بيمه نامه اي که هم اکنون قصد خريد آن را داشته و يا قبلا از طريق اين سايت خريداري نموده ايد اصالت آن از طريق سامانه سنهاب بيمه مرکزي از تاريخ شروع پوشش بيمه اي قابل استعلام مي باشد.
 سوالات متداول و راهنماي خريد اينترنتي
 
مشخصات عمومی بیمه گذار
نوع شخص:        
کد ملی:   تاریخ تولد: انتخاب از تقویم   جنسیت:
نام:   نام خانوادگی:   تلفن همراه:
نام پدر:   شماره شناسنامه:   تلفن ثابت:
کد پستی:   آدرس ایمیل:
آدرس پستی:

متراژ واحد مسکوني : مترمربع 
ارزش اثاثيه منزل: 
پوشش هاي اضافي بيمه نامه:
پوششهاي اصلي بيمه نامه : حريق ، صاعقه و انفجار مي باشد ، پوششهاي اضافي را انتخاب فرماييد.
نوع سازه: 
آدرس دقيق مورد بيمه:
استان/شهر/خيابان/کوچه/پلاک/واحد/کدپستي(الزامي است)
 
تاريخ شروع بيمه نامه:انتخاب از تقویم مدت بيمه نامه از تاريخ شروع يکسال شمسي مي باشد 
ارزش ساختمان: 
سرمايه: 
شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي