مراکز غيرصنعتي مشتمل بر کليه فروشگاه‌هاي تجاري، تعميرگاه‌ها، بيمارستان‌ها، اماکن عمومي، ساختمان‌هاي اداري، بنگاه‌هاي معاملاتي، مراکز پخش دارو، فروشگاه‌هاي مواد غذايي و پروتئيني، آموزشگاه‌ها، مراکز خدماتي و ساير موارد مشابه مي‌باشند. ساختمان، تأسيسات، موجودي اثاث ثابت و دکوراسيون هر يک از مراکز ياد شده را مي‌توان در مقابل خطرهاي آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه و نيز کليه خطرهاي اضافي ذکر شده نزد شرکت به قيمت روز بيمه نمود. (برگرفته از سايت بيمه ايران)
 در اين بيمه‌ بنا به درخواست بيمه‌گذار مرکز غيرصنعتي، علاوه بر خطرهاي حريق، انفجار و صاعقه، در برابر کليه خطرهاي اضافي که به آن اشاره شد با سرمايه دلخواه و به قيمت روز تحت پوشش قرار مي‌گيرد و حق سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و تجهيزات آن و خطرهاي بيمه شده محاسبه خواهد شد.(برگرفته از سايت بيمه ايران)