موضوع بيمه آتش سوزي‌، تأمين خسارت و جبران زيان‌هاي مالي و مادي است كه بر اثر وقوع خطر آتش سوزي‌ به اموال و دارايي‌هاي منقول و يا غيرمنقول بيمه‌گزار اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي وارد مي‌شود. بنابراين در بيمه آتش سوزي خسارت‌هاي مالي مورد تأمين قرار مي‌گيرند نه خسارت‌هاي جاني و بدني. لذا، درصورتيكه صدمه‌اي به افراد برسد، معمولاً اين بيمه آن را پوشش نمي‌دهد.

لازم به ذكر است كه خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزي كه مطابق قانون، موجب مسئوليت و پاسخ‌گويي بيمه‌گزار شود نيز همراه پوشش خطرآتش سوزي يا به‌طور جداگانه از طريق بيمه‌نامه مسئوليت مدني مورد تأمين بيمه‌گران قرار مي‌گيرند. (برگرفته از سايت بيمه ايران)
 
با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:
 • پوشش‌هاي پايه ، به اختصار "آصا" بيان مي‌شوند    

  • آتش سوزي
  • صاعقه
  • انفجار
 • پوشش‌هاي تكميلي (تبعي)

  • زلزله و آتشفشان
  • سيل و طغيان آب
  • طوفان، گردباد و تندباد
  • تركيدگي لوله آب و فاضلاب
  • ضايعات ناشي از برف و باران
  • سرقت
  • سقوط هواپيما و چرخ‌بال و متعلقات آن
  • شكست شيشه به هر علت
  • آشوب و بلوا و شورش
  • ريزش و رانش زمين
  • برخورد جسم خارجي
  • هزينه پاكسازي
  • نرخ ظروف تحت فشار
  • فروكش چاه
  • سقوط بهمن
  • خطر سقوط قطعات منفصله از خودرو
  • خطر نشت گاز در سردخانه
  • خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشار (در صورت عدم انفجار)
  • خطر سنگيني برف ( اين زيرپوشش در صورتي انتخاب مي‌شود كه زيرپوشش شماره 5 (ضايعات ناشي از برف و باران) نيز انتخاب شده باشد. )
 


 
   كليه افرادي كه بعنوان مالك يا مستاجر در منازل مسكوني زندگي مي كنند. بابت كليه اموال (منقول يا غيرمنقول) و ساختمان مسكوني مي توانند بيمه نامه آتش سوزي تهيه نمايند تهيه اين بيمه نامه قانونا براي مديران مجتمع مسكوني از محل شارژ ساكنين الزامي مي باشد.
خريد اينترنتي بيمه نامه آتش سوزي مسکوني        
 

طراحی و تولید توسط Radisan.com