بيمه حمل و نقل خشکي
بيمه حمل و نقل کالا در خشکي مکمل بيمه حمل دريايي است و پوششهاي بيمه اي مشابه دارد خطرهاي متعددي حمل کالا را در خشکي تهديد مي کند که مي توان به حوادث وسايل نقليه , آتش سوزي … اشاره کرد .

خطرهاي تحت پوشش
  • در صورتي که کالا بر اثر وقوع حوادث بيمه شده آسيب ببيند و نياز به تعمير و يا تعويض داشته باشد بيمه گر خسارت وارده را جبران و قطعات آسيب ديده را تعمير و تعويض مي کند به شرطي که مجموع هزينه ها از مبلغ بيمه شده تجاوز ننمايد .
  • کسري کالا تامين بيمه اي ندارد مگر اينکه اين کسري بر اثر تحقق خطر بيمه شده ناشي شود.
  • مقررات خاصي براي پرداخت خسارت کالاهايي که به صورت جفت يا سري هستند وجود دارد خسارت به نسبت پرداخت نمي شود بلکه به مراتب بيشتر از قيمت از بين رفته بايد پرداخت شود.
  • در صورت شکستگي کالاي مورد بيمه ، بيمه گر موافقت مي نمايد که قسمتهاي شکسته شده بريده شود و قسمتهاي سالم مورد استفاده بيمه گذار قرار گيرد و خسارت هم به همان نسبت پرداخت گردد.(برگرفته از سايت بيمه ايران)
     
 بيمه حمل ونقل دريايي
بيمه نامه دريائي در بدو پيدايش صرفاً به منظور پوشاندن خطرات حاصله از ناحيه دزدان دريائي وآتش سوزي در بين راه بوده است . ولي امروزه اغلب خطراتي را که کالا در اثناي سفر دريائي و همچنين در حين حمل ونقل خشکي پس از خاتمه سفر دريا با آن روبروست ميپوشاند ، در بيمه نامه دريائي کلية خطرات و خساراتي که بيمه گر متعهد به جبران آن به تفصيل ذکر مي گردد .
بيمه دريائي خسارات تصادفي و غيرقابل پيش بيني را مي پوشاند ، مانند خطرات ناشي از دريا که مفهوم آن خسارات ناشي از سفر دريا مي باشد و هرگونه خسارت و نقصاني که احياناً در دريا حادث شود . مثلاً خسارت ناشي از توقيف کشتي در دريا شامل بيمه دريائي نمي شود . ولي چنانچه ناشي از تصادم اتفاقي کشتي با کشتي ديگر باشد شامل پوشش بيمه خواهد بود . همچنين خسارت حاصل از آتش سوزي حادث در دريا ، به دريا ريختن اضطراري کالا به منظور نجات کشتي  و ديگر خساراتي که شامل خطرات عمومي  مي باشد توسط بيمه دريائي پوشيده است به شرطي که   کلا به علت فساد و عيب ذاتي کالا نباشد .(برگرفته ازسايت بيمه ايران)
     
 خساراتي که در بيمه نامه دريايي تحت پوشش قرارمي گيرند:
بايد توجه داشت که فقط خطرات و خساراتيکه جنبه اتفاقي و غير قابل پيش بيني دارد تحت بيمه نامه دريائي پوشيده است ، لذا ، خساراتي که ناشي از فرسودگي طبيعي کشتي و يا کالا و عيب ذاتي کالا مثلاً کرم خوردگي در خشکبار ، زنگ زدن در تير آهن باشد شامل پوشش بيمه نمي باشد ، بنابراين خسارات وارده به دو طبقه مشخص تقسيم مي شود .

1-خسارات عمدي که ممکن است از روي حسن نيت و بمنظور حفظ کشتي و جلوگيري از غرق شدن آن حادث شده باشد مانند ريختن کالا به دريا  به منظور سبک کردن کشتي در مواقع طوفان که در اين صورت تابع مقررات خواهد بود .
2-خسارات غير عمدي که در اثر حوادث اتفاقي و غير قابل پيش بيني به وجود آيد بشرح زير مي باشد:

الف ) زيانهاي حاصل از دريا :  اين خسارات شامل کليه خطراتي مي گردد که در اثر سفر دريا حاصل مي شود مانند: تصادم کشتي با کشتي ديگر يا به گل نشستن و غرق شدن کشتي .
ب) آتش سوزي در دريا که ممکن است کشتي ياکالا بطور اتفاقي دچار آتش سوزي شود و يا کالا به علت اطفاء حريق آبديده شود .
ج) احتراق کالاهاي محترقه يا آبديدگي يا خطرات ناشي از دزدان دريائي.(برگرفته ازسايت بيمه ايران)
     
   
                                               
 
طراحی و تولید توسط Radisan.com