راه اندازي سايت جديد پرتال بيمه

نسخه جديد سايت پرتال بيمه راه اندازي  شد

به منظور بهره برداري هرچه بيشتر از سايت پرببيننده پرتال بيمه در بهمن ماه 1392 نسخه جديد سايت پرتال بيمه راه اندازي شد

اين نسخه داراي بخشهاي بسيار متنوع و دسته بندي شده  و در مجموع سه بخش کلي مي باشد:

1- معرفي شرکتهاي بيمه و رشته هاي بيمه اي

2- اطلاع رساني بيمه اي شامل اطلاعات بيمه نامه هاي صادره براي بيمه گذاران و اخبار بيمه اي

3- فروشگاه اينترنتي محصولات بيمه اي و بيمه نامه

 

 تاریخ انتشار: 1392/11/28
طراحی و تولید توسط Radisan.com