بيمه نامه اي که هم اکنون قصد خريد آن را داشته و يا قبلا از طريق اين سايت خريداري نموده ايد اصالت آن از طريق سامانه سنهاب بيمه مرکزي از تاريخ شروع پوشش بيمه اي قابل استعلام مي باشد.
 سوالات متداول و راهنماي خريد اينترنتي
      بيمه حوادث مسافرتي عراق 
شرکت بيمه دانا
کارگزاري رسمي بيمه - تماس 95-88848494
مشخصات عمومی بیمه گذار
نوع شخص:        
کد ملی:   تاریخ تولد: انتخاب از تقویم   جنسیت:
نام:   نام خانوادگی:   تلفن همراه:
نام پدر:   شماره شناسنامه:   تلفن ثابت:
کد پستی:   آدرس ایمیل:
آدرس پستی:

مدت بيمه:روز 
پوشش فوت بر اثر حادثه: 
پوشش نقص عضو و از کارافتادگي: 
پوشش هزينه هاي پزشکي: 
شغل: 
تاريخ شروع بيمه نامه:انتخاب از تقویم 
پوشش حوادث تروريستي: