بيمه مسئوليت مهد کودک مانند بقيه مسئوليتهاي مدني حيطه ي کاري مدير مهد کودک را پوشش مي دهد . در اين نوع  بيمه نامه مدير مهدکودک با خريد اين بيمه نامه کل بچه هاي مهدکودک را  به هر علتي در مهدکودک خسارت ببينند از جهت پزشکي ، ديه ، نقص عضو پوشش ميدهد و در صورتي که ليست نام کل بچه هاي مهد کودک در بيمه قيد شده باشد خارج از مهد کودک در کل ايران پوشش خواهند داشت .با توجه به ضعيف بودن اين قشر از جامعه و آسيب پذير بودن داشتن و خريد اين نوع بيمه نامه براي مهد هاي کودک لازم است.(برگرفته از سايت بيمه ايران)

 
 
خطرات تحت پوشش
خسارت بدني وارد به کودکان،نوزادان و شيرخواران در صورتيکه مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر و مقامات ذيصلاح محرز گردد، بيمه گر نسبت به جبران آن تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه اقدام نمايد.
1-جبران هزينه هاي پزشکي
2-جبران غرامات نقص عضو
3-جبران غرامت فوت
براي صدور اين بيمه نامه ( مهد کودک ها) ظرفيت مهد کودک ، نام مهدکودک ، نام مدير ، تعداد افراد حاضر در مهدکودک اعم از مربي ، خدمه ، مدير ، معاون و...تعيين مقدار هزينه پزشکي براي هر نفر و تعداد ديه و فوت ونقص عضو با توجه به تعداد نفرات مهد کودک محاسبه مي گردد.

 
 
                         
طراحی و تولید توسط Radisan.com