صرفا داشتن بيمه نامه بعضي از اوقات نميتواند مشکل زيان هاي وارده را جبران نمايد ، چرا که تفسير هاي مختلفي از حادثه و پوششهاي بيمه اي به ميان مي آيد که مستلزم اطلاعات از مفاد بيمه نامه و پوششها و آيين نامه هاي بيمه اي و حقوقي مرتبط خواهد بود ، با توجه به اينکه يک شخص نميتواند در کليه امور روزانه خود تبحر و مهارتها و تجارب لازم را يکجا داشته باشد لذا مي طلبد که در برخي موارد از خدمات مشاوره اي استفاده نمايد ، اين کارگزاري آمادگي خود را براي پي گيري پرونده خسارتي شما در رشته هاي مختلف و در کليه شرکتهاي بيمه اعلام نموده و به وکالت از شما با تيم مجرب و توانمند کليه حقوق قابل بازيافت از محل بيمه نامه شما را پي گيري نمايد.            
   
 پيگيري خسارت و امضاء فرم پيشنهاد از سوي کارگزاران به نمايندگي از بيمه گذاران،از سوي بيمه مرکزي، نمونه اجازه نامه هاي کارگزاران رسمي بيمه براي پيگيري پرونده هاي خسارت و تکميل فرم پيشنهاد بيمه نامه به نمايندگي از بيمه گذاران تدوين و به شرکت هاي بيمه ابلاغ شد.

بنابر اين گزارش، مطابق اين اجازه نامه ها، کارگزاران رسمي بيمه مي توانند به نمايندگي از متقاضيان خدمات بيمه و بيمه گذاران نسبت به تکميل و امضاء فرم پيشنهاد بيمه و همچنين پيگيري پرونده هاي خسارت بيمه نامه هايي که با کد همان کارگزار صادر شده است، اقدام نمايند.

 بديهي است، کارگزار رسمي بيمه مستقيم مي تواند در صورت توافق في مابين با بيمه گذار، حق الزحمه پيگيري خسارت را تعيين و دريافت نمايد

اين کارگزاري آمادگي خود را جهت ارائه مشاوره براي تهيه بيمه نامه جامع و کامل ارائه مي نمايد که در صورت بروز خسارت جاني و مالي در کليه رشته هاي بيمه اي بعنوان وکيل بيمه گذار کليه پيگيريهاي لازم تا واريز خسارت به حساب زيان ديده را پي گيري مي کند.

راههاي تماس با ما
 
 
طراحی و تولید توسط Radisan.com