معرفي بيمه هاي درمان تکميلي

بيمه درمان تکميلي خانواده

ثبت نام درمان تکميلي گروهي

پي گيري خسارت درمان تکميلي

خدمات قابل ارائه به کليه وزارتخانه ها ،‌ شرکتها و سازمانهاي معظم

براي مديران سازمانهايي که رفاه کارکنانشان يک اصل است مطالب ذيل را ازدست ندهند!

با جستجوي عبارت "هزينه هاي درمان مردم" در اينترنت ، متاسفانه مطالب درد آور ذيل بعنوان يافته اعلام ميگردند:

 

-حرکت معکوس هزينه هاي درمان و جيب بيماران

 

 

 70 درصد هزينه هاي درمان را مردم مي دهند

-فشار هزينه هاي خانمانسوز درمان بر دوش مردم


 

 

- مردم قادر به تامين هزينه هاي درمان نيستند

هزينه‌هاي كمرشكن درمان،

علت بيشترين مراجعات مردم به نمايندگان

 افزايش 5 درصدي خانواده‌هاي زير خط فقر

به دليل پرداخت هزينه‌هاي درمان

                                                                                

 

   در سازمان شما اغلب کارکنان داراي دفترچه خدمات درماني يا تامين اجتماعي هستند؟  

ممکن است برخي از اين افراد داراي بيمه درمان تکميلي نيز باشند.

ما مطمئنيم با وجود پرداخت حق بيمه به دو بيمه گر فوق باز هم بخش اعظمي از هزينه هاي درماني را نيز خودشان پرداخت مي کنند علتش فقط و فقط عدم اطلاع کارکنان از شرايط، تعهدات و نحوه استفاده از بيمه هاي درمان است و هيچ ربطي به رِندي و زِرنگي شرکتهاي بيمه ندارد، چون بيمه شدگان قاعده بازي را بلد نيستند ، هميشه بازنده بازي پرداخت حق بيمه و دريافت خسارت درماني هستند ، قرار نيست شما قاعده بازي را ياد بگيريد چرا که ما بعنوان نماينده شما و در کنار شما ، آرامش بهنگام بيماري را به سازمان شما به ارمغان مياوريم .

 آيا واقعا شرکت بيمه در رضايتمندي بيمه شدگان درمان تکميلي سهم 100% دارد؟

                     

مهم نيست بيمه درمان شما نزد کدام شرکت بيمه باشد!!

مهم اين است که درصورت بروز خسارت بدون دردسر غرامت بگيريد!

فقط اشاره به چند خدمت اين کارگزاري از دهها خدمتي که در بيمه هاي درمان تکميلي گروهي ارائه ميشوند
  
  
  5 نکته اي که مديران رفاهي سازمانها قبل از دريافت بيمه نامه درمان تکميلي بايد بدانند!  

اگر با تغيير شرکت بيمه ميتوان به رضايتمندي در دريافت خدمات بيمه درمان تکميلي رسيد ،  

چرا اغلب سازمانها هر سال شرکت بيمه خود را عوض مي کنند وباز به رضايتمندي نمي رسند!

  تعويض شرکت بيمه در بيمه درمان تکميلي به مثابه خورده شدن مهره شما در بازي مارو پله و برگشت به نقطه شروع خواهد بود

 

متاسفانه بيمه گذاران با جابجايي سالانه شرکت بيمه و قرار گرفتن در يک دور باطل هيچگاه به خدمات دلخواه خود نمي رسند! چرا؟

 
مهمترين عامل انتخاب شرکت بيمه و تعهدات بيمه درمان تکميلي در سازمان شما کدامست؟


آيا مشکلاتي همچون موارد ذيل را در بيمه نامه درمان تکميلي سازمان خود بررسي مي کنيد؟

 

  تعداد مراکز درماني طرف قرارداد شرکت بيمه را بررسي مي کنيد؟

   نحوه صدور معرفي نامه براي پذيرشهاي بيمارستاني در شرکت بيمه شما چگونه است؟

   آيا براي هزينه هاي سرپايي شرکت بيمه از بيمه شدگان حمايت مي کند؟

    آيا بيمه شدگان ميتوانند با معرفي نامه هزينه هاي سرپايي خود را طبق تعرفه انجام دهند؟

   شرکت بيمه کدام تعرفه را براي پرداخت هزينه درماني اعمال مي کند؟

   آيا شرکت بيمه پرونده بيمارستاني را جهت استفاده از سهم بيمه گر پايه به راحتي در اختيار شما قرار مي دهد؟

   آيا مکانيزمي براي اطلاع بيمه شدگان از نحوه آناليز هزينه ها و مقادير پرداختي وجود دارد؟

   آيا سيستمي براي پي گيري اعتراضات هزينه هاي جبران شده و نشده براي شما تدارک شده؟

   آيا مديران رفاهي به گزارشات آنلاين هزينه هاي درماني بيمه شدگان خود دسترسي دارند؟

   بيمه شدگان خسارات خود را نقدي دريافت مي کنند يا واريز به حسابشان ميشود؟ 

  بيمه شدگان از تفکيک هزينه هاي دريافتي خود به چه صورتي مطلع ميشوند؟ 

 

اين کارگزاري با داشتن حدود 200.000 بيمه شده در بخش اشخاص براي کليه موارد فوق راه حل دارد  

 

هر شرکت بيمه اي مد نظر شما باشد راه حل ما براي اخذ خدمات قابل قبول در بخش درمان تکميلي اجرايي مي باشد.

شما ميتوانيد با دريافت فرم ذيل و تکميل آن و ارسال به کارگزاري از طرح پيشنهادي اين کارگزاري بصورت رايگان بهره مند گرديد

 

فرم درخواست طرح بيمه درمان تکميلي با رضايتمندي قابل قبول براي سازمانهايي که رفاه کارکنانشان يک اصل است

لطفا پس از تکميل فرم ذيل به يکي از نشانيهاي ذيل فرم ارسال فرماييد

درنظرداشته باشيد پاسخ به کليه سئوالات الزامي نيست ولي در صورت پاسخ بيشتر به سئوالات امکان ارائه راه حل جامع تري خواهد بود.

نام شرکت بيمه گذار: ____________________ ماهيت دولتي o  غيردولتيo - موضوع فعاليت _____________

مشخصات فردي که پي گيريها از طريق ايشان انجام پذيرد:

 آقاي / خانم ________________  سمت : ________ تلفن ثابت :___________ تلفن همراه:__________

درصورتي که قبلا بيمه نامه درمان تکميلي داشتيد سئوالات ذيل را پاسخ دهيد:

-          از زمان پرداخت خسارت رضايت داشتيد؟ بلي o خيرo ميانگين زمان چقدر بوده است؟

-         مبلغ حق بيمه ماهانه با تعهدات و خدمات تناسب داشت؟ بلي o خيرo ميزان حق بيمه ماهانه؟

-         از اطلاعات خسارت دريافتي خود بصورت آنلاين مطلع ميشويد؟ بلي o خيرo

-         تحويل مدارک درماني در محل شرکت شما صورت مي گيرد يا در شرکت بيمه ؟

-          صدور معرفي نامه بيمارستاني جهت بستري فرايند آساني دارد ؟ بلي o خيرo

لطفا رديف تعهدات و ستون طرحهاي انتخابي جهت استعلام نرخ درمان را در جدول فرم ذيل مشخص نماييد.

 


درصورتي که تعهدات ديگري غير از جدول فرم فوق مد نظرباشد را درج فرماييد.

 وجود بيمه نامه هاي متعدد در شرکتها و سازمانها و تجميع آنها در يک شرکت بيمه ميتواند حق بيمه درمان تکميلي را تا 50% کاهش داده  و خدمات و تعهدات و رضايت مندي بيشتري را به ارمغان آورد ، لطفا سئوالات ذيل را با دقت پاسخ دهيد.

رديف

رشته بيمه

واحد

تعداد بيمه شده

شرکت بيمه قبلي

حق بيمه پرداختي (ريال)

ضريب خسارت

تاريخ تمديد

1

درمان تکميلي

نفر

 

 

 

 

 

2

عمروحوادث

نفر

 

 

 

 

 

3

اتومبيل

دستگاه

 

 

 

 

 

4

آتش سوزي

ساختمان

 

 

 

 

 

5

مهندسي

پروژه

 

 

 

 

 

6

باربري

-

 

 

 

 

 

7

مسئوليت

-

 

 

 

 

 

8

عمرو پس انداز(سرمايه گذاري)

نفر

 

 

 

 

 

 

 

ساير بيمه نامه ها :

اگر بيمه نامه هاي ديگري غير از موارد فوق الذکر در سازمان شما تهيه ميشود مشخصات آنرا در اين قسمت درج فرماييد:

 

از لحظه ارسال فرم تکميل شده به يکي از نشانيهاي ذيل فرم حداکثر تا 4 روز کاري اين کارگزاري طرح پيشنهادي خود را ارسال خواهد نمود 

 

اين مشاوره هيچ الزامي براي تهيه بيمه نامه خود از اين کارگزاري ايجاد نخواهد کرد.

فرم PDF درخواست اطلاعات مشاوره اي رايگان براي پوشش درمان تکميلي سازمانها و شرکت ها از اينجا دريافت کنيد

 


 رضايتمندي در بيمه نامه هاي درمان تکميلي را با ما تجربه کنيد

 

اگر هزار تومان حق بيمه ميدهيد و خدمات درمان تکميلي قابل قبولي نميگيريد گران است!

 

براي سفارش کتاب کليک کنيد

 

براي دانلود فهرست کتاب با فرمت pdf  بر روي تصوير فوق کليک کنيد

 

اين کارگزاري کليه بيمه نامه هاي انفرادي خود را گارانتي 30 روزه برگشت حق بيمه مي نمايد

بيمه نامه هاي دريافتي از اين کارگزاري را با کارت گارانتي تحويل بگيريد

 


نظرات بینندگان
خانم رواسي زاده   |   ١٣٩٣/٠٩/٠٤ - ١٠:٤٧   پسندیدم ١٣   ٤ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام. من قصد دارم براي بيمه تکميلي اقدام کنم و به راهنمايي شما نيازمندم. لطفا با شماره ................. با من تماس بگيريد. متشکرم.
پاسخ ها
پرتال بيمه١٣٩٣/٠٩/٠٤ - ١٥:٠٢
با تشكر از خانم رواسي زاده بيمه تكميلي يك بيمه نامه گروهي بوده و از طريق محل كار انجام ميشود
محمد   |   ١٣٩٣/١٠/١٣ - ٢٢:٣١   پسندیدم ١٧   ١٢ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من بيمه بيکاري ميگيرم ايا بيمه تکميلي شامل حال من ميشه
سلام   |   ١٣٩٣/١١/٠٥ - ١١:١٤   پسندیدم ٤   ١١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام
من بيمه خدمات درماني کشوري هستم وبه شهرداري منتقل شده ام اما بيمه وبازنشستگي ام همچنان کشوري است مي خواستم براي زايمان همسرم بيمه تکميلي بگيرم چه کار بايد بکنم راهنمايي بفرماييد
پاسخ ها
پرتال بيمه١٣٩٣/١١/٠٥ - ١٢:٠٠
دوست عزيز اين سايت مربوط به كارگزاري بيمه مركزي بوده و با خدمات درماني و تامين اجتماعي هيچ ارتباط كاري ندارد لطفا با سازمان مربوطه تماس بگيريد
حسینی   |   ١٣٩٣/١٢/٠٣ - ١٥:٤٨   پسندیدم ٦   ٢ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام
بنده قصد دارم از طريق دانشگاه اقدام به بيمه تکميلي نمايم ، ولي مي خواهم بدانم چه خدماتي ميتوانم از اين طريق دريافت کنم؟ مثلا چند درصد هزينه درمان يا عمل جراحي را بيمه متقبل ميشود؟
پاسخ ها
پرتال بيمه١٣٩٣/١٢/٠٦ - ٠٩:٤٣
جناب آقاي حسيني بيمه هاي تكميلي يك فرمت خاص نداشته و شرايط آن بين شركت بيمه و بيمه گذار توافقي مي باشد لذا براي اطلاع از مفاد آن به اداره رفاه دانشگاه مراجعه فرماييد
سعیدساکت   |   ١٣٩٣/١٢/١٤ - ١٣:٣٣   پسندیدم ٤   ١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام
ما تعدادي از پرسنل يک ارگان (البته شرکتي) درشهرستان شاهرود بعلت عدم مساعدت اداره قصد داريم راسا اقدام به دريافت بيمه تکميلي کنيم اگر تعداد افراد افراد تحت تکفل را حداقل به 100 نفر برسانيم امکان دريافت بيمه تکميلي داريم ؟؟؟ درصورت امکان پيشنهاد وهزينه وتعرفه را سريعا اطلاع دهيد ضمنا همگي بيمه تامين اجتماعي داريم
ممنونم
پاسخ ها
پرتال بیمه١٣٩٣/١٢/١٧ - ٢٢:٠٧
دوست عزيز ممنون از ارسال نظر
شما از نظر تعداد مشکلي ندازيد ولي بيمه گذار بايستي کارفرماي گروه بيمه اي باشد و امکان کسر از حقوق حق بيمه اعضا را داشته باشد
عالیخانی از ایلام   |   ١٣٩٤/٠١/٠٩ - ١٠:٤٢   پسندیدم ٣   ١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 من بيمه تکميلي درمان دانا هستم ميخواهم سينوسهايم رامورد جراحي قراربدم درايلام هستم بايد جهت استفاده ابيمه تکميلي درمانم چکار کنم
پاسخ ها
پرتال بیمه١٣٩٤/٠١/٢٣ - ٢٢:٤٤
دوست عزيز شما از پزشک معالج خود دستور بستري براي يکي از بيمارستانهاي بيمه دانا را گرفته و به بيمه دانا جهت اخذ معرفينامه بستري مراحعه نماييد.
سپس با دستور پزشک و معرفينامه بستري بيمه دانا به بيمارستان جهت پذيرش مراجعه فرماييد

با آرزوي بهبودي و سلامتي
ناشناس   |   ١٣٩٤/٠١/٢٧ - ١٦:٠١   پسندیدم ٢١   ١٣ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام ميخواستم بپرسم من بيمه ي تامين اجتماعي ر هستم خودم پرداخت ميکنم به عنوان بيمه خانه داري آيا ميشود خدم رابينه ي تکميلي هم بکنم
رنجبر   |   ١٣٩٤/٠٣/٢٠ - ٠١:٠٥   پسندیدم ٩   ٣ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من سال92 بابامو بيمه کردم سال93 بابام فوت کردن ولي هنوز داره از حقوقم کسر ميشه چه کار بايد بکنم ؟
پاسخ ها
پرتال بيمه١٣٩٤/٠٣/٢٨ - ٢٣:١٦
گواهي فوت پدر مرحوم را به شركت بيمه ارسال فرماييد از تاريخ فوت حق بيمه كسر نخواهد شد
حسن والی   |   ١٣٩٤/٠٣/٣٠ - ٠٤:١٠   پسندیدم ٤   ١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام . کارکنان وخانواده شرکت ما کمتر از 50 نفر ميباشد آيا ميتوانيم بيمه تکميلي بشويم؟
پاسخ ها
پرتال بیمه١٣٩٤/٠٣/٣١ - ٢٠:٤٩
نه متاسفانه اغلب شرکتها بدليل عدم توزيع ريسک و ماهيت زيان ده بيمه درمان تکميلي براي گروههاي زير 100 نفر و بدون تمرکز ساير رشته هاي بيمه اي در کنار بيمه درمان ،‌خدمات ارائه نمي کنند.
فهیمه   |   ١٣٩٤/٠٤/٠٣ - ٠٩:٣٢   پسندیدم ٤   ٢ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام.من درتاريخ 2/4/94 فرم بيمه تکميلي رو تو محل کارم پرکردم.پدرو مادرم رو هم تو ليست بيمه قرار دادم.چقدر طول ميکشه تا اين ليست اوکي بشه؟ اخه ميخوايم تا يه ماه ديگه مادرمو عمل کنيم.ميتونيم از بيمش استفاده کنيم؟ يا اينکه بيشتر طول ميکشه؟ اگه امکانش هست جوابو برام ميل کنين..
پاسخ ها
پرتال بیمه١٣٩٤/٠٤/١٨ - ٠٩:٤٧
شما از اداره رفاه خود مدت دوره انتظار براي اعمال جراحي را سوال بفرماييد اگر بيمه نامه سازمان شما دوره انتظار نداشته باشد ميتوانيد استفاده نماييد
دوره انتظار زماني است که بيمه شده حق بيمه مي پردازد ولي امکان استفاده از برخي تعهدات بيمه نامه را ندارد
طیبی   |   ١٣٩٤/٠٤/٠٧ - ١١:٥١   پسندیدم ٣٢   ١٦ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 باسلامخانمي هستم که شوهرم بيمه تامين اجتماعي هستن و بنده هم بيمه تامين اجتماعي ام.حال ميخواهم خود را بيمه تکميلي انفرادي کنم و از خدمات زايمان آن استفاده کنم ممکنه شرايطشو بفرماييد؟
ناشناس   |   ١٣٩٤/٠٥/٢١ - ١٩:٣٠   پسندیدم ٢٤   ١٣ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 بيمه درماني دارم چگونه بيمه تکميلي شوم
حمید نظری   |   ١٣٩٤/٠٥/٢٨ - ١٤:٥٢   پسندیدم ٥   ٥ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام
پدر من کارگر راه اهن است و از بيمه ي تامين اجتماعي استفاده ميکنيم
چن وقتي است که از حقوقشان مبلغي را کسر ميکنند بخاطر بيمه ي تکميلي
اما نميدونيم چگونه ازش استفاده بکنيم راستش ما عادت کرديم به داشتن دفترچه اما از اين بيمه هيچ دفتر چه اي در دست نداريم
لطفا راهنماييمان کنيد که چطوري از بيمه استفاده کنيم
لطفا به من ايميل بزنيد
پژوهشگر   |   ١٣٩٤/٠٥/٢٩ - ١١:٢٤   پسندیدم ٥   ١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام
بنده پژوهشگر بيمه هستم و مسخواستم در زمينه بيمه درمان تکميلي يکسري مقالات رو در مجلات خارجي پيدا کنم اما دقيقا نمي دونم اين بيمه تحت عنوان چه نامي در خارج از کشور ارائه مي شه ممنون ميشم راهنماييم کنيد؟
amir   |   ١٣٩٤/٠٦/٢٢ - ١٦:٣٤   پسندیدم ٨   ٢ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام ببخشيد من تاحالا تحت پوشش بيمه نبودهم ايا مي تونم تحت پوش بيمه تکميلي درمان قرار بگيرم يا نه
اکبر   |   ١٣٩٤/٠٦/٢٨ - ١٣:٣١   پسندیدم ٤   ٤ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 باعرض سلام و خسته نباشيد
اينجانب شاغل در شهرداري شاهين شهر ميباشم وداراي بيمه هاي تامين اجتماعي و تکميلي ميباشم لذا لازم بذکر است که درمورد بيمه تکميلي فرمي امضا نکردم اما هرماه دارن مبلغي دراين باره ازحقوقم کم ميکنند از مسئول مربوطه ميپرسيم ميگه اجباري نه اختياري اگر ممکنه راهنمايي بفرمايد باتشکر
سمیرا   |   ١٣٩٤/٠٧/٠٣ - ١٤:١١   پسندیدم ٩   ٦ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با عرض سلام و وقت بخير.بنده داراي بيمه سلامت روستايي هستم.ميخواستم بدونم با اين بيمه هيج مرکزي هست که براي دندان خدمات ارائه بده؟وضع مالي مناسبي ندارم.يعني به دليل نداشتن وضع مالي مناسب الان يک ساله که دندان درد دارم.لطفا راهينماييم کنين..من دوستم بيمه هستش دندانپزشکي ميره رايگان انجام ميده.هزينه درمان خيلي بالاست.من چيکار بايد بکنم؟
رهام .   |   ١٣٩٤/٠٧/٠٦ - ٠٢:٠١   پسندیدم ٦   ٨ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 لطفا درباره بيمه درمان تکميلي خانواده توضيحاتي بدهيد و اينکه چه شرکتهايي با چه شرايطي اين بيمه نامه را ارائه ميدهند
سونا   |   ١٣٩٤/٠٧/٢٧ - ١١:٠٣   پسندیدم ٩   ٥ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام خسته نباشيد من ميخوام خودموبيمه تکميلي کنم الان هرکاري ميکنم نميشه بايدچکارکنم؟ ميگن که بيمه تکيلي انفرادي نميشه آيا راه ديگه اي نداره که بيمه تکميلي بشم؟
حسن نژاد   |   ١٣٩٤/٠٨/٠١ - ١٥:٥٨   پسندیدم ٨   ٧ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من دردرمانگاهي خصوصي کار مي کنم که حدود 80 نفر پرسنل دارد.ايا اقدام براي بيمه تکميلي اين تعداد کفايت ميکند ؟باتشکر
دکتر لیلا رستم آبادی/دکتر سوده رستم آبادی /دکتر علیرضا قربانی   |   ١٣٩٤/٠٨/١٨ - ١٦:٣٥   پسندیدم ٢   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام
بنده يک مطب کامل در شهر ري خيابان 24 متري دارم سابقه کار نيز حدود 25 سال مي باشد علاقمند داشتن قرارداد با شرکتهاي بيمه براي مردم آن منطقه هستم در صورتيکه هماهنگي با بيمه جزو شرح کار شما مي باشد اعلام فرماييد
تینا   |   ١٣٩٤/٠٨/٢٣ - ١٥:٥٦   پسندیدم ٣   ٣ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من يک سوال دارم
من توسط ودرشوهرم
عضو بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح هستم
حالا دکتر پوست ميرم و ماهيانه براي جوانسازي پوستم بايد صدو پنجاه تومن بدم
دکتر گفت که اگر بيمه تکنيلي دلشتم هزينشو بيمه ميده
حالا من چجوري بايد بيمه تکميلي بگيرم
لطفا راهنمااييم کنيد
محمودمیرزایی   |   ١٣٩٤/٠٨/٢٦ - ١٨:٢٩   پسندیدم ٦   ٦ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من عضوخانه کارگرهستم ولي سهميه جهت بيمه تکميلي ندارن چون تقاضا زياد بوده و الان ميخوام خانوممو بيمه تکميلي کنم ولي بيمه ها ميگن بايدعضو ي انجمن باشي حالا من که عضو نيستم چطوري ميتونم بيمه بشم
مهرناز جمارانی   |   ١٣٩٤/٠٩/١٣ - ١٧:٢٧   پسندیدم ١   ٢ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من مدرس زبان هستم و در آموزشگاه کار مي کنم ولي تحت بوشش هيچ بيمه ايي نيستم مي خواستم بدونم چگونه مي توانم تحت بوشش بيمه سينا قرار بگيرم ممنون مي شم من را راهنمايي کنيد
محمد علی یعقوبی   |   ١٣٩٤/١٠/٠١ - ١٠:٢٣   پسندیدم ٠   ٢ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سوال دوم من اينه که اگر افرادي که شاغل در شرکتي نيستند يک شرکت ثبت کنند تا بتونند از بيمه تکميلي گروهي استفاده کنند اما اون شرکت فقط به اين منظور تاسيس شده باشه و هيچ گونه فعاليتي انجام نده آيا اين امکان پذير است و آيا قانونيست
پاسخ ها
پرتال بیمه١٣٩٤/١٠/٠٥ - ٠٠:٤٦
خير اين کار خلاف آيين نامه 74 بيمه مرکزي بوده و بابت احراز اشتغال اعضاء در آن شرکت ليست تامين اجتماعي نياز است.
افشین   |   ١٣٩٤/١٠/١١ - ٠٤:٥١   پسندیدم ٢   ١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام و خسته نباشيد
من بابام سال 86 فوت کرده و حدود 3 الي 4 سالي بيمه براش رد شده الان من ميتونم بقيه بيمه اي رو که مونده خودم حساب کنم و اين بيمه پدرم رو براي مادرم درست کنم و مادرم خوش ماهيانه حقوق بگيره
mahdi abassi   |   ١٣٩٤/١٠/٢٦ - ١٦:٥٠   پسندیدم ١   ١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام
از يه جايي با پدر بنده تماس گرفتن و پيشنهاد بينه تكميلي رو به ما دادن
و اين ادعا رو داشتن كه سال اول مبلغ180هزار تومان بايد پرداخت كنيم
كه فرمودند تخفيف ويژه هستش،ميخواستم بدونم ايا اين ادعا صحت كامل دارد يا خير
ممنون ميشم جواب بديد
پاسخ ها
پرتال بیمه١٣٩٤/١٠/٢٧ - ٠١:٠٧
متاسفانه در سالهاي اخير بدليل استقبال مردم از پوشش بيمه تکميلي و داشتن شرايط خاص براي اين پوشش ،‌بعضا کلاهبرداري در اين زمينه صورت مي پذيرد و حتما قبل از اقدام و پرداخت حق بيمه از دفتر مرکزي شرکت مربوطه استعلام لازم را بعمل آوريد
وحيد عسگري   |   ١٣٩٤/١٠/٢٩ - ٢٢:٠٨   پسندیدم ٣   ٢ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام
پدر من بيمه خويش فرما دارن و حالا نياز به عمل جراحي پروتز گذاري زانو كه پر هزينه اس
هيچ راهي براي اينكه از بيمه تكميلي استفاده كنند وجود نداره
ممنونم
مجید   |   ١٣٩٤/١١/٠١ - ٠٠:١٩   پسندیدم ٤   ١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام بنده تو شرکتي کار ميکنم بيمه هستم ولي بيمه تکميلي نيستم ايا مي توانم خودم وهمسرخودرا از طرف شرکت بيمه تکميلي کنم ولي جدا گانه با تشکر
نوید   |   ١٣٩٤/١١/٠٣ - ١٥:١٥   پسندیدم ٣   ٣ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من بيمه تکميلي آسيا هستم پدرم زير مجومه بيمه من بود .چند وقت پيش فوت کرد .آيا از طريق بيمه مبلغي تعلق ميگيره به دليل فوت پدرم
مهری   |   ١٣٩٤/١١/٢٧ - ١٧:٢٦   پسندیدم ٤   ٢ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام نحوه انصراف از بيمه تکميلي درمان چيست
Faeze   |   ١٣٩٤/١٢/٠٣ - ١٦:٤٩   پسندیدم ٣   ٥ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام وخسته نباشيد
چند وقت بعد از شروع بيمه تكميلى ميشه از خدمات اين بيمه جهت انجام عمل جراحى استفاده كرد
(تامين اجتماعى)
lavin   |   ١٣٩٥/٠١/٠٢ - ١١:٥٦   پسندیدم ٥   ٨ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 آيا دندان شامل بيمه تکميلي ميشه
حامد نوروزی   |   ١٣٩٥/٠٢/٢٧ - ١٢:٤٣   پسندیدم ١   ٣ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
  سلام من ميخوام خودمو خانممو بيمه تکميلي بايد کدام ببمه برم بيمه تامين اجتماعي هستم
مریم فتحی زاده   |   ١٣٩٥/٠٢/٢٩ - ٢٠:٤١   پسندیدم ٤   ١ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام پدرمن کارفرمااست وبيمه اش راخودش ازادپرداخت ميکندو58سال داردلطفاراهنمايي اش کنيداوچگونه ميتواندخودش ومادرم رابيمه تکميلي کند
نرجس علیپور   |   ١٣٩٥/٠٣/٠٨ - ٠٩:١٨   پسندیدم ٣   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام :
من بيمه تامين اجتماعي دارم و پدرومادرم تحت تکفل من هستند.شرکت ما براي گرفتن بيمه تکميلي اقدام نميکند و من مجبورم از بيمه انفرادي بخاطر پدرو مادرم استفاده کنم . خواهش ميکنم منو راهنمايي کنيد.
هاملت   |   ١٣٩٥/٠٤/٢٠ - ٢٢:٠٢   پسندیدم ٢   ٤ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام
آيا نمي شود با پرداخت ساليانه هزينه بيمه تکميلي ، خودم و خانواده ام را بيمه تکميلي نمايم . منظور اينکه شخصا و فردي اين کار را انجام دهم؟
با تشکر
shahi   |   ١٣٩٥/٠٥/١٣ - ١١:٣١   پسندیدم ٢   ٢ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام
من کارمند قراردادي هستم بيمه تامين اجتماعي و تکميلي دارم .سوال من اين است که آيا پس از بازنشستگي هم مي توانم از بيمه تکميلي استفاده نمايم.
با سپاس
جواد   |   ١٣٩٥/٠٥/٢٦ - ٢٣:١٢   پسندیدم ٢   ٢ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 بيمه تکميلي گروهي هستم هزينه فوت راميدهداگرميدهدچقدراست
وجیهه   |   ١٣٩٥/١٠/٠٤ - ٢٣:٤٩   پسندیدم ٠   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام يه سوال داشتم پدرم عضو خانه کارگر و همه افراد خانواده بيمه تامين اجتماعي داريم،من واسه عمل معده که بي ام آي??به بالا جزو درمان هست ميخاستم بدونم کدوم بيمه تکميلي بهتر هست و شرايطش چيه از کي ميشه ازش استفاده کرد ممنون
ناشناس   |   ١٣٩٥/١٠/١٥ - ٢٣:٠٤   پسندیدم ١   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 بإسلام من باردارم ويراي هزينه زايمانم ميتوانم از بيمه تکميلي استفاده کنم ممنونم
ناشناس   |   ١٣٩٥/١٠/٣٠ - ١٩:٠٢   پسندیدم ٠   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 سلام من 8 ماهه بيمه تکميلي ايران هستم ولي به دليل نارضايتي ميخواستم انصراف بدم ولي رفتم شرکت بيمه به من گفتن تا دوسال نميتوني انصراف بديد حالا ميخواستم بدونم بايد چکار کنم
بیمه گر   |   ١٣٩٥/١٠/٣٠ - ٢١:٤٧   پسندیدم ٠   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 قابل توجه اون عزيزايي که وقتي يه اتفاقي براشون ميوفته ياد بيمه ميفتن

بيمه رو روزي ميخريد که بهش احتياج ندارين و روزي ازش استفاده مي کنيد که تني تونين بخرينش

با تشکر از شما همکار گرامي
بهروز عزیزی   |   ١٣٩٥/١١/١٩ - ١١:٢٠   پسندیدم ٠   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 باسلام کارمن کارمند گمرک بازرگان هستم بنده و خانوم بنده و بچه ام معاينات دندان پژشکي رفته بوديم مدارک تحويل بيمه اسيا در گمرک داديم هزينه انرا بيش از يکماه هست نگرفته ايم پيگيري نماييد ممنون
مسلم   |   ١٣٩٦/٠١/٢٢ - ١٩:٥٣   پسندیدم ٠   ٠ نپسندیدم   پاسخ به این نظر
 با سلام من شش ماهه تحت پوشش بيمه تکميلي پارسيان هستم اگر امکان داره مي خواستم هزينه هاي پرداخت شده را بدونم بايد چکار کنم.لطف مي کنيد ممنونم
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نام:
ایمیل:
نظر:
 

طراحی و تولید توسط Radisan.com