شناسه:
 
سامانه صدور كارت بيمه حوادث دانشجويان
دانشجوي عرير پس از انتخاب شناسه خود نام كاربري و كلمه عبور را وارد فرماييد
نام كاربري عموما کد ملي و كلمه عبور شماره دانشجويي مي باشد


طراحی و تولید توسط Radisan.com