سامانه خريد اينترنتي آسونه (انواع بيمه نامه)


تمديد بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري بيمه کارآفرين

 

راهنماي نوشتاري تمديد اينترنتي بيمه نامه

 

راهنماي صوتي تمديد اينترنتي بيمه نامه  

 

1-كارتابل بيمه گذار براي پرداخت حق بيمه

ازطريق سايت بيمه كارآفرين

2- نامه تمديد بيمه نامه

ازطريق سايت بيمه كارآفرين

3- استعلام وضعيت بيمه نامه

ازطريق سايت بيمه كارآفرين

4- محاسبه اندوخته بيمه نامه

ازطريق سايت بيمه كارآفرين

 

 1- براي تمديد بيمه نامه هاي خود از لينك 1 استفاده نماييد

 2- براي دريافت نامه تمديد بيمه نامه هاي خود از لينك 2 استفاده نماييد 

3- براي مشاهده صورتحساب كلي بيمه نامه و ريز پرداختي هاي قبلي از لينك 3 استفاده نماييد

4- براي مشاهده اندوخته بيمه نامه خود تا تاريخ روز از لينك 4 استفاده نماييد

 

فرم درخواست وام از بيمه عمرو سرمايه گذاري فرم اعمال تغييرات در بيمه عمروسرمايه گذاري فرم بازخريد بيمه عمروسرمايه گذاري فرم درخواست استفاده امراض خاص

 

 

 

 

طراحی و تولید توسط Radisan.com