ايراني ها انسانهاي بسيار احساسي و وابسته به عزيزانمان هستيم هميشه آرزوي قلبي مان سلامتي عزيزان است به مناسبتهاي مختلف دور هم جمع ميشويم و به نوعي سلامتي خانواده را جشن مي گيريم و درصورت بروز بيماري و كسالت از هيچ تلاشي فروگذار نميكنيم بدون توجه به هزينه ها و سختي ها بهترين پزشكان و مراكز تشخيصي و درماني و داروها را براي درمان هرچه سريعتر و كاهش درد و رنج عزيزمان فراهم ميكنيم خصوصا زماني كه اين عزيز پدرو مادر يا همسر و فرزندان ما باشند براي ادامه درمان تا جايي پيش ميرويم كه ممكن است منجر به فروش اتومبيل ، وسايل منزل و خود منزل شود.  
    امنيت خاطر يكي از اركان زندگي ماست براي گذران زندگي آبرومند همواره بدنبال يك شغل آبرومند با درآمد بالا و پايدار هستيم اين درآمد را به تناسب تامين نيازهاي ضروري زندگي و خانواده ارتقاء ميدهيم براي تامين سرپناه ، وسيله نقليه ، تحصيلات و سلامتي خانواده هاي ايراني حساسيت خاصي دارند به طوري كه اين موارد پيش شرط ازدواج جوانان شده ، انسان همواره نگران از دست دادن آرامش و داشته هايي است كه به او آرامش ميدهد در سنگ نوشته هاي باستاني خصوصا در بين النهرين و بابل نيز روشهاي متعددي براي مهار مشكلات ناشي از خسارات مالي و جاني مطرح شده است.
با اين پيش فرض كه اگر يك زندگي با بهترين شرايط شروع گردد ولي به هر دليلي  دچار خسارت مالي يا جاني گردد ذهن انسان را مشغول و نگران مي كند لذا سازوكاري كه ميتوانست اين ناآرامي را به آرامش تبديل كند را بنام بيمه ابداع كرد اين سازوكار همانند روشهاي سنتي خانواده ها ولي در مقياس بزرگتر شكل گرفت.
 به ياد دارم در كودكي اگر فردي از خانواده اي فوت ميكرد يا متولد ميشد و يا ازدواج ميكرد اقوام و همسايگان هريك به وسع خود براي كمك به خانواده مذكور آستين بالا ميزد چه بصورت وجه نقد چه بصورت تهيه لوازم كمك ميكردند و خوب به خاطر دارم درفوت همسايه پدربزرگم موقع ظهرو شب تا روز سوم فوت ، عزاداران منزل همسايه براي صرف ناهار و شام به منزل پدربزرگم مي آمدند و با غذايي كه توسط چند همسايه تدارك ديده شده بود پذيرايي ميشدند، اين عمل به نوعي توزيع ريسك و پوشش بيمه اي بصورت غير رسمي محسوب ميشد و آبروي صاحب عزا و عروسي حفظ ميشد ولي در عصر حاضر سازكارها رسمي شده و هر شخص خود بايد فكر آرامش ذهن و سلامتي و نهايتا آبروي خود باشد.
   
    يكي از دهها سازوكاري كه براي آرامش ذهني ما طراحي شده تامين مالي در بازگرداندن سلامت عزيزانمان است هيچ شخصي نميتواند نسبت به بيماري سخت عزيزانش خصوصا پدرومادرو يا همسرو فرزندش بي تفاوت باشد و بدليل نداشتن نقدينگي و نبود پشتوانه مالي از درمان صرفنظر نمايد.
پدر و مادر بعنوان نان آوران خانه همواره بهترينها را براي آرامش خانواده مهيا مي كنند ودر زمانهاي سخت از جان و مالشان ميگذرند و به فكر بعد از بازگشت سلامت نيستند كه اگر بخش اعظمي از دارايي خود را در اين راه هزينه كردند چگونه سطح رفاه خانواده را حفظ كنند.
بيمه به نوعي همان كمك همنوعان به همديگر است فقط در سيستم سنتي ميدانستيم به چه كسي كمك مي كنيم ولي در سيستم بيمه نمي دانيم همه نسبت به وسع و نيازمان پرداخت مي كنيم و نسبت به تعهدات خريداري شده مان بهره مي بريم.
انواع بيمه نامه هاي درمان:
  1. بيمه سلامت
  2. بيمه درماني پايه
  3. بيمه هاي درمان تكميلي
 
    1- خدمات بيمه پايه سلامت به طور يکسان به تمامي مردم بدون هرگونه بيمه درماني در قالب سازمان بيمه سلامت بطور رايگان ارايه ميشود . به اين ترتيب همه جمعيت کشور از يک بيمه پايه اي درمان برخوردار مي شوند و ديگر فردي فاقد پوشش بيمه درمان در کشور نخواهد بود  لينک ثبت نام رايگان بيمه سلامت
2- بيمه درماني پايه : کليه بيمه شدگان تامين اجتماعي و خدمات درماني کارکنان دولت و نيروهاي مسلح از بيمه پايه درماني که صرفا در مراکز طرف قرارداد براي هزينه هاي سرپايي و براي بستري ها براساس تعرفه دولتي قابل استفاده مي باشد.
 
در سازمان شما اغلب کارکنان داراي دفترچه خدمات درماني يا تامين اجتماعي هستند؟  

ممکن است برخي از اين افراد داراي بيمه درمان تکميلي نيز باشند.

ما مطمئنيم با وجود پرداخت حق بيمه به دو بيمه گر فوق باز هم بخش اعظمي از هزينه هاي درماني را نيز خودشان پرداخت مي کنند علتش فقط و فقط عدم اطلاع کارکنان از شرايط، تعهدات و نحوه استفاده از بيمه هاي درمان است و هيچ ربطي به رِندي و زِرنگي شرکتهاي بيمه ندارد، چون بيمه شدگان قاعده بازي را بلد نيستند ، هميشه بازنده بازي پرداخت حق بيمه و دريافت خسارت درماني هستند ، قرار نيست شما قاعده بازي را ياد بگيريد چرا که ما بعنوان نماينده شما و در کنار شما ، آرامش بهنگام بيماري را به سازمان شما به ارمغان مياوريم .

 
   
آيا واقعا شرکت بيمه در رضايتمندي بيمه شدگان درمان تکميلي سهم 100% دارد؟

مهم نيست بيمه درمان شما نزد کدام شرکت بيمه باشد!!

مهم اين است که درصورت بروز خسارت بدون دردسر غرامت بگيريد!

فقط اشاره به چند خدمت اين کارگزاري از دهها خدمتي که در بيمه هاي درمان تکميلي گروهي ارائه ميشوند

اگر با تغيير شرکت بيمه ميتوان به رضايتمندي در دريافت خدمات بيمه درمان تکميلي رسيد ،  

چرا اغلب سازمانها هر سال شرکت بيمه خود را عوض مي کنند وباز به رضايتمندي نمي رسند!
تعويض شرکت بيمه در بيمه درمان تکميلي به مثابه خورده شدن مهره شما در بازي مارو پله و برگشت به نقطه شروع خواهد بود

 

بيمه گذاران و بيمه شدگان اين کارگزاري با دسترسي رايگان به سامانه اختصاصي سيناد (سامانه يکپارچه نظارت و ارزيابي درمان) از مزاياي ذيل بهره مند ميشوند:
- مدير رفاه بيمه گذار کل مراحل تحويل تا پرداخت مدارک درماني بيمه شدگان سازمان را در دسترسي پنل اختصاصي خود در سامانه سيناد رصد نموده و ميتواند گزارشهاي بسيار متنوعي را دريافت نمايد.
- بيمه شده ميتواند از دسترسي اختصاصي خود در سامانه سيناد کل فرآيند ارزيابي و کسورات و فرانشيز و تعرفه هاي اعمال شده تا مبلغ پرداخت شده به همراه تاريخ انجام آنها مشاهده نموده و در صورت اعلام نقص براي هر هزينه در سامانه سيناد ، همانجا نسبت به رفع نقص آن اقدام نموده يا نسبت به هزينه هاي پرداخت شده درخواست بررسي مجدد ثبت نمايد.
- بيمه شدگان در سامانه سيناد نيازي به گرفتن کپي قبل از تحويل مدارک خود به شرکت بيمه جهت بايگاني خود نداشته و کليه مدارک تحويلي آنها در سامانه در دسترسي بيمه شدگان بصورت اسکن رنگي در اختيارشان خواهد بود.
- گزارشات بيمه شدگان کاهشي و افزايشي و خروجي حق بيمه ماهانه جهت جلوگيري از مغايرت با شرکت بيمه توسط سامانه سيناد.
 

آيا مشکلاتي همچون موارد ذيل را در بيمه نامه درمان تکميلي سازمان خود بررسي مي کنيد؟

تعداد مراکز درماني طرف قرارداد شرکت بيمه را بررسي مي کنيد؟نحوه صدور معرفي نامه براي پذيرشهاي بيمارستاني در شرکت بيمه شما چگونه است؟ آيا براي هزينه هاي سرپايي شرکت بيمه از بيمه شدگان حمايت مي کند؟ آيا بيمه شدگان ميتوانند با معرفي نامه هزينه هاي سرپايي خود را طبق تعرفه انجام دهند؟ شرکت بيمه کدام تعرفه را براي پرداخت هزينه درماني اعمال مي کند؟ آيا شرکت بيمه پرونده بيمارستاني را جهت استفاده از سهم بيمه گر پايه به راحتي در اختيار شما قرار مي دهد؟ آيا مکانيزمي براي اطلاع بيمه شدگان از نحوه آناليز هزينه ها و مقادير پرداختي وجود دارد؟آيا سيستمي براي پي گيري اعتراضات هزينه هاي جبران شده و نشده براي شما تدارک شده؟ آيا مديران رفاهي به گزارشات آنلاين هزينه هاي درماني بيمه شدگان خود دسترسي دارند؟ بيمه شدگان خسارات خود را نقدي دريافت مي کنند يا واريز به حسابشان ميشود؟ بيمه شدگان از تفکيک هزينه هاي دريافتي خود به چه صورتي مطلع ميشوند؟ اين کارگزاري با داشتن دهها هزار بيمه شده در بخش اشخاص براي کليه موارد فوق راه حل دارد   هر شرکت بيمه اي مد نظر شما باشد راه حل ما براي اخذ خدمات قابل قبول در بخش درمان تکميلي اجرايي مي باشد.اگر هزار تومان حق بيمه ميدهيد و خدمات درمان تکميلي قابل قبولي نميگيريد گران است!

 

   
  5 نکته اي که مديران رفاهي سازمانها قبل از دريافت بيمه نامه درمان تکميلي بايد بدانند!
طراحی و تولید توسط Radisan.com