حتي شايد نتوان تصورش را هم کرد که زنان، مادران و بستگانِ کارگراني که تنها اميدشان به خداست، وقتي مي‌ديدند جسد بي‌جانِ ديگر کارگران از اعماق زمين بيرون کشيده مي‌شود چه حال و روزي داشتند، اما کافي است چشممان را لحظه‌اي ببنديم و آن روزهايي که هر ثانيه‌اش مانند يک عمر براي خانواده‌هاي منتظر مي‌گذشت را در ذهنمان مجسم کنيم تا رنگي به رخسارمان نماند.
در اين ميان اگر بدانيم حقوق اندک آن کارگران در آن شرايط طاقت‌فرسا حتي تا يک سال عقب افتاده بود و اکثريت آنها از بيمه تامين اجتماعي و درمان هم محروم بوده‌اند، شايد به ياد کتاب‌هاي تاريخي بيافتيم که از ساخت اهرام ثلاثه مصر در قرن‌هاي گذشته مي‌گفت و تلنگري بر خود بزنيم که ظاهرا هنوز آن دوران چندان هم تمام نشده است.
برخي مي‌پرسند که آيا کارگران آن معدن بيمه حادثه داشتند؟ آيا آنها بيمه مسئوليت کارفرمايان در مقابل کارکنان داشتند؟ برخي ديگر مي‌گويند که آيا آنها بيمه عمر و سرمايه‌گذاري داشتند؟ وقتي در چنين اوضاعي اين سولات را مي‌شنويم نمي‌دانيم که از سوز دل، گريه کنيم يا از فرط تعجب ...
  براي پرداخت بيمه مسئوليت کارگران معدن آزادشهر يورت در حال بررسي‌هايي است تا ديه‌اي به بازماندگانشان پرداخت کند، بررسي‌ها نشان مي‌دهد که "طبق ماده 10 قانون بيمه" به بازماندگان اين فاجعه ملي بابت ديه عزيزان‌شان تنها حدود 17 ميليون تومان مي‌رسد!
با توجه به اين که تنها 40 نفر از کارگران معدن يورت بيمه مسئوليت داشتند و آن معدن حدود 500 نفر کارگر داشته است، يعني تنها 8 درصد از حق بيمه پرداخت شده است و در نتيجه بيمه گر بابت ديه قانونا بايد 8 درصد از مبلغ ديه که 210 ميليون تومان است را به بيمه‌گذار پرداخت کند. يعني فقط و فقط «16 ميليون و 800 هزار تومان»! و اين يعني به بازماندگان کارگراني که در اعماق زمين پرپر شده‌اند بابت ديه عزيزانشان فقط حدود 17 ميليون تومان ديه تعلق مي‌گيرد!

 
اين كارگزاري از طرف سازمان نظام مهندسي معدن استان تهران به نمايندگي جناب آقاي مهندس طيبي بررسي پوششهاي بيمه اي مورد نياز اعضاي سازمان را از شركتهاي بيمه بمدت 6 ماه پي گيري نمود و از طرحهاي ارائه شده به سازمان نظام مهندسي براي بيمه درمان تكميلي و  بيمه مسئوليت مهندسان معدن  بهترين پيشنهادات انتخاب شدند كه مفاد بيمه درمان را ميتوانيد در اين قسمت مشاهده فرماييد و جزييات تفاهمنامه بيمه مسئوليت بشرح ذيل به استحضار ميرسد

 

ماده يک) موضوع تفاهم:

صدور بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي مهندسين مسئول فني و ايمني معادن و صنايع معدني اعضاي سازمان نظام مهندسي معدن استان تهران

 

 

ماده دوم) موضوع بيمه نامه :

عبارتست از پوشش مسئوليت مدني حرفه اي مهندسين مسئول فني و ايمني معادن و صنايع معدني عضو سازمان نظام مهندسي معدن استان تهران در قبال اشخاص ثالث ، كارفرما ، بهره برداران پروژه معدن ، بدين معني كه چنانچه در نتيجه سهل انگاري ، قصور ، خطا ، غفلت و يا اشتباه غير عمد و حرفه اي بيمه گذار در محل معدن ، خسارات بدني و مالي به بهره بردار ، اشخاص ثالث و كارگران معدن وارد آيد و بيمه گذار قانونا مسئول جبران شناخته شود ، بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار به ميزان خسارات مالي و بدني اعم از فوت و نقص عضو و هزينه هاي پزشكي و طبق راي مراجع قضايي و بر اساس مفاد و شرايط عمومي و خصوصي بيمه نامه حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در جدول بيمه نامه به جبران خسارت اقدام نمايد.

 

 

ماده سوم) متقاضيان بيمه نامه :

عبارتند ازكليه دارندگان پروانه اشتغال معتبر سازمان نظام مهندسي معدن استان تهران

 

 

ماده چهارم) نحوه صدور بيمه نامه:

متقاضي با مراجعه به بيمه گر با معرفي نامه اي مطابق نمونه پيوست 1 و تکميل فرم پرسشنامه و پيشنهاد طبق نمونه پيوست 2 و ارائه كپي كارت يا پروانه عضويت در سازمان نظام مهندسي معدن نسبت به صدور بيمه نامه مذکور اقدام خواهد نمود ، لازم به توضيح است بيمه نامه بر اساس اطلاعات مندرج در پيشنهاد بيمه نامه صادر ميگردد لذا در صورت هر گونه تغيير در اطلاعات ارسال شده و هر تغييري به بيمه گذار منعكس مي گردد .

 

 

ماده پنجم ) نحوه پرداخت حق بيمه :

نحوه پرداخت حق بيمه نقدي بوده و حداكثر 50% نقدي و 50% طي چك يكماهه در وجه شركت بيمه كارآفرين خواهد بود.

 

 

ماده ششم ) اعلام خسارت :

بيمه گذار موظف است در اسرع وقت پس از اطلاع از حادثه مراتب را به بيمه گر اعلام و متعاقباَ نسبت به ارسال مدارک لازم جهت رسيدگي به خسارت توسط بيمه گر اقدام نمايد.

 

 

ماده هفتم ) خطرات تحت پوشش بيمه و حق بيمه:

بر اساس تعهدات ذکر شده در جدول ذيل ، شرح وظائف و مسئوليتهاي مندرج در نظام نامه سازمان نظام مهندسي معدن استان تهران

 به اطلاع ميرساند تعهدات تفاهمنامه بر اساس افزايش ديه در سال 1396 اصلاح شده است.

 

 

شرح تعهدات

سقف تعهدات (ريال)

طرح طلايي

طرح نقره اي

طرح برنزي

طرح پلاتين

حدود تعهدات جاني

حداكثر تعهد هزينه پزشکي براي هرنفر درحادثه

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

 حداکثرهزينه پزشکي درطول مدت بيمه نامه

500.000.000

500.000.000

200.000.000

200.000.000

حداكثر غرامت فوت ونقص عضوبراي هرنفردرهرحادثه درماههاي عادي

2.310.000.000

2.310.000.000

2.310.000.000

2.310.000.000

حداكثر غرامت فوت براي هر نفردرهرحادثه درماههاي حرام

3.080.000.000

3.080.000.000

3.080.000.000

3.080.000.000

حداکثرتعهد بيمه گر براي غرامت فوت ونقص عضودرطول مدت اعتباربيمه نامه

12.320.000.000

12.320.000.000

 6.160.000.000

6.160.000.000

دادرسي

حداكثر پوشش هزينه هاي دادرسي

20.000.000

20.000.000

10.000.000

10.000.000

تعهدات

مالي

حداكثر تعهد بيمه گر بابت خسارت مالي در هر حادثه

250.000.000

0

200.000.000

0

حداكثر تعهد بيمه گر بابت خسارت مالي در طول مدت بيمه نامه

1.000.000.000

0

400.000.000

0

حق بيمه  سالانه با احتساب ماليات و عوارض

504 هزارتومان

425 هزار تومان

338 هزار تومان

286 هزار تومان

 

ماده هشتم ) فرانشيز (سهم بيمه گذار در خسارت):

فرانشيز هزينه پزشكي :10% و در هر خسارت حداقل 1.000.000 ريال

فرانشيز خسارت مالي :10% و در هر خسارت حداقل 1.000.000 ريال

 

نحوه خريد غير اينترنتي و حضوري بيمه نامه :

با دانلود دو فرم ذيل و تكميل آن و ارسال آن به روشهاي درج شده ، بيمه نامه در اسرع وقت به شما تحويل ميگردد

1- فرم معرفينامه اعضاي سازمان يا  كپي پروانه عضويت سازمان نظام مهندسي معدن عضو درخواست كننده

2- فرم پيشنهاد و در خواست صدور بيمه نامه

 

ارسال به فكس : 88845249

ارسال به تلگرام : 09356165109

ارسال به اينجا ميل : info@portalbime.com

 

شماره تماس جهت  اخذ اطلاعات بيشتر : 95-88848494  داخلي 3 - سركار خانم فيروزي

براي اطلاع از بيمه نامه هاي مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان اينجا را کليک فرماييد.

 براي اطلاع از  بيمه نامه درمان تکميلي اعضاي سازمان نظام مهندسي معدن اينجا را کليک فرماييد.

 

طراحی و تولید توسط Radisan.com