مااولين شرکت بيمه تخصصي ايران هستيم که در بخش بيمه‌هاي زندگي، انواع محصولات را با نگاهي تخصصي و متناسب با نيازهاي متنوع خانواده‌ها، اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه مي‌کنيم. هدف مؤسسين از تأسيس اين شرکت، ايجاد تحولي در صنعت بيمه عمر و زندگي، گسترش فرهنگ دورانديشي با تمرکز بر بازارهاي هدف و شناسايي نيازهاي واقعي انسان‌هاي مختلف بوده است که با چابکي و شفافيت در فعاليت‌ها و انعطاف و مشتري‌مداري همراه خواهد بود.

درخواست تأسيس شرکت بيمه زندگي خاورميانه در شهريورماه 1391 با سرمايه‌اي بالغ‌ بر هزار و دويست ميليارد ريال به تائيد شوراي عالي بيمه ايران رسيد و پذيره‌نويسي آن اسفندماه 1394 از طريق بازار سوم فرابورس انجام و در تاريخ هفتم دي‌ماه 1395 در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و در تاريخ 17 بهمن 1395 پروانه فعاليت شرکت صادر شد.


طراحی و تولید توسط Radisan.com