همايش آموزش بازاريابي بيمه با عنوان بالاتر از عقابها پرواز کنيد در بيمه کارآفرين خرم آباد (لرستان) برگزار شد

همايش " بالاتر از عقابها پرواز کنيد " بابت آموزش بازاريابي پيشارفته بيمه در بيمه کارآفرين خرم آباد (لرستان)  برگزار شد

برخي از سرفصلهاي ارائه شده :

اشتباهات رايج كه مانع رشد و پيشرفت نماينده بيمه ميشود

ساختارو ملزومات دفتر نمايندگي بيمه و شرايط كارمندان دفتر بيمه

روشهاي نوين بازاريابي بيمه

ساخت زنجيره محصولات بيمه اي

رسانه هاي مورد استفاده در بازاريابي بيمه

مشخصات فني يك تبليغ بيمه اي

كمپين بازاريابي بيمه

بازاريابي اينترنتي بيمه

هدف گذاري و برنامه بازاريابي يك نمايندگي بيمه

بازاريابي موبايلي بيمه 

برنامه ماهانه بازاريابي يك نمايندگي بيمه

مقاومتهاي مشتري در خريد بيمه عمر و نحوه مقابله

چگونه نماينده برتر شرکت بيمه خود شويم

چگونه تيم بازاريابي قوي ايجاد کنيم

 تاریخ انتشار: 1392/11/28
طراحی و تولید توسط Radisan.com