اين کارگزاري آمادگي خود را براي اعطاي دسترسي سامانه فروش اينترنتي بيمه نامه هاي مختلف ، در فروشگاه اينترنتي سايت شما اعلام ميدارد ،‌شما ميتوانيد با دريافت لينک و پنل مديريت فروشگاهي انواع بيمه نامه ها را به بازديد کنندگان سايت خود معرفي نموده و بفروشيد و از درآمد نقدي اين فروشها بهرمند شويد.
توضيح اينکه کل فرايند فروش بيمه نامه در سايت شما اتفاق خواهد افتاد.

درخواست خود را به تلگرام   https://t.me/Portalbimecom
ارسال فرماييد.
   
   
 
مناسب براي سايت سازندگان و نکهداري کنندگان آسانسور مناسب براي سايت آژانس مسکن و سايتهاي خدمات منزل مناسب براي سايت سازمانهاي نظام مهندسي معدن و شرکتهاي معدن   مناسب آژانسها براي تورهاي خارجي مناسب براي آژانسها براي تورهاي داخلي و خارجي و عتبات عاليات مناسب براي افراد و سازمانها در مورد حوادث شعلي کارکنان