همايش آموزش بازاريابي بيمه با رويکرد بيمه عمر و سرمايه گذاري در بيمه کارآفرين سمنان برگزار شد

همايش آموزش بازاريابي بيمه با عنوان بالاتر از عقابها پروازکنيد در بيمه کارآفرين سمنان در روز بيستم ديماه 1392 برگزار شد

دانلود 4 دقيقه از مقدمه همايش بازاريابي بيمه

 

 

 

برخي از سرفصلهاي ارائه شده :

اشتباهات رايج كه مانع رشد و پيشرفت نماينده بيمه ميشود

ساختارو ملزومات دفتر نمايندگي بيمه و شرايط كارمندان دفتر بيمه

روشهاي نوين بازاريابي بيمه

ساخت زنجيره محصولات بيمه اي

رسانه هاي مورد استفاده در بازاريابي بيمه

مشخصات فني يك تبليغ بيمه اي

كمپين بازاريابي بيمه

بازاريابي اينترنتي بيمه

هدف گذاري و برنامه بازاريابي يك نمايندگي بيمه

بازاريابي موبايلي بيمه 

برنامه ماهانه بازاريابي يك نمايندگي بيمه

 تاریخ انتشار: 1392/10/23
طراحی و تولید توسط Radisan.com