در صورتي كه براي يكي از مسافران تور اتفاقي رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتي مي‌باشد. بيمه نامه مسئوليت آژانس‌هاي مسافرتي‌ (ويژه تورهاي سياحتي- زيارتي) به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني احتمالي براي مسافران تورهاي سياحتي و زيارتي صادر مي‌شود. از اين رو كليه مسئول آژانس مسافرتي كه مالكيت تور را به عهده دارد در قبال مراجعه‌كنندگان به آژانس ها به اين بيمه نامه نياز دارند.(برگرفته ازسايت بيمه ايران)
   
     
با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممکن است خطرات در يکي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:
  • فوت
  • نقص عضو
  • هزينه هاي پزشکي

 
 
 
 
   
                                  
درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

طراحی و تولید توسط Radisan.com