بيمه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارگران ساختماني

 

سال گذشته بود در اداره خسارت بيمه هاي مسئوليت شرکت بيمه اي بودم ، تلفن زنگ خورد پشت خط شخصي با صداي بلند حادثه اي را اطلاع ميداد بطوري که من با فاصله چند متري کاملا صحبتهاي فرد پشت خط را متوجه ميشدم

کارگري از طبقه پنجم ساختمان نيمه کاره اي به حياط سقوط و درجا فوت کرده بود ، کارفرما با اضطراب تمام درخواست ميکرد که کارشناس بيمه جهت ثبت خسارت به محل مراجعه نمايد. پس از پايان تماس سريعا يکي از کارشناسان به محل حادثه اعزام شد.

بنده به دليل کنجکاوي هفته بعد از کارشناس مربوطه جزييات حادثه را جويا شدم ،‌ ايشان گفتند سريعا به محل حادثه رفتم کارگر بخت برگشته بطور فجيعي فوت کرده بود و همه شواهد نشان ميداد که متوفي در اثر سقوط فوت کرده و براساس وظايف کارشناسي تحقيق محلي را شروع کردم ، يکي از همسايگان که شاهد ماجرا بوده گفت من سقوط کارگر را ديدم ولي نمي دانم چرا پس از سقوط جنازه متوفي از ساختمان نيمه کاره بغلي به اين ساختمان منتقل شد!

قضيه روشن شد ، کارفرمايي که کارگرش دچار حادثه شده بود بيمه نامه مسئوليت نداشت و بدليل هزينه هاي سنگين ديه سريعا جنازه را به حياط ساختمان نيمه کاره اي که بيمه مسوليت داشته منتقل کرده بودن تا از اين محل جبران خسارت کنند.

چند نکته مهمي که قابل تامل است عبارتست از :

- يک کارفرما ضريب سود و درآمدش از پروژه ها چقدر است که هر از گاهي با يک حادثه بتواند از جيبش جبران خسارت کند؟

- کارفرمايي که پرداخت حق بيمه زير 1 ميليون تومان را پرداخت نمي کند چگونه ميتواند از عهده جبران خسارت ديه روز بر آيد؟

- متاسفانه بهنگام بروز حادثه کارفرما خود را به هر دري ميزند تا جبران تقصير خود را به گردن ديگري بياندازد، غافل ازاينکه برداشت ناحق خسارت از جيب ديگري نهايتا بازتابهاي منفي در کارو زندگي ايشان را در پي خواهد داشت.

- در حادثه فوق علاوه بر رو شدن تقلب و عواقب حقوقي اينن تقلب و جبران نشدن خسارت از طريق بيمه ، اگر کارشناس بيمه متوجه تقلب نميشد و خسارت پرداخت ميشد ، مبلغ ديه از کجا تامين ميشد؟ متاسفانه از جيب سهامداران بيمه اي که با هزار بررسي و محاسبه سرمايه خود را جهت سود آوري در شرکت بيمه متمرکز نموده اند ، آيا اين نوع جبران خسارت در کارو زندگي بازتاب منفي نخواهد داشت؟

- با محاسبه سرانگشتي ميتوان ديد که حق بيمه مسئوليت مدني يک پروژه ساختماني در قبال هزينه پروژه بسيار ناچيز و در حد صفر است ولي حادثه دقيقا در پروژه هايي اتفاق مي افتد که پوشش بيمه اي ندارند!

پس اين بيمه نامه مسئوليت مدني کارفرما را در مقابل کارگران ساختماني تحت پوشش بيمه قرار مي دهد. چنانچه در حين انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدني به کارکنان شاغل بيمه گزار وارد آيد و مسئوليت کارفرما در اين ارتباط براي بيمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني، شامل پرداخت هزينه هاي پزشکي و غرامت نقص عضو و فوت مي باشد.

 متاسفانه اغلب کارفرمايان به زعم اينکه کارکنان خود را بيمه تامين اجتماعي نموده اند ، هر اتفاقي براي کارکنان رخ دهد ، بيمه تامين اجتماعي کليه خسارات و غرامات وارده به فرد حادثه ديده توسط بيمه تامين اجتماعي جبران خواهد نمود ولي متاسفانه اين ذهنيت صحيح نبوده و بيمه تامين اجتماعي با داشتن خدمات و پوششهاي متنوع هيچ تعهدي نسبت به ديه نقص عضو يا ازکارافتادگي و نيز ديه فوت کارکنان ، در حيطه مسئوليت کارفرما تعهدي ندارد.

ضمنا مبلغي که بابت بيمه تامين اجتماعي در شهرداري جهت صدور مجوز ساخت از کارفرما دريافت ميشود هيچ پوشش فوت يا نقص عضوي را بدنبال ندارد.

 خسارات بدني ناشي از سهل‌انگاري و قصور در نظارت و استفاده از وسايل بي‌حفاظ و معيوب در حين کار و ضعف اقدامات ايمني ، پوشش بيمه‌اي منحصر به آن موارد از حوادثي است که ناشي از اجراي کار در محل مورد بيمه اتفاق افتاده باشد.

پوششهاي اصلي اين بيمه نامه براساس ديه نقص عضو و فوت با درج سقف تعهدات براي هر نفر و هر حادثه و در طول مدت بيمه نامه خواهد بود.

 

 • پوشش هاي فرعي بيمه نامه مسئوليت کارفرما در قبال کارگران ساختماني

  • ماموريت‌هاي خارج از کارگاه
  • اماکن وابسته به کارگاه
  • حوادث نقليه موتوري به طور کامل
  • مسئوليت پيمانکاران فرعي
  • مسئوليت مهندسين ناظر يا مشاور
  • پرداخت خسارت بدون راي دادگاه
  • پرداخت خسارت پزشکي بدون اعمال تعرفه
  • مطالبات سازمان تامين اجتماعي براي هر کارگر يا کارمند
  • شخص کارفرما. پيمانکار و ...
  • خسارت جاني اشخاص ثالث
  • مابه‌التفاوت افزايش ديه هر سال علاوه بر ميزان تعهدات خريداري شده در بيمه‌نامه حداکثر تا 3 سال
  • پرداخت غرامت روزانه کارگران
  • صدمات جسمي کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعاليت بيمه‌شده

 

 در صورتي که عمليات ساختماني شامل تخريب، خاکبرداري، گودبرداري، پي کني، و مراحل احداث بناي جديدي باشد يک فقره بيمه نامه مسئوليت عمليات ساختماني نيز در کنار بيمه نامه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارگران ساختماني نيز نياز خواهد بود. دراين بيمه نامه ، مسئوليت مدني بيمه گذار در برابر اشخاص ثالث بيمه مي گردد. بدين معني که چنانچه در جريان عمليات ساختماني شامل تخريب، خاکبرداري، گودبرداري، پي کني، و مراحل احداث بناي جديد، خسارات جاني و مالي به اشخاص ثالث وارد آيد بيمه گر با رعايت شرايط بيمه نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد. لازم به ذکر است که کليه صاحبکاران و عوامل اجرايي عمليات ساختماني به اين بيمه نامه نياز دارند.

کارفرما نميتواند با تهيه اين بيمه نامه مسائل ايمني را رعايت نکرده و به پوشش بيمه اي بسنده نمايد ، اين پوشش با رعايت کليه موارد ايمني وقوع حوادث ناگزير را پوشش مي دهد.

پوشش هاي اصلي اين بيمه نامه علاوه بر پوشش جاني شامل پوشش مالي نيز خواهد بود

اين بيمه نامه خسارات زير را نيز تحت پوشش قرار ميدهد:

 • نشت و ترک خوردگي ساختمانهاي مجاور در اثر تخريب و گودبرداري ساختمان مورد احداث.
 • ريزش ساختمانهاي مجاور در اثر گودبرداري
 • خسارات مالي وارد به اثاثيه و تأسيسات ساختمانهاي مجاور در اثر ريزش
 • خسارات به خيابان و پياده رو و اموال عمومي از جمله فضاي سبز
 • خسارات وارد به تأسيسات تحت الارضي شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن
 • خسارات وارد به خودروهاي عبوري و يا پارک شده در محيط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختماني
 • خسارات جاني شامل فوت و نقص عضو و هزينه هاي پزشکي همسايگان (ساکنين ساختمانهاي مجاور)
 • خسارات جاني براي عابرين در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختماني
 • خسارات جاني افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بيمه مي گردند
 • خسارات ناشي از دپو مصالح در خيابان و پياده رو

بازگشت به صفحه بيمه هاي مسئوليت    

درخواست مشاوره آنلاين

   درخواست مشاوره اختصاصي رايگانبرخي از مطالب از سايت بيمه ايران گرفته شده است


نظرات بینندگان
وحید   |   ١٣٩٤/٠٧/١٤ - ٢٣:٤٩   پسندیدم ٤   ٢ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 باسلام وخسته نباشيد،بنده درحين کار ساختماني مورد اصابت بيل به صورت اتفاقي از طرف کارگر ديگر در يک ساختمان مسکوني قرار گرفته ام و از ناحيه چشم مجروح شده ام آيا من بايد از کارفرما شکايت کنم يا از کارگر؟ضمنا اين ساختمان بيمه هم دارد.
پاسخ ها
پرتال بيمه١٣٩٤/٠٧/١٦ - ٠٩:٣٥
آقاي وحيد عزيز در بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما اگر پوششي بنام "مسئوليت متقابل كاركنان نسبت به همديگر" خريداري شده باشد ميتوانيد از آن بيمه نامه استفاده نماييد.
در غير اينصورت بصورت غير بيمه اي بين شما و همكار و كارفرمايتان بصورت حقوقي يا دوستانه قابل حل خواهد بود.
قربانی   |   ١٣٩٤/٠٩/٠٨ - ١٧:٢٢   پسندیدم ١١   ١٣ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سوالي داشتم اگرساختمان بيمه باشدوکارگرازطرف کارفرمابيمه نباشدآيابيمه ساختمان ديه فوت اين کارگرراميدهد؟
ناشناس   |   ١٣٩٥/٠٣/١٠ - ٠١:١٠   پسندیدم ١٠   ٣ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام من کارگر يک‌ساختمان هستم ک ازساختمان به پايين افتادم وساختمان بيمه ندارد و صاحب خانه حتي با من يک تماس هم نداشته و حتي يک ريال ازهزينه هاي پزشکيم را نميدهد ايا درصورت شکايتم از صاحب خانه ميتوانم حقم را بگيرم؟
پاسخ ها
ناشناس١٣٩٥/٠٥/٠٩ - ١٤:١٨
بله مي تونيد با شکايت ديه بگيرد
کریم   |   ١٣٩٥/٠٥/٢٨ - ١٩:٥٤   پسندیدم ٤   ٥ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام ، منظور از بيمه مسئوليت مشتريان جيست؟ و در يک پاساژ مسئوليت بيمه گذاري با صاحب پاساژ است يا ساير کاسبان.
آرش پورقاسمیان   |   ١٣٩٥/٠٨/٠٧ - ٠٢:٠٢   پسندیدم ٤   ٥ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام بنده مهندس ناظر هستم آيا در ساختمانهاي مورد نظارتم بايد بنده بيمه مسئوليت مهندسي کنم يا همون بيمه مسئوليت مدني که صاحب کار ميکند کافي هستش و آيا در همون بيمه مسئوليت صاحب کار هم ميتونه شامل وظايف مهندس ناظر بشه ؟
پاسخ ها
رضا١٣٩٦/٠٥/٠٤ - ١٣:٥٠
سلام
بله از محل بيمه نامه ساختمان قابل پرداخت هست ولي بحث مرور زمان در آن مطرح ميشود.
ولي بهتر اين است که شما شخصا براي بحث نظارتي خود بيمه نامه مجزا تهيه نماييد
کارشناس رسمي ارزياب بيمه مرکزي
مظاهر حدادیان   |   ١٣٩٥/٠٩/١٥ - ١٩:٥٨   پسندیدم ٤   ١٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
  سلام بنده در حال اجراي سازه فلزي بودم که به طور ناگهاني زنجير جرثقيل از ارتفاع بالا بر روي صورتم افتاد ساختمان هم بيمه دارد و بنده از ناحيه چشم و پيشاني دچار حادثه شدم .
آيا شرکت بيمه تعهدي خواهد داشت. با تشکر
رضا   |   ١٣٩٥/١١/١٣ - ٢٢:٠٨   پسندیدم ٤   ٨ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام بنده در يکي از کارخانه هاي دولتي به علت پيچ خوردن پام در روي لاله پايم شکست و پزشکي قانوني 19%ذره و عرش برام بد چون کارفرما بيمه مسوليت مدني دارد .کارشناس بيمه برام گفت که ميزان قصور کارگر يعني من و کارفرما را از درصد يه اي که کپزشکي قانوني گفته کسر ميکند .من مفهومش را ندانستم.خ واهشا توضيح بدين.و بنده چطور ميخوانم از حقم دفاع کنم؟
محمد   |   ١٣٩٦/٠٢/٠٧ - ٢٢:٢٩   پسندیدم ٤   ١٦ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام و باعرض خسته نباشيد خدمت بزرگواران ببخشيد من استاد كار كاشي وسراميك هستم ارنج دست راستم 4تا بخيه خورده خواستم ببينم بيمه ساختمان شامل حال من ميشود؟
رحمان ابراهیمی   |   ١٣٩٦/٠٣/١٣ - ٢٢:٥١   پسندیدم ٣   ٦ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 3سال پيش مقداري داربست خريدم 6ماه پيش يک کارگر ماهيانه اختيار کردم متاسفانه چون داراي پروانه نبودم کارگرم رابيمه نکرده بودم هنگام نصب داربست در يک ساختمان 6 واحدي لوله داربست برخورد کرد با برق فشار قوي کار گر بنده فوت کرده ايا بيمه ساختمان ديه کار گر منو پرداخت خواهد کرد
پاسخ ها
رضا١٣٩٦/٠٥/٠٤ - ١٣:٤٧
سلام
بستگي به قرارداد شما با مالک و صاحبکار ساختمان دارد و همچنين کيفيت بيمه نامه خريداري شده.
اگر اين اطلاعات مشخص باشد ميتوان بر اساس اسناد و قوانين نسبت به اين موضوع نظر داد

کارشناس رسمي ارزياب بيمه مرکزي
محمد   |   ١٣٩٦/٠٨/١٦ - ١٩:٤٦   پسندیدم ٩   ٧ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام بنده مينيکس پام سر ساختمان پاره شده ودردوره درمان هستم الان ميشه از بيمه ساختمان استفاده کرد؟
مهدی   |   ١٣٩٦/٠٨/١٨ - ٠٤:١٢   پسندیدم ٥   ٦ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام،پدر بنده که در سن ??سالگي هست و هيج بيمه اي نداشته در حين حادثه از بالاي داربست افتاده و ران پاش شکسته و پلاتين گزاشته شده و کار فرما هيچ گونه کمکي برا هزينه بيمارستان تکرده ساختمان بيمه نداشته و پدر بنده هم هيچ بيمه اي نداره،خواستم بدونم اگه شکايت کنيم ديه بهش تعلق ميگيره؟
ممنون خسته نباشيد
ناشناس   |   ١٣٩٦/٠٩/١٢ - ٢١:١٨   پسندیدم ١٤   ٩ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من سنگکار يک ساختمان بعنوان پيمانکار يودام از با لا ساختمان يک شم شه ب سر کارگرم افتاد که کا گرم از دست کارفرما شکايت کرد که 70درصد من و 30درصد کارفرما مقصر شدن اند آيا من ميتونم از بيمه ساختمان استفاده کنم
بهزاد   |   ١٣٩٦/١١/٢٧ - ٠٩:٠١   پسندیدم ٣   ٤ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من در يک کارگاه جوجه کشي در حال تعمير کار ميکردم و از نوردبان افتادم دندان وانگشت دستم و کمبودي روي صورت اينا برام اتفاق افتاد بعد اينکه اين ساختمان بيمه حوادث هست از اين بيمه ميتونم استفاده کنم يا راه ديگه اي داره لطفا منو اگاه کنيد از اين مسئله
بهادری   |   ١٣٩٧/٠٥/٠٧ - ٠٩:١٥   پسندیدم ٤   ٣ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام.روزتون بخير.کارگري به دليل سقوط از طبقه پنجم ساختمان فوت کردن.ايشون ايمني رو رعايت کرده بودن وکلاه وکفش ولباس کارداشتن.در کارشون هم تبحر داشتن.اما الان سي درصد از مبلغ ديه به دليل بي توجهي کارگر کسر کردن.تکليف چيه؟؟؟؟؟
ناشناس   |   ١٣٩٧/٠٥/١١ - ١٢:٣٦   پسندیدم ٤   ٨ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام برادر من تويه ساختمان در حال ساخت کار ميکرد که سنگ فرز دستشو ميگيره وجراحت پيدا ميکنه بايد از ساختمان شکايت کنيم ساختمان بيمه ايران داره ايا شکايت لازم هست
نعيم   |   ١٣٩٨/٠٣/٠٧ - ١٧:٢٧   پسندیدم ٢   ١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 همش الكي است الان 7ساله نتونستم از اين بيمه توسعه خسارت بگريم هيچ كس هم جواب گو نيست شكايت كردم جك گرفتم ولي هنوز خبري نيست هنش گلاهبرداري
علی   |   ١٣٩٩/٠١/٢٦ - ٢٣:٢٤   پسندیدم ٣   ٦ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 من کارگر ساختمان هستم ودر ساختماني مشغول کار بودم که مورد برق گرفتگي شده ام و آسيب ديدم وساختمان هم بيمه است آيا من از کار فرما شکايت کنم براي گرفتن ديه
احمد   |   ١٣٩٩/٠١/٢٨ - ١١:٠٤   پسندیدم ٠   ٣ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام - ناظر ساختمان هستم در صورت اتمام اعتبار بيمه نامه مسوليت مدني و اگر کار فرما تمديد نکند اگه اتفاقي افتاد ناظر بايد خسارت پرداخت کند
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نام:
ایمیل:
نظر:
 

طراحی و تولید توسط Radisan.com