همايش آموزش بازاريابي بيمه با رويکرد بيمه عمر و سرمايه گذاري در بيمه کارآفرين زنجان برگزار شد

همايش آموزش بازاريابي بيمه با رويكرد بيمه عمر و سرمايه گذاري در بيمه کارآفرين زنجان در روزهاي پنجم و ششم ديماه 1392 برگزار شد

 

 

دانلود 4 دقيقه از مقدمه همايش بازاريابي بيمه در شرکت بيمه کارآفرين زنجان

 

 

 

برخي از سرفصلهاي ارائه شده :

اشتباهات رايج كه مانع رشد و پيشرفت نماينده بيمه ميشود

ساختارو ملزومات دفتر نمايندگي بيمه و شرايط كارمندان دفتر بيمه

روشهاي نوين بازاريابي بيمه

ساخت زنجيره محصولات بيمه اي

رسانه هاي مورد استفاده در بازاريابي بيمه

مشخصات فني يك تبليغ بيمه اي

كمپين بازاريابي بيمه

بازاريابي اينترنتي بيمه

هدف گذاري و برنامه بازاريابي يك نمايندگي بيمه

بازاريابي موبايلي بيمه 

برنامه ماهانه بازاريابي يك نمايندگي بيمه

 تاریخ انتشار: 1392/10/07
طراحی و تولید توسط Radisan.com