بيمه درمان تکميلي بعنوان يک ضرورت در سازمانها و شرکتها

 مديران سازمانهايي که رفاه کارکنانشان يک اصل است براي سلامت کارکنانشان چه کرده اند ؟

آيا توانسته اند رضايتمندي خوبي را براي کارکنانشان از شرکتهاي بيمه دريافت نمايند؟

براي دريافت فرم مشاوره رايگان اينجا را کليک فرماييد.

 

؟تاریخ انتشار: 1392/10/13
طراحی و تولید توسط Radisan.com