتن بيمه عمر معادل اين جمله است : "من خانواده ام را دوست دارم"
     ارزش افزوده در هيچ مکانيزمي بيش از بيمه عمر نيست در چه سازوکاري با پرداخت 1 ميليون تومان ميتوان عزيزان خود را در صورت فوت در اثر حادثه معادل 100 ميليون تومان ذينفع نمود! در کدام حساب پس انداز شما نقد شوندگي بالايي هم از لحاظ نسبت و هم از لحاظ زماني بيش از بيمه عمر در صورت بروز اتفاقي ناگوار براي جبران تبعات اقتصادي خانواده خود سراغ داريد؟ شما عملا حساب پس اندازي براي آينده خود افتتاح مي کنيد ولي از مزاياي متعدد آن در حيات و ممات بهره مند ميگرديد. به نوعي مي توان اين بيمه نامه را در هر صورت براي بيمه شده برد دانست چرا که بد ترين حالت از لحاظ اقتصادي زماني رخ مي دهد که بيمه شده در صحت و سلامت مدت بيمه نامه اش به پايان رسيده و از هيچ يک از سرمايه هاي بيماري ، از کارافتادگي و فوت و حادثه استفاده نکرده باشد در اينصورت چندين برابر پس انداز خود در طول مدت بيمه نامه را نقدا گرفته يا به حقوق بازنشستگي تبديل مي کند! باورش سخت است چرا که شما سالهاست خودروي خود را بيمه کرده ايد ولي هرگز سرمايه گذاري محسوب نشده و سودي به شما پرداخت نشده فکر مي کنيد چرا؟ جواب بسيار روشن است بيمه نامه اتومبيل شما سالانه ? کوپن براي دريافت خسارت دارد ولي بيمه نامه عمر شما فقط يک کوپن آنهم براي طول مدت عمرتان دارد پس فرصتي براي سرمايه گذاري وجود دارد که از اين سرمايه گذاري بهره مند گرديد.

 


48- چرا بيمه عمر لازم است؟
 من خانواده ام را دوست دارم همسرم، فرزندم ، پدرم ، مادرم و... همواره به فکر تامين آنها هستم حتي زمانيکه خداي ناکرده ..... بيمه عمر چيست؟ بيمه عمر و سرمايه چيست؟ شرايط کدام شرکت بيمه بهتر است ؟ شرايط بيمه عمر کدام است ؟ جدول بازخريد بيمه عمر ؟ و هزار سئوال ديگر که هر روزه به ذهن ما خطور ميکنند همه اين سئوالات در اين سايت به طرز ساده اي مطرح شده است براي اطلاعات بيشتر با مشاوران بيمه عمر که در ادامه شماره آنها آمده است تماس بگيريد اگر چاه نفتي داشته باشيد و چند بشکه نفت از نظر شما جهت بيمه کردن آنها کداميک الويت دارد؟ مطمئنا جوابتان الويت با چاه نفت است چرا که بشکه هاي نفت از وجود آن چاه استخراج ميشوند . حال به زندگي خود بنگريد شما به عنوان چاه نفت زندگي خود آيا بيمه نامه اي داريد؟ ولي بشکه هاي نفت خود را بموقع بيمه مي کنيد اتومبيل و ديگر مواردي که از وجود پر برکت شما حاصل گرديده اند. اگر روزي بر بشکه هاي نفت اتفاقي بيافتد چاه نفت قادر به جبران آنهاست ولي درصورتي که خداي ناکرده چاه نفت از بين برود چه تدبيري براي جبران اقتصادي آن انديشيده ايد؟  

 طراحی و تولید توسط Radisan.com