بيمه حوادث انفرادي عراق(بيمه دانا)

کاربر فروش آنلاين بيمه نامه، کد ()
شماره پیگیری بیمه نامه: 002414 لطفا این کد را برای پیگیری های بعدی به خاطر بسپارید.
مشخصات عمومی بیمه گذار

بیمه گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه و یا اقساط آن را تعهد می نماید.
نوع بیمه گذار:        
کد ملی:*
نام بیمه گذار:* نام خانوادگی بیمه گذار*
نوع سهامی: * نوع تجاری: *
کد اقتصادی: محل صدور:
نام پدر:* شماره شناسنامه:*
تاریخ تولد:انتخاب از تقویم تلفن/همراه:*
وضعیت تاهل: جنسیت:
استان محل اقامت: * شهر محل اقامت: *
آدرس کامل: *
کد پستی:*   
اگر قصد تمدید بیمه نامه را دارید بیمه نامه قبلی خود را با مدارک پیوستی در یک فایل فشرده (Zip File) برای ما ارسال نمایید.


طراحی و تولید توسط Radisan.com