اين فرآيند به منظور صدور بيمه‌نامه‌اي براي پوشش خطرات ناشي از مسئوليت مدني مديران و ناجيان استخر انجام مي‌گردد. اين فرآيند با دريافت فرم پيشنهاد تکميل شده از مشتري آغاز شده و بيمه‌نامه پس از دريافت وجه حق‌بيمه، صادر مي‌شود. کليه مديران و ناجيان استخر جهت بيمه نمودن افراد ثالث (استفاده کنندگان از استخر) به اين بيمه نامه نياز دارند.(برگرفته از سايت بيمه ايران)

دراکثرموارديکه حادثه اي ناگواردراستخر اتفاق مي افتد، طبق قانون، ناجي يا مديريت استخر و يا توامان مسئول شناخته ميشوند و ملزم به جبران خسارت هستند که خطرات ذکر شده در اين بيمه نامه قابل بيمه نمودن ميباشد. در اين بيمه نامه دارندگان استخرها و ناجيان مي توانند مسئوليت خود را در مقابل خسارت هاي جاني مصرف کنندگان از اين مکان ها تحت پوشش قرار دهند. با توجه به تنوع مراجعه کنندگان به استخرها نيازي نيست که بيمه گزار به طور مشخص بيمه نامه خريداري کند بلکه وي مي تواند به صورت کلي محل تحت مديريت خود را تحت پوشش بيمه مسئوليت قرار دهد، حداکثر تعهد بيمه گر براي جبران خسارت فوت و نقص عضو در اين بيمه نامه معادل ديه کامل يک مرد مسلمان است علا وه بر اينکه در بحث هزينه هاي پزشکي براي هر نفر حداکثر 10 درصد ديه يک فرد مسلمان پرداخت مي شود.محاسبه حق بيمه در اين نوع بيمه مسئوليت، براساس مساحت استخرها و براي زمان هاي12، و 36ماهه محاسبه مي شود.(برگرفته ازسايت بيمه ايران)

 
  
بازگشت به صفحه بيمه مسئوليت
 
 
 
طراحی و تولید توسط Radisan.com